1. výchovný poradce

1. stupeň – Mgr. Jana Balko – tel. 352 324 051
2. stupeň – Mgr. Jana Krejzová – tel. 352 324 057 

2.speciální pedagog, pedagog zajišťující speciální učební pomůcky, kompenzační pomůcky

Mgr. Pavlína Čábelková – tel. 352 324 055 (pondělí a středa po předchozí domluvě) 

3.školní metodik prevence sociálně patologických jevů 

Mgr. Kamila Rundová

Mgr. Bc. Karolína Červenková – tel. 352 324 058

4.třídní učitelé – tel. 352 324 050 

5.učitel – koordinátor ŠVP
Jakub Rund - tel. 352 324 058  

6.školní psycholog 

Školní psycholog - diagnostikuje třídní kolektivy i jedince, sleduje psychický vývoj dítěte od předškolního věku po odchod na střední školu. Poskytuje podporu zákonným zástupcům při jednání se zástupci školy, poskytuje poradenské služby žákům, rodičům, učitelům, podílí se na metodické podpoře a dalším vzdělávání pedagogů ZŠ. Úzce spolupracuje s vedením školy a v indikovaných případech s dalšími odborníky mimo školu (PPP, dětský psychiatr, pediatr, OSPOD, SVP, atd.). Školní psycholog je rovněž přítomen u zápisů žáků do 1. ročníků.

Mgr. Alica Mészárosová – po domluvě, kabinet matematiky 

 

Odkazy na externí poradenské služby: 

MUDr. Blanka Stefanovičová – Psychiatrická a psychoterapeutická ambulance Sokolov, Sokolovská 1622

Tel: 352 600 347

PhDr. Jiří Bauer, Ph. D. – Klinický psycholog – Hornická 1613, Sokolov

Tel: 352 603 603, Mobil: 728 229 356

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Zuzana Pastieriková – Neveďalová – Klinická psycholožka – Jednoty 1631, Sokolov

Tel: 602 843 927

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Marcela Kelucová – Klinická psycholožka a psychoterapeutka – Sokolov

Tel: 352 603 603

PhDr. Elena Šimůnková – Klinická logopedka – Jednoty 1628, Sokolov

Tel.: 352 466 038 

Poradenské služby žákům a rodičům se poskytují dle rozpisu hodin v kabinetech jednotlivých poradců nebo na základě telefonické domluvy.

 

Poradenské služby školy poskytuje žákům a rodičům bezplatně.