JARNÍ KONCERTY V DOLNÍM RYCHNOVĚ A SVATAVĚ 15. - 16.4. 2019

17.04.2019

Jarní koncerty v DOP-HC Dolním Rychnově 15.4. a ve Svatavě (DKS) 16.4. 2019 se konaly v atmosféře nadcházejících velikonoc. Žáci úspěšně reprezentovali naši školu a podali velmi pěkné interpretační výkony. Všem účinkujícím děkuji.

 

 

 

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro šk.rok 2019/2020

17.04.2019
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2019-2020 do 1. ročníků od 2. 9. 2019
 

 

 

 

Není nám to lhostejné!!!

03.04.2019

Žáci VI.B společně zakoupili dvě panenky UNICEF. Tím zajistili pro dvě konkrétní děti očkování proti šesti hlavním dětským chorobám.

 

 

 

 

 Vynášení Morany - zimy 2019

21.03.2019

 Tradiční akcí Vynášení Morany (zimy) se žáci 1. stupně naší školy symbolicky loučí se zimou. Letos tomu tak bylo dopoledne ve středu 20. března. Nejprve se všichni žáci sešli na dvoře školy a zazpívali si společně píseň Jaro dělá pokusy. Poté se všichni přesunuli na most nedaleko školy. Figurínu – Moranu - vyrobenou z přírodního materiálu zde vhodili do řeky Ohře. Doprovázelo ji také množství malých třídních Moran, které si žáci pro tuto příležitost vyrobili. Připomínáme si tak naše lidové tradice a zvyky. Organizaci zajistila p. uč. Petrová, foto a text N. Beňadiková.

 

Dopravní výchova v MŠ Kosmonautů

20.03.2019

18. 3. 2019 si naši žáci z 5.B vyzkoušeli roli učitele v mateřské škole. Zúčastnili se projektu Dopravní výchova v mateřské škole Kosmonautů. Pomocí scének, které se s lektorkou naučili ,předváděli dětem ,jak se chovat na chodníku, chodit po chodníku, jak přecházet vozovku, proč si nesmí hrát u vozovky, jaké oblečení musí nosit, aby byly děti ve tmě vidět atd. Žáci si připravili 4 stanoviště a dětem vysvětlovali, jak přecházet vozovku a ukazovali obrázky různých situací. Společně si užili krásné dopoledne. Páťáci byli velmi šikovní, pěkně se k dětem chovali a paní lektorka i paní učitelky ve školce je chválili.  

Projekt Čteme společně 1.A a 5.B 2019

20.03.2019

14. 3. 2019 proběhlo další milé setkání 1.A a 5.B v rámci projektu Čteme společně. Žáci se na sebe těšili a někteří se hned společně objímali. Setkání proběhlo na téma Bajka. Prvňáčci a páťáci společně četli, povídali si, luštili, kreslili, doplňovali, stříhali, lepili a hlavně prožili nádhernou společnou hodinku. Těšíme se na velikonoční setkání. 

 

 

Soutěž Hádej s námi

20.03.2019

14. 2. 2019 se konal 1. ročník vědomostní soutěže pro 5. ročníky z okresu Sokolov. Soutěž pořádala ZŠ Švabinského v Sokolově. Žáci ve tříčlenných družstvech ukazovali svoje znalosti v oblasti chemie, fyziky, matematiky, zeměpisu i historie. Naši školu reprezentovalo 5 družstev z 5. ročníků. Žáci z V. B se umístili na 1. a 2. místě. 1. místo: Jiří Matyáš Stádník, Kristýna Vránová, Tadeáš Havlík 2. místo: Emma Brachtlová, Eliška Klimešová, Radek Karmazín. 

 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ 4. A 5. ROČNÍKŮ 2019

13.03.2019

 V pátek 1.března 2019 proběhlo školní kolo v recitaci žáků 4. a 5.tříd. Soutěže se zúčastnili – Ester Colonelli, Nelly Martincová ze IV.A, Daniel Kyrian, Pavel Majer ze IV.B, Jan Ďuroška, Jan Hábel z V.A, Jakub Ivkovich, Karolína Kaslová z V.B a Adéla Brabencová, Pavla Springlová z V.C třídy. Do okresního kola postoupili Adéla Brabencová,Jan Ďuroška a Karolína Kaslová. Všem recitátorům děkuji za pěkný přednes připraveného textu. Rovněž poděkování patří třídním učitelům všech vystupujících žáků. Žákům, kteří postoupili do okresního kola, přeji úspěch, pěkné zážitky a načerpání inspirace pro recitační soutěže v dalších ročnících. 

Školní kolo recitační soutěže 2. a 3. tříd 2019

07.03.2019

 V úterý 26. února proběhlo školní kolo soutěže malých recitátorů ze druhých a třetích tříd. Soutěže se zúčastnilo 12 žáků z těchto ročníků. Malí recitátoři se na soutěž pod vedením svých třídních učitelek pečlivě připravili, tak bylo velmi těžké vybrat nejlepší recitátory, kteří nás budou reprezentovat na okresním kole. Všichni žáci, kteří se na soutěž připravili, byli za svůj výkon odměněni diplomy, které pro ně připravila p. uč. Nováková, a ještě obdrželi malý dárek na památku na tuto soutěž. V okresní soutěži nás budou reprezentovat žáci, kteří se umístili nejlépe: na 1. místě se umístila Ema Kárníková ze třídy 3. C, 2. místo obsadila Anna Šišková z 3. B, 3. místo patřilo Viktorii Vu a 4. místo obsadila Valérie Vu také ze 3. B. Všem zúčastněným děkujeme za krásnou recitaci a přejeme jim ještě mnoho úspěchů. Organizaci zajistila p. uč. Nováková. Text a foto N. Beňadiková.

VÝSLEDKY KONVERZAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2019

12.02.2019

  Dne 18.1. 2019 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V mladší kategorii 1A se umístili tito žáci: třetí místo Monika Říhová ze 7.C, druhé místo Lucie Danišová 7.C a první místo David Do 7.B. V kategorii 2A první tři místa obsadili: Pavlína Kleinová 9.B třetí místo, Jan Tetour 8.C druhé místo a Dominika Slánská 9.B první místo.

  Dne 28.1. se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. V mladší kategorii 1A obsadili - třetí místo Sonya Arlt 7.C, druhé místo Vojtěch Klůc 7.B, první místo David Do 7.B. V kategorii 2A se umístili - na třetím místě Markéta Březinová 8.C, na druhém místě Berenika Jirglová 8.C a na prvním místě Lucie Redekerová 9.B.

  Dne 7.2. se na naší škole konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. V kategorii 1A zvítězil Vojtěch Klůc ze 7.B a na druhém místě skončil David Do také ze 7.B. V kategorii 2A také obsadily první dvě místa žákyně naší školy - první místo Lucie Redekerová z 9.B a druhé místo Berenika Jirglová z 8.C. Obě dívky postupují do krajského kola.

  V pondělí 11.2. se konalo v DDM Sokolov okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii 1A zvítězil David Do 7.B, v kategorii 2A se Dominika Slánská  9.B umístila na třetím místě a postupuje do kola krajského.

První komorní vystoupení kroužku zobcové flétny

23.01.2019

21. 1. 2019 se uskutečnila na naší škole první hudební přehrávka kroužku fléten, kde žáci vystoupili se svými připravenými skladbičkami s doprovodu el. varhan. Vystoupení bylo moc pěkné a pro děti znamenalo dobrou zkušenost. Již se těší na další koncerty. 

 

 

 

Příměstské tábory 2019

08.01.2019

Příměstské tábory jsou tábory, které probíhají od rána do odpoledne a poté si rodiče odvedou své děti domů. Příměstské tábory pořádáme hlavně proto, abychom pomohli zpříjemnit dětem léto v době, kdy jsou rodiče v práci a rodičům pomohli s „hlídáním dětí“.  

 Pozor ! : Tábor Angličtina hrou a tábor Cesta za poznáním je již plně obsazen !

 

 

tabulka tabor

 Zveme všechny kluky a holky na týdny plné zábavy, pohybu, výletů, malování, zážitků a kamarádů.      

Vánoční koncert 21.12.2018

25.12.2018

Dne 21.12 se uskutečnil vánoční koncert žáků školy. Děkuji všem učinkujícím za pěkné výkony a zpříjemnění předvánoční atmosféry.

 

 

 

 

Výlet do Polska 2018

20.12.2018

 Všechno to začalo asi ve tři hodiny ráno, kdy věřím, že se nikomu nestávalo příliš příjemně. Po menších komplikacích při vstávání se ale všichni nakonec dostavili a mohlo se jet. Cesta probíhala příjemně a bez potíží, páni řidiči řídili opatrně, tudíž většina lidí v autobuse spíš pospávala nebo poslouchala písničky. Jen občas si někdo hlasitěji povídal, ale to byla spíše výjimka. Při příjezdu do Polska na nás dýchla různorodá atmosféra.

Krakov je zvláštní město plné barev a velmi zajímavé architektury. Po krásné prohlídce Krakova a jeho památek jsme se ubytovali v dost obstarožně vypadajícím hotelu Alf, který, pokud mám být upřímný, nevypadal příliš vábně, ale nakonec nebyl zas takový, jak se na první pohled zdálo. Zevnitř vypadal pěkně a jako hotel bych ho hodnotil vcelku kladně. Později jsme se prošli do moc pěkného obchodního centra, kde jsme měli možnost si koupit dárečky. Následovala noc v hotelu, která byla příjemná a klidná. Druhý den ráno jsme se najedli, sbalili si věci a vyrazili do nádherných a zajímavých solných dolů Wieliczka, které pro nás všechny byly skvělým zážitkem. Někteří měli možnost si poslechnout prohlídku i v angličtině, a tak si vyzkoušeli své znalosti v cizím jazyce. O celé této části výletu si troufnu tvrdit, že byla jako procházka růžovým sadem.

Výtěžek z burzy hraček předán

17.12.2018

 Ve čtvrtek 13. 12. navštívil naši školu Kubík se svojí maminkou a třítýdenní sestřičkou. Kubíkovi jsme předali částku 20 000 Kč v rámci Dobrého anděla. Tato částka byla nasbírána na burze hraček. Kromě finanční částky dostal Kubík i spoustu krásných dárků. Setkání Kubíka s hlavními organizátory burzy hraček - třídou 7. A - zprostředkovala paní učitelka Lada Měřínská.

 

 

Čteme společně – Co přinesou Vánoce? 2018

15.12.2018

 Vánoční zvyky, tradice, čtení, povídání o našich skrytých přáních, scénky, vyprávění příběhů, malování, tvoření – to byly další prima dny 2. A a 7. C (10. a 14. 12.). Přejeme hezké svátky, užijte si prázdniny a na viděnou v roce 2019, který jistě přinese jen to dobré.

 

 

 

Kurzy prevence závislostí

15.12.2018

Jsem na něčem/někom závislý? Jak to vypadá? Co mi to přináší, nebo bere? Jakou cestu si mohu zvolit? To byla témata pro osmáky ve dnech 4. a 5. 12. S překvapením jsme sledovali jejich vyzrálost, když v hraných scénkách s nekompromisními lektory prokázali schopnost komunikace, zdravé sebevědomí a sílu odmítnout nabízenou látku. Vyzkoušeli si výuku zážitkem a báječně spolupracovali. Děkujeme.

 

  

Vánoční koncert v DOP-HC Dolním Rychnově 11.12.2018

13.12.2018

 11.12. se uskutečnil vánoční koncert pro seniory v Dolním Rychnově. Zde vystoupili žáci hudebního kroužku s vánočními koledami. Odpoledne se konaly vánoční trhy na naší škole, kde také děti z hudebního kroužku zazpívaly vánoční písně.

 

Všem patří velké díky.

 

Vánoční jarmark na Centrálce

13.12.2018

11. prosinec patřil na naší škole vánočnímu jarmarku. Po celé týdny naši žáci v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a ve školní družině či klubu vyráběli a připravovali vánoční dekorace, ozdoby, svícny a dárky. A nabídka byla opravdu bohatá. Rodiče, prarodiče a přátelé školy mohli celé odpoledne kromě nakupování také poslouchat zpěv vánočních koled hudebního kroužku paní učitelky Evy Mokré, čtení příběhů s vánočními motivy, nebo ochutnat z bohatého občerstvení, které v rámci hodin světa práce připravili žáci II. stupně. I přes chladné počasí byla účast vysoká. Tímto děkujeme všem, kteří náš jarmark navštívili a pomohli sesbírat částku 28 000 korun. Ta bude letos poprvé věnována žákům naší školy, neboť jsou to právě oni, kteří celý rok pomáhají potřebným (např. burzou hraček), přináší radost do míst, kde jí moc nebývá (pravidelné návštěvy DOP D. Rychnov, DKS Svatava) a vzorně reprezentují školu. Velký dík patří zároveň našim učitelům, vychovatelkám, asistentům pedagoga a provozní zaměstnancům, kteří se na přípravě a realizaci vánočního jarmarku podíleli.  

Sběr kaštanů 2018/2019

11.12.2018

V letošním školním roce žáci naší školy pilně sbírali během podzimních měsíců kaštany a žaludy pro lesní zvěř. Do sběru se zapojilo 106 sběračů a celkem nasbírali 4 296, 5 kg lesních plodů. – průměrně každý z nich 40, 53 kg kaštanů. Všem sběračům a sběračkám, kteří nejsou lhostejní k hladovějící zvěři děkujeme. Jejich pomoc byla oceněna drobnými dárky, a to nejen od školy, ale i od myslivců. Největší odměnou pro dvacet nejlepších sběračů byla beseda, kterou pro naše žáky připravili zástupci Lesů České republiky. Velké poděkování patří Kraslické pobočce Lesů České republiky panu Ing. Václavu Ksandrovi a Davidu Trnkovi, kteří pro naše pilné sběrače hodinu „Lesní pedagogiky“ připravili. Žáci se při ní dozvěděli nejen řadu zajímavých informací o lese, zvěři, krmení atd., ale mohli si také prohlédnout i přinesené trofeje a živou sovu, která byla po děti velkým zpestřením. 

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Hana Flenerová
352 324 054
hana.flenerova@2zs-sokolov.cz

Školní jídelna

Veronika Petříková
352 324 067
2.vydejna@seznam.cz

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz