Organizační a provozní řád školní výdejny jídel

Přihláška ke stravování - zde

Přihlašování ke stravování
Ve školní výdejně jídel mají právo se stravovat pouze žáci a zaměstnanci školy.
Ke stravování je zapotřebí podat přihlášku ke stravování a zakoupit si čipovou kartu (dále jen „čip“) v hodnotě 100 Kč (vratná záloha).
Podáním přihlášky ke stravování strávník nebo zákonný zástupce strávníka (žáka) vyjadřuje souhlas s podmínkami školního stravování.
Čip je platný po celou školní docházku, pokud nebude zničen nebo ztracen.

Výdej obědů
Každý vyučovací den od 11:15 – 14:00 hodin

Pedagogické dozory
Určuje ředitel školy. Rozpis pedagogických dozorů ve školní výdejně jídel je vyvěšen na nástěnce. V případě naléhavosti zastoupí vedoucí školní výdejny jídel.

Odhlašování obědů
Odhlašování obědů je třeba provést vždy 24 hodin předem, denně od 7:00 do 9:00 hodin telefonicky na tel. č.: 352 324 067 nebo osobně v kanceláři školní výdejny v době od 7:00 do 9:00 hodin.
Odhlášku je možné zaslat i elektronicky na e-mailovou adresu ŠJ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to nejpozději do 13:00 hodin předchozího dne.
Nově lze přihlašovat i odhlašovat obědy on-line systémem. (Přihlašovací údaje na vyžádání v kanceláři ŠJ).
Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu nebude poskytnuta žádná náhrada.

První den neplánované nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů ve škole se považuje za pobyt ve škole a je možný odběr oběda do přinesených vlastních nádob (jídlonosičů) a umožněna donáška mimo jídelnu. Tento pokrm je určen k přímé spotřebě. Ostatní dny nepřítomnosti žáka je třeba předem odhlásit.

Vstup rodičům do školní jídelny povolen pouze v případě vyzvednutí obědů.
Z organizačních důvodů je doba k vyzvednutí oběda pro rodiče stanovena na: 11:30 – 12:00 hod.
Odhlášky obědů kromě státních svátků a školních prázdnin nejsou automatické.

Stravné se hradí zálohově na celý měsíc bezhotovostním převodem na bankovní účet ŠJ: 199527933/0600, a to vždy k 15.dni následujícího měsíce.
Jako variabilní symbol slouží osobní číslo strávníka, které vám bude sděleno v kanceláři školní výdejny jídel.(Ve výjimečném případě je možno uhradit stravné poštovní složenkou typu A)

Pokud nebude stravné zaplaceno předem, nebude mít strávník na oběd nárok.

Poplatek za jeden oběd
Strávníci jsou zařazováni do věkových kategorií podle dosaženého věku ve školním roce.

1) strávníci 6-10 let: 27 Kč (540/měsíc)
2) strávníci 11-14 let: 28 Kč (570/měsíc)
3) strávníci 15 let a více: 29 Kč (600/měsíc)
školní zaměstnanci: 23 Kč 

Stravování zaměstnanců
Podle Vyhlášky č.84/2005 Sb., hradí zaměstnanci školy pořizovací cenu surovin na přípravu oběda, která může být snížena o poskytnutý příspěvek z FKSP. Zaměstnanci školy mohou za sníženou cenu v průběhu pracovní směny odebrat ve školní výdejně jedno hlavní jídlo denně.
Zaměstnanci školní výdejny jídel jsou povinni uhradit sníženou cenu oběda za každé odebrané jídlo. 

V případě nepřítomnosti vedoucí školní výdejny jídel Veroniky Petříkové,
je zastupující osobou paní Ivana Krobová. 

Zpracovala: Veronika Petříková
vedoucí školní výdejny jídel

V Sokolově 1. 9. 2020.