Všeobecné informace a podmínky:

. Činnost zájmových kroužků bude zahájena 2. října 2023.

. Přihlášku do zájmového kroužku si žák/yně vyzvedne u svého třídního učitele, případně je možno stáhnout si ji na stránkách školy v sekci Rodiče – Nenuda a vyplněnou ji odevzdat třídnímu učiteli. Přihláška DDM je ke stažení na jejich stránkách, tam se i odevzdává. S tímto neotálejte, pokud bude o kroužek velký zájem, budou do kroužku zařazeni žáci, kteří odevzdali přihlášku nejdříve.

. Přihlásit nebo odhlásit se ze zájmového kroužku je možné na začátku školního roku nebo v pololetí, písemně zákonným zástupcem.

. První schůzku kroužku lze považovat za zkušební. Pokud žák již nebude chtít na kroužek chodit, bude přihláška stornována. Platbu za kroužek, která pokrývá částečné náklady, je třeba uhradit dle pokynů od vedoucího kroužku přes školní pokladnu – tam bude stržena. Kdo poplatek včas neuhradí, bude z kroužku vyřazen. Ceny jsou uvedené na pololetí školního roku. Ceny kroužků DDM jsou na celý školní rok a platí se na účet DDM.

. Pokud bude žák chybět na kroužku, je třeba jej omluvit (osobně, telefonicky, emailem – omlouváte-li žáka do školy, učiňte tak i na kroužek).

. Po celou dobu konání schůzky ZK platí pro žáky Školní řád, při jeho porušování nebo nekázni bude žák z kroužku vyřazen bez náhrady poplatku.

. Veškeré informace o zájmovém kroužku se žáci dozví od jeho vedoucího. Pokud kroužek z nějakého důvodu odpadne, budou o tom žáci informováni předem písemně nebo rozhlasem školy, rodiče přes Bakaláře, emailem, případně formou SMS.

. Veškeré informace a případné poradenství v oblasti volného času vám ráda zodpoví Mgr. Michaela Frýdlová – vedoucí Centra volného času Nenuda. Tel: 352 324 050, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023/2024 - zde

Přihláška do zájmového kroužku - zde