Začátek a konec školního roku, prázdniny, státní svátky

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny připadnou na týden od 6. února do 12. února 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.

Nástup pedagogických pracovníků – pondělí 28. srpna 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

Termíny v rámci vnitřní organizace školy (realizace níže uvedených akcí bude záviset na aktuální epidemiologické situaci, vládních nařízeních, hygienických opatřeních)

Zápis do 1. ročníků – 11. a 12. dubna 2023 od 14 do 17 hodin

Náhradní termín zápisů do 1. ročníků – 18. dubna 2023 od 14 do 16 hodin

OČMU – 26. června 2023

Obhajoby absolventských prací – 28. června 2023

Poslední zvonění žáků 9. tříd – 29. června 2023

 

Termíny opravných zkoušek

Úterý 29. srpna a středa 30. srpna 2023

 

scrableCentralka