Se koná v budově školy v 1. patře (vchod z ulice Gorkého) ve dnech:

9. a 10. dubna 2024 od 14 do 17 hodin

 

Náhradní termín zápisů do 1. ročníků se koná dne :

16. dubna 2024 od 14 do 16 hodin

Žádáme rodiče, aby k zápisu přinesli rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

Přihláška k online zápisu 2023/2024:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs2sokolov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=16037

Přihlášky budou přístupné od 1. 4. 2024 – 26. 4. 2024.

Zápis proběhne 9. a 10. 4. 2024 od 14.00 do 17.00.

zapisy online 468x60

 

 

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

Další děti jsou přijímány až do naplnění kapacity v pořadí:

 • trvalý pobyt dítěte v obci Sokolov
 • školu navštěvuje sourozenec, nebo více sourozenců
 • dosažení 6 let věku do 31. 8. příslušného roku
 • trvalý pobyt dítěte v jiné obci

Informace pro zákonné zástupce dětí:

 • škola nabízí výuku anglického jazyka od prvního ročníku
 • škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • škola poskytuje potřebná podpůrná opatření dle doporučujících zpráv ze školských poradenských zařízení

Popis jednotlivých částí zápisu:

a) rozhovor s dítětem (motivace pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní zralosti).
b) pohovor se zákonným zástupcem dítěte, zápis údajů z rodného listu dítěte do školní matriky.

Odklad školní docházky o jeden školní rok

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud zvažujete odklad školní docházky u svého dítěte, můžete se již dnes objednat v příslušném školském poradenském zařízení a u odborného (dětského) lékaře.

Obě doporučení společně s žádostí pak lze předložit při zápisu řediteli spádové školy nebo školy, kterou jste pro dítě zvolili.

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov, K. H. Máchy 1276, telefon: 352 604 964, nebo speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky.

Kontakty: www.PPPKV.CZ

Informace: www.msmt.cz/ministerstvo/novina/desatero-pro-rodice-deti-pradskolniho-veku.

Nabízíme:

 • školní vzdělávací program Škola jazykům otevřená
 • výuka cizího jazyka již od 1. ročníku
 • rozšířenou výuku jazyků od 3. ročníku
 • širokou nabídku zájmových kroužků
 • individuální péči o Vaše dítě
 • profesionální zdatnost pedagogických pracovníků

Přijímány budou děti z obvodu školy, který tvoří tyto ulice Sokolova:

 • Prokopova
 • Bendlova
 • Dr. Kocourka
 • Dvořákova
 • Fibichova
 • Fügnerova
 • Hálkova
 • Husitská
 • Janáčkova
 • Josefa Kajetána Tyla
 • Komenského
 • Kostelní
 • Kraslická
 • Křížová
 • Lidické nábřeží
 • Maxima Gorkého
 • Nábřežní
 • Nad Vyhlídkou
 • Nerudova
 • Ondříčkova
 • Pod Sokolí strání
 • Pražská
 • Příčná
 • Rokycanova
 • Rolnická
 • Rooseweltova
 • Růžové náměstí
 • Smetanova
 • Staré náměstí
 • Školní
 • Škroupova
 • Tělocvičná
 • Tyršova
 • U Divadla
 • Učitelská
 • Vrchlického
 • Wolkerova
 • Zámecká
 • Žákovská

Zároveň žádáme, aby se k zápisu dostavily všechny děti, které dostaly odklad školní docházky pro letošní školní rok.

Další informace obdržíte na tel. čísle:

352 324 054 - zástupce ředitele školy

352 324 050 - kancelář školy

Děkujeme.