Všeobecné informace a podmínky:

● Činnost zájmových kroužků bude zahájena 1. října 2021.

● Přihlášku do zájmového kroužku si žák/yně vyzvedne u svého třídního učitele, případně je možno stáhnout si ji na stránkách školy v sekci Žáci/Rodiče - Nenuda a vyplněnou ji odevzdá třídnímu učiteli. S tímto neotálejte, pokud bude o kroužek velký zájem, budou do kroužku zařazeni žáci, kteří odevzdali přihlášku nejdříve.

● Přihlásit nebo odhlásit se ze zájmového kroužku je možné na začátku školního roku nebo v pololetí, písemně zákonným zástupcem.

● První schůzku kroužku lze považovat za zkušební. Pokud žák již nebude chtít na kroužek chodit, bude přihláška stornována. Platbu za kroužek, která pokrývá částečně náklady, je třeba uhradit hotově dle pokynů vedoucího kroužku. Kdo poplatek včas neuhradí, bude z kroužku vyřazen (zajistěte si tedy úhradu i v případě absence žáka ve škole). Ceny jsou uvedené na pololetí školního roku.

● Kroužek pořádaný DDM je třeba přihlásit přes DDM elektronicky a platbu poslat rovněž DDM. Tyto kroužky začínají některé již v záři a končí v červnu. Kroužky probíhají u nás ve škole. Naši přihlášku již nevyplňujte.

●Kroužky Veselá věda a Věda nás baví je třeba přihlásit a uhradit přes jejich webové stránky, ne naší přihláškou.

● Žáci navštěvující školní družinu budou v ŠD na kroužek vyzvednuti a vráceni zpět vedoucím kroužku.

● Pokud bude žák chybět na kroužku, je třeba jej omluvit a doložit písemnou omluvenku (omlouváte-li žáka do školy, učiňte tak i na kroužek).

● Po celou dobu konání schůzky ZK platí pro žáky Školní řád, při jeho porušování nebo nekázni bude žák z kroužku vyřazen bez náhrady poplatku.

● Veškeré informace o zájmovém kroužku se žáci dozvědí od jeho vedoucího. Pokud kroužek z nějakého důvodu odpadne, budou o tom žáci informováni předem písemně nebo rozhlasem školy, případně rodiče formou sms.

● Veškeré informace a případné poradenství v oblasti volného času vám ráda zodpoví Mgr. Michaela Frýdlová – vedoucí Centra volného času – Nenuda. Tel: 352 324 050, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022 - zde

Přihláška do zájmového kroužku - zde