Tématické okruhy pro 4. ročník k rozdílovým zkouškám do tříd s rozšířenou výukou jazyka - zde

Tématické okruhy pro 5. ročník k rozdílovým zkouškám do tříd s rozšířenou výukou jazyka - zde

Tématické okruhy pro 6. ročník k rozdílovým zkouškám do tříd s rozšířenou výukou jazyka - zde

Tématické okruhy pro 7. ročník k rozdílovým zkouškám do tříd s rozšířenou výukou jazyka - zde

Tématické okruhy pro 8. ročník k rozdílovým zkouškám do tříd s rozšířenou výukou jazyka - zde