Charakteristika školy

Jsme státní základní škola v Sokolově. V roce 2019 jsme oslavili již 125 let své existence. Téměř čtyřicet let u nás probíhá rozšířená výuka jazyků, v současnosti jsme jedinou školou s jazykovým zaměřením v okrese Sokolov. Škola poskytuje vzdělání podle vzdělávacího programu Škola jazykům otevřená a Základní škola. Ve třídách s rozšířenou výukou jazyka nabízíme výuku anglického, německého, španělského a ruského jazyka. Výuka prvního cizího jazyka - angličtiny - probíhá již od 1. ročníku. Od 3. tříd žáci pokračují ve výuce anglického jazyka, v 6. ročníku přibírají německý jazyk a v 8. ročníku jazyk ruský, nově španělský. Ten mohou od 2. ročníku žáci  navštěvovat i jako nepovinný předmět - Španělský jazyk.

Kromě kvalitního vzdělání a přípravy na další studium vychováváme naše žáky k tomu, aby se aktivně zajímali o dění kolem sebe, kriticky mysleli, uměli komunikovat (a nebáli se) v cizích jazycích, byli digitálně gramotní.

Číst dál...

Characteristics of the school

We are a state school in Sokolov located in the Western part of the Czech Republic. We are proud to announce that in 2019 we are going to be celebrating our 125th anniversary. For more than 35 years the school has run extensive language classes providing students with more language learning. The school capacity is 600 pupils and we currently have 584. We are also the only school which specialises in teaching languages in the Sokolov region, providing education in line with the educational programme ‘’Schools open to languages and Primary/Secondary education’’.

In the language classes, where students have extra language lessons and opportunities, we offer English, German, and Russian; with an initial focus on English. Students initially start learning English from the grade 1 and from grade 3 they continue to study English more intensively. By grade 6 they begin to study German and subsequently by grade 8 they begin to study Russian. To qualify for the (extensive) language classes at our school, 2nd grade pupils from the whole the Sokolov region must undergo an entry exam. Thus, students are accepted to the language classes on the basis of entrance exam results. In addition to providing students with extensive language learning, the school also provides quality education and preparation for further education.

Moreover, school graduates are very well prepared for further education and are easily accepted to study at all types of secondary schools. In the last 10 years, the school implemented a final graduation project to help prepare students for writing, researching, and ultimately presenting and defending particular topics. This project closes the stage of compulsory school attendance and provides experience which greatly assists with students’ further education, especially with writing seminar work and ultimately their final papers at high schools. In addition, as this is a specialized language school, some of the 9th grade pupils write and defend their papers in English.

Read more...

Charakteristik der Schule

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

schön, dass Sie uns gefunden haben und sich für unsere Schule interessieren. Wir begrüßen Sie herzlich und laden Sie ein, uns näher kennenzulernen.

Die Grund- und Hauptschule Sokolov ist eine staatliche Bildungseinrichtung mit einer mehr als 125-jährigen Tradition. Aktuell ist unsere Schule die einzige, die im Kreis Sokolov erweiterten Sprachunterricht bietet. Dieses Angebot gibt es hier seit fast 40 Jahren. Der Unterricht wird nach den Bildungsprogrammen „Die Schule als Tor zu den Sprachen“ und „Grund- und Hauptschule“ durchgeführt. In den Klassen mit erweitertem Sprachunterricht werden Englisch, Deutsch, Spanisch und Russisch angeboten, wobei Englisch als erste Fremdsprache schon ab der 1. Jahrgangsstufe unterrichtet wird. In der 6. Jahrgangsstufe erhöht sich die Anzahl der Fremdsprachen. Die zweite Fremdsprache ist Deutsch, die dritte ab der 8. Jahrgangsstufe Russisch und neu auch Spanisch. Der Spanischunterricht wird ab der 2. Jahrgangsstufe als einen fakultativen Unterricht angeboten.

Weiter lesen...