Školní kolo (8. a 9. roč.) - AJ

18.01.2020

Ve dnech 14. a 16. ledna u nás proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro 8. a 9. ročníky. Do druhého kola se probojovalo deset statečných, kteří svedli vyrovnanou bitvu o první místa. Jako třetí skončila Kristýna Halajová z 8. C, druhé místo obsadil David Do z 8. B a pohár pro vítěze si odnesl Jan Tetour z 9. C. Děkujeme všem zúčastněným za jejich skvělé prezentace a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

 

 

Mladý chemik ČR 2019/2020

14.01.2020

Ve středu 8. ledna se konalo 3. kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2019/2020. Naši školu reprezentovali žáci Ondřej Smaržík a Martin Janura (oba 9. B). Ve třetím kole žáci mohli získat 70 bodů, které se sčítají s body ze druhého kola a podle celkového součtu se tvoří konečné pořadí v soutěži. Žáci, kteří obsadili první čtyři místa, postupují do celostátního finále v Pardubicích. Ondřej Smaržík ve třetím kole získal 60 bodů a celkově se umístil na prvním místě a Martin Janura s 57 body je na 7. místě. Gratulujeme, děkujeme za vynikající reprezentaci školy a Ondrovi přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole, které se bude konat v červnu. 

Konverzační soutěže v NJ

11.01.2020
Dne 8. ledna 2020 se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Žáci poměřili své jazykové schopnosti ve dvou kategoriích, jako první žáci 7.ročníků a potom žáci 8. a 9. ročníků. Obě skupiny nejprve dokázaly, že rozumí poslechovému textu, a následně hovořil každý z žáků k vylosovanému tématu a jeho schopnosti byly prověřeny i množstvím doplňujících otázek ze strany zkoušejících.
 
Všichni účastníci byli ve školním kole úspěšní a my jim za jejich účast děkujeme.

Burza hraček 2019

11.01.2020

Stalo se již tradicí, že v měsíci prosinci na naší škole probíhá Předvánoční burza. Cílem této akce je pomoci někomu, kdo má zdravotní problémy a jeho život je touto nemocí či postižením komplikovanější. V letošním roce jsme akci uskutečnili pro malou Natálii, která trpí dětskou obrnou. Akci organizovala třída 8.A a do burzy se zapojila celá škola. Bylo vybráno 25 500 Kč. Chtěla bych poděkovat i rodičům, kteří na tuto charitativní akci přispěli a zároveň všem popřát pokojné hodně zdraví do Nového roku 2020. 

 

Školní klub

20.12.2019

Z provozních důvodu bude školní klub uzavřen v termínu 6.1. -10.1.2020. 

 

 

 

 

Vánoční koncerty 2019

20.12.2019

Vánoční koncerty hudebního kroužku ve Svatavě, Dolním Rychnově, Sokolově

 

Na 3. adventní neděli (15.12.) se konalo vystoupení žáků školy v Sokolově (ZŠ Sokolov, Rokycanova 258) pod vedením violistky Evy Mokré. Zaznělo pásmo koled, které přiblížilo nastávající vánoční svátky.

16.12. Hudební kroužek vystoupil s pásmem vánočních koled a sólových vystoupení ve Svatavě v Domu klidného stáří.

17.12. jsme koncertem v Dolním Rychnově potěšili a popřáli všem seniorům a zaměstnancům v Dopu krásné prožití vánočních svátků.

18.12. Hudební matiné na škole Rokycanova v Sokolově. Děkuji všem účastníkům koncertů. Mgr. Eva Mokrá dipl.um.

EKO – KOM „Hrajeme si s odpady“

17.12.2019

Krajská výtvarná soutěž EKO – KOM „Hrajeme si s odpady“

Téma letošního ročníku „Sucho, nedostatek vody v krajině“ nebylo na zpracování pro žáky vůbec lehké. Do soutěže se zapojily děti z 1. i 2. stupně. Štěstí se usmálo na Pavla Hrysze ze 7. B, který se umístil na krásném 2. místě. Pavlovi blahopřejeme k úspěchu a všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za pěkné práce a reprezentaci školy. 

 

Návštěva ve Fitness studiu

16.12.2019

V rámci praktického poznávání povolání rodičů jsme se šli podívat na práci trenérky ve Fitness studiu v Sokolově. Žáci měli možnost si s maminkou Laury i zacvičit, což je velmi bavilo. Děkujeme mamince i Fitness studiu Birell. 

 

 

 

Čteme společně 2.A a 2.B

16.12.2019

 V rámci projektu Čteme společně navštívili žáci 2.A a 2.B MŠ v ulici borovského v Sokolově. Druháci měli připravené aktivity pro předškoláky i menší děti. Povídali si společně, plnili úkoly, hádali, hledali rýmy a skládali obrázky. Každý druhák měl na starost jedno mladší dítko, kterému pomáhal. Stal se tak pomocníkem i kamarádem, zkusil si jinou roli než kterou zažívá s šesťákem, se kterým čte ve škole. Akce se vydařila a proto příště přijdou děti z MŠ za námi do školy.

  

Prevence rizikového chování u nás

10.12.2019

V prosinci jsme uzavřeli sérii odysseích kurzů působících preventivně na třídní skupinu – a to v mnoha směrech. V říjnu jsme tmelili kolektiv v šestých třídách. Pravidelně tak podporujeme rozvoj týmových dovedností a spolupráci mezi žáky. V listopadu se žáci v sedmých ročnících učili předcházet šikaně a rozpoznávat její úskalí. V prosinci si osmáci sehráli scénky, v nichž se učili odmítnout návykovou látku a učili se pracovat s manipulací. Jedná se o zážitkové hodiny podporující sebevědomí i zdravý životní styl.

 

Sobotní výlet do muzea LEGA

22.10.2019

 V sobotu se několik nadšenců vypravilo do Královského Poříčí na statek Bernard, kde bylo před nedávnem otevřeno muzeum Lega. V muzeu si nejen prohlédli různé zajímavé exponáty, ale také postavili z lega raketovou základnu a zúčastnili se tak soutěže o nejlepší stavbu. Součástí prohlídky bylo i vyřešení pracovního listu, které je dovedlo k otevření pokladu. I když pršelo, byla to pěkně prožitá sobota, děti byly spokojené a nadšené.

 

 

Tábor u moře v Itálii

03.10.2019

Tábor u moře v Itálii

Termín tábora: 24.7. – 4.8.2020

Místo tábora: Kemp Classe – Lido Dante ( karavany) Pro koho je tábor určen: pro děti od 10 let, plavci!

Cena: 6.990,-

Cena zahrnuje: Dopravu klimatizovaný bus vybavený DVD, 9x nocleh v karavanech, ložní prádlo, strava plná penze, pitný režim, použití sociálního zařízení v kempu, bazén v kempu, pojištění léčebných výloh a úrazu. Popis tábora: Tábor v Itálii u moře je bezva tip pro děti , kteří milují sluníčko, vodu a teplo.

Exkurze Černošín 2019

02.10.2019

 Žáci šestých ročníků se jako každý rok vydali na exkurzi do Školícího centra Černošín. V pondělí 30. 9. 2019 vyjely třídy 6. B a 6. A, o den později, tj. 1. 10., se zúčastnila třída 6. C. Žáci se seznámili se základy recyklace, prohlédli si třídící linku i skládku nerecyklovatelného materiálu a zjistili, co vše se může z recyklovaných materiálů vyrobit.

 

 

Vyhodnocení projektu Edison 2019

29.09.2019

 I v letošním roce navštívili Centrálku vysokoškolští studenti ze zahraničí. V rámci projektu EDISON zaštiťovaným mezinárodní studentskou organizací AISEC představili našim žákům své země. Tentokrát jsme přivítali pět studentů – Agu z Ázerbájdžánu, Zuru z Gruzie, Anastasii z Řecka, Salsu z Indonésie a Danu z Jordánska.

Všechny prezentace probíhající od 23. do 26. září, ve kterých se děti dozvěděly něco málo o geografii, historii, tradicích a jídle daného státu, probíhaly v angličtině. Zbyl čas i na zvídavé dotazy nebo třeba trénink psaní v gruzínské abecedě. V pátek proběhla v tělocvičně tzv. Global Village, kde studenti nabídli ochutnávku tradičních specialit své kuchyně, ukázali národní kroje a další suvenýry a naučili naše děti tradiční tance. Během týdne žáci na oplátku provedli naše hosty po Sokolově, připravili jim něco chutného k snědku a pomáhali při přípravě Global Village.

Školní stravování

26.09.2019

Vážení rodiče, Od tohoto školního roku budeme nabízet pouze jeden hlavní chod.

Důvody změny:

1. S největší pravděpodobností dojde k rekonstrukci a přeměně jídelny na budově B. Němcové ve výdejnu. Celá akce bude pro provoz a zajištění stravování velmi náročná.

2. Při výběru ze dvou jídel často dochází k tomu, že spotřební koš není plněn tak, jak přikazují normy.

3. Po dohodě s vedoucími školních jídelen je příprava jednoho jídla technicky jednodušší a celá práce se pak odrazí v celkové kvalitě stravy.

4. Celou záležitost jsem rovněž konzultovala s hygieničkou, která provádí kontroly jídelníčků, kvalitu stravy a plnění spotřebního koše. Dle jejího sdělení se podáváním jednoho jídla lépe přiblížíme trendu zdravého stravování.

Školní jídelna má od srpna 2019 novou vedoucí školního stravování a já věřím, že bude zajištěna nejen kvalita stravy, ale budou rovněž dodržovány všechny předpisy, které se ke školnímu stravování vážou.

Mgr. Lada Jelašičová ředitelka školy  

Projekt Edison

22.09.2019

Ve dnech 23. září – 27. září se naše škola opět účastní projektu EDISON organizovaného mezinárodní studentskou organizací AIESEC. Ve škole přivítáme pět dobrovolných stážistů – tentokrát z Řecka, Indonésie, Gruzie, Ázerbájdžánu a Jordánska. Tito studenti pak v hodinách pomocí prezentací a zajímavých aktivit představí našim dětem svoji zem a kulturu. Poslední den (v pátek) se v tělocvičně koná tzv. Global Village (Globální vesnice). Stážisté si připraví stánky se suvenýry, vlajkou, ukázkami tradičních jídel či zvyků a zajímavostí ze své země.

Projekt Edison 2019

06.09.2019

Ve dnech 23. 9. - 27. 9. proběhne ve škole mezinárodní projekt Edison. I letos navštíví naši školu studenti ze zajímavých zemí - Řecka, Indonésie, Ázerbajdžánu, Gruzie a Jordánska. V hodinách anglického jazyka budou našim žákům představovat své země, seznamovat je se svou kulturou, historií a zajímavými místy. V pátek 27. 9. se pak uskuteční tradiční setkání všech našich žáků s těmito studenty ve velké tělocvičně, kde bude možné ochutnat typické pokrmy jejich zemí, prohlédnout si předměty, které studenti přivezou a které jejich zemi charakterizují. V této souvislosti hledáme ještě rodiny, které by se na týden staly rodinami hostitelskými a ubytovaly někoho ze studentů. Informační schůzka k projektu EDISON se pro tyto rodiny koná 10. 9. 2019 od 15 hodin u nás ve škole (před třídními schůzkami). Zájemci se mohou hlásit na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na telefonu 352 324 053.

Výuka Španělského jazyka

26.08.2019

 

 

 

  

 

SOUTĚŽÍME SE STRÁŽNÍKEM PAVLEM 2019

17.06.2019

 V pátek 13. června proběhla na Starém náměstí akce Městské policie Sokolov s názvem SOUTĚŽÍME SE STRÁŽNÍKEM PAVLEM. Zúčastnili se jí všichni žáci třetích ročníků naší školy. Na jednotlivých stanovištích si zopakovali své vědomosti a dovednosti, které se během besed naučili. Na závěr akce byli odměněni kabaretem Hudebního divadla z Karlových Varů. Počasí nám přálo a všichni si páteční dopoledne moc užili.

 

 

Zpráva o škole v přírodě

06.06.2019

Zpráva o ŠvP

6.5. do 10.5. jeli žáci z 2.B, 2.A. 4.B a 5.B na ŠvP do Sedlice-Důl. ŠvP byla v RZ Radost. Každé ráno byla dobrovolná rozcvička s vychovatelem Marcelem. Od 8:30 byla snídaně. Na snídani byly švédské stoly a k tomu také čaj. Povinná výuka byla od 9:00 do 12:00. Hned po výuce žáci měli oběd. Celý pobyt bylo chutné a české jídlo neboli česká kuchyně. Když všichni dojedli oběd, začal odpolední klid. Na pokojích bylo většinou 7, 5 nebo 4 děti. Po té, co skončil odpolední klid, vychovatelé roznášeli informace, kdy se jde ven. Žáci byli buď v areálu nebo v lese, který byl hned vedle areálu. Každá třída měla svého vychovatele. Po večeři, která byla po programu z vychovateli, byla večerní příprava. Na večerní přípravě děti psaly dopisy a připravovaly si učení na další den. Předposlední den děti jely na zámek Blatná, kde žáci krmili daňky. K večeru byl maškarní karneval, který si děti a i paní učitelky velmi užily. K programu patřilo také opékání buřtů, hraní her atd. Žáci měli večerku v 21:00. ŠvP se mi velice líbila a také se velice povedla. Chtěla bych tam jet znova, protože to tam bylo super a měla jsem čas na odpočinek. Napsala Karolína Leščinská 

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Hana Flenerová
352 324 054
hana.flenerova@2zs-sokolov.cz

Školní jídelna

Veronika Petříková
352 324 067
2.vydejna@seznam.cz

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz