ŽÁDOSTI

Žádost ZZ o uvolnění žáka z vyučování 2 a více dnů - zde

Žádost ZZ o uvolnění žáka z vyučování předmětu - zde 

Žádost o přihlášení žáka do základní školy - zde

Žádost o odhlášení žáka ze základní školy - zde

Žádost o zařazení žáka do tříd s RVJ - zde

Souhlas s činností ŠPP - zde

Tiskopis pro omlouvaní žáků (pouze pro žáky II. stupně) - zde

 

PŘIHLÁŠKY

Přihláška ke stravování - zde

Přihláška žáka do školního kroužku - zde

Přihláška na příměstský tábor - zde

Přihláška na pobytový tábor - zde

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Kriteria hodnocení žáků v hodinách TV - zde

 

OSTATNÍ

AI Doporučení pro rodiče - zde

Směrnice k vyřizování stížností od 1. 9. 2009 - zde 

DUMy - zde