Základní škola Sokolov – škola s rozšířenou výukou jazyků

Od 1. ročníku se žáci v jednohodinovém předmětu Hrátky s angličtinou seznamují s prvním cizím jazykem. Ve 2. ročníku již mají Hrátky s angličtinou 2x týdně. Od 3. do 5. ročníku se v naší škole anglický jazyk vyučuje 4 hodiny týdně, tedy o jednu hodinu více než v ostatních základních školách. V 6. ročníku mají žáci 3 hodiny anglického jazyka týdně, hodiny vede spolu s českým vyučujícím rodilý mluvčí z Velké Británie. K anglickému jazyku přibývají od 6. ročníku 3 hodiny německého jazyka týdně. V 8. ročníku mají žáci v rámci volitelných předmětů Ruský jazyk a Španělský jazyk možnost studovat třetí cizí jazyk. Španělský jazyk je také možné se učit v rámci nepovinného předmětu od 3. ročníku – 1 hodina týdně.

Kromě porovnání počtu vyučovacích hodin je důležitá i kvalita výuky. Na naší škole, kde má výuka cizích jazyků více než čtyřicetiletou tradici, hodiny cizího jazyka na prvním stupni i druhém školy vedou plně kvalifikovaní a aprobovaní učitelé. Výuce anglického jazyka je věnována mimořádná pozornost vedení školy. Každoročně již od roku 1991 působí na škole zahraniční lektoři, rodilí mluvčí. Není proto překvapivé, že se naši žáci mají velmi dobré jazykové vybavení a pravidelně umisťují na předních místech jazykových konverzačních soutěží.

Volná místa ve třídách s rozšířenou výukou cizích jazyků

Každý rok dochází na naší škole v 6. ročnících k úbytku žáků ve třídách s rozšířenou výukou jazyků z důvodu přechodu žáků na víceletá gymnázia, proto ředitelka školy nabízí každoročně možnost doplnění nových žáků do těchto tříd po složení rozdílové zkoušky z anglického jazyka.

ŠVP Brána jazykům otevřená - k nahlédnutí v kanceláři školy

 

 

Centralkalego1894