Německý jazyk - krajské kolo

3. místo (9. roč.) - Tereza Pomahačová

Mc Donalds CUP

2. místo (1. stupeń ZŠ) - Dužstvo chlapci 

Německý jazyk - okresní kolo

1. místo (kategorie I.A) - Pavel Randa

2. místo (kategorie I.A) - Ellen Vicanová

1. místo (kategorie II.A) - Tereza Pomahačová

3. místo (kategorie II.A) - Karolína Langrová

Geologická olympiáda

1. místo (kategorie A) - Jan Žák

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

1. místo (kategorie A) - Matěj krieger

3. místo (kategorie C)  - Jan Žák

Anglický jazyk - okresní kolo

1. místo (kategorie I.A) - Gery Hanker

2. místo (kategorie II.A) - Michael Horváth

Matematická olympiáda - okresní kolo

3. místo (Z9) - Ondřej Bubanec

2. místo (Z6) - Matěj Krieger

3. místo (Z6) - Terezie Brytková

Florbal - okresní kolo

3. místo - Družstvo dívky

2. místo - Družstvo chlapci

Dítě Česka 2021

1. místo - Jan Žák

Plavání - okresní kolo

2. místo - Mladší žáci

Přespolní běh - krajské kolo

4. místo - Mladší žákyně

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

 

Zástupce ředitele

Mgr. Jana Balko
352 324 051
jana.balko@2zs-sokolov.cz

 

Zástupce ředitele

Mgr. Eva Slavíková
352 324 054
eva.slavikova@2zs-sokolov.cz

 

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz

 

Školní jídelna

Andrea Čebišová
731 438 145
zr.7530@primirest.cz