Třídní schůzky 23.11.2021

Třídní schůzky dne 23. 11. se budou konat online (kromě 1. tříd a 9. A). Podrobnosti na GC nebo v  Bakalářích.

Informace k testování žáků ve dnech 22. a 29.11.2021

Informace k testování žáků ve dnech 22. a 29.11.2021 - zde 

 

Informace k provozu školy 15.11. - 19.11.2021

Výuka v týdnu od 15. 11. do 19. 11. se koná v běžném režimu (kromě středy 17. 11. - státní svátek).
Setkání zástupců rodičů s ředitelkou školy se uskuteční dne 18. 11. od 15.30 hodin ve třídě 4. A.
Třídní schůzky se konají dne 23. 11. od 16 hodin (1. stupeň) a 16.30 (2. stupeň).

27.9.2021

V pondělí 27.9.2021 probíhá ve škole běžná výuka.

Screeningové testování žáků

Vážení rodiče, 
od 13. 9. 2021 už neplatí povinnost screeningového testování žáků. Nadále zůstávají v platnosti pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve společných prostorech školy. Děkuji všem za vstřícnost a spolupráci v prvních dvou týdnech.
 
Mgr. Petra Šišková - ředitelka školy

Třídní schůzky 2.9.2021

Dne 2.9. v 15:30 se konají třídní schůzky pro I. i II. stupeň.

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021 - zde

 

Školní jídelna

Výdej obědů: od 11:15 – 14:00 hod.

· Žáci – strávníci mají od pondělí 17.5. obědy automaticky objednané.

· Kdo nemá o obědy zájem, ať si je odhlásí.

· Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

Ve školní jídelně platí hygienická pravidla (viz Informace k provozu školy od 12. 4. 2021). Žáci jsou povinni nosit ochranu úst (chirurgická rouška, respirátor)

Informace k návratu žáků 2. st. od 3.5.2021

Informace k návratu žáků 2. st. od 3.5.2021 - zde

Informace k testování žáků - zde

Provoz školní jídelny od 3.5. - zde

 

navrat

Testování žáků 9. tříd

Testování bude probíhat ve dnech 28. 4. (středa) – 30. 4. (pátek), z organizačních důvodů v době od 8 do 14 hodin.

Žáci vcházejí do budovy školy vchodem z ulice Gorkého, tímto vchodem také odcházejí.

Testování probíhá ve třídě 8. A (přízemí u jídelny).

Žáci se nepohybují v jiných prostorech školy, jsou povinni mít ochranu úst (chirurgická rouška, nanorouška, respirátor).

Žáci po testování obdrží potvrzení o negativním výsledku testu, které předloží u příjímacích zkoušek. V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce.

Informace k provozu šk. výdejny jídel od 12.4.2021

· Žáci strávníci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mohou oběd konzumovat ve školní výdejně. Zde budou mít pro konzumaci vyčleněný oddělený prostor, a to v čase od 12:00 – 13:00 hodin.

· Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

· Žáci strávníci, kteří se vzdělávají prezenčně, mají oběd automaticky objednán .

· Během distanční výuky jsou obědy automatiky odhlášeny.

· V případě zájmu vyzvedávání obědů i během distanční výuky je třeba si obědy jednotlivě zajistit předem.

·od 12.4. – 16.4. doba výdeje od 11:15 – 13:30 hod. (lichý týden)…

· od 19.4. – 23.4. doba výdeje od 11:15 – 14:15 hod. (sudý týden)…

Ve školní jídelně platí hygienická pravidla (viz Informace k provozu školy od 12. 4. 2021). Žáci jsou povinni nosit ochranu úst (chirurgická rouška, respirátor).

Informace k provozu školy 12.4.2021

Informace k provozu školy 12.4.2021 - zde

Informace k provozu ŠD 12.4.2021 - zde

Testování žáků - zde

Úprava termínů jednotné přijímací zkoušky 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

 Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Důležité informace k zápisu do 1. ročníku

Od 1. 4. do 15.4. 2021 je možné elektronickou formou zaregistrovat dítě k zápisu do 1. ročníku na naší škole. Zda budou probíhat zápisy prezenčně, se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace, proto jsme v elektronické registraci nenabízeli možnost výběru termínů.

Kapacita 1. ročníků je 75 žáků.

Formulář žádosti je možné vyplnit na:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs2sokolov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=16037

Zákonný zástupce pak může doručit žádost následujícími způsoby:

- datovou schránkou (elektronický podpis být nemusí),

- elektronicky se zaručeným el podpisem,

- poštou,

- vhozením do schránky umístěné na budově školy (vchod z nábřeží)

- osobně ve dnech pondělí a středa od 8 do 12 hodin.

Přílohou k žádosti v jakékoliv podobě je kopie RODNÉHO LISTU! V případě osobní přítomnosti prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovat OBČANSKÝM PRŮKAZEM. V případě dálkového zápisu je třeba opět kopie občanského průkazu. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V případě odkladu:

pokud má dítě již doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pak zákonný zástupce podá žádost o přijetí i o odklad, doporučení přiloží elektronicky (stačí prostá kopie),

pokud nemá dítě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pak zákonný zástupce podá žádost o přijetí i odklad a uvede, zda čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření.

Pokud neplatí žádná z výše uvedených situací, ale zákonný zástupce chce odklad, podá žádost o přijetí i o odklad a bude dále informován, jak postupovat dle zákona.

zapisy online 580x400

Přednostně budou přijímáni žáci ze spádového obvodu:

Bendlova

J. K. Tyla

Nad Vyhlídkou

Rolnická

Tyršova

Dr. Kocourka

Komenského

Nerudova

Rooseweltova

U Divadla

Dvořákova

Kostelní

Ondříškova

Růžové náměstí

Učitelská

Fibichova

Kraslická

Pod Sokolí strání

Smetanova

Vrchlického

Fügnerova

Křížová

Pražská

Staré náměstí

Wolkerova

Hálkova

Lidické nábřeží

Prokopova

Školní

Zámecká

Husitská

M. Gorkého

Příčná

Škroupova

Žákovská

Janáčkova

Nábřežní

Rokycanova

Tělocvičná

 

V případě dotazů kontaktujte prosím ŘŠ nebo ZŘŠ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace k provozu školy od 29. 3. do 11. 4. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala ředitelka školy v době od 8. do 26. 3. 2021 tato opatření týkající se provozu budovy školy:

1. Kancelář školy je v provozu v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin. Telefonní číslo do kanceláře: 352 324 050.

2. Dohledová služba je v budově školy vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 7 do 10 hodin. V tuto dobu je možné vyzvedávání práce pro žáky, kteří nejsou on-line, a vracení prací.

3. Konzultace pedagog – konzultační hodiny do 11. 4. nebudou realizovány.

4. Školní výdejna jídel není v provozu.

 

Nabídka příměstských táborů na rok 2021

Nabídka příměstských táborů - zde

Přihláška na příměstský tábor - zde

Přihláška pobytový tábor - zde

Informace k přijímacím zkouškám 2021

Informace k přijímacím zkouškám ve školním roce 2020/2021 - zde

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

  • Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Pro ostatní žáky pokračuje povinné distanční vzdělávání.
  • Prezenční výuka 1. a 2. ročníků probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) dle upravených rozvrhů z 18. 11. 2020. Tyto rozvrhy jsou vyvěšeny v Google Classroomech jednotlivých 1. a 2. tříd.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Jedná se o nařízení MŠMT, případný nesouhlas je nutné řešit s MŠMT, zaměstnanci ani vedení školy tuto skutečnost nemůžou ovlivnit, měnit či upravovat. Doporučujeme, aby každý žák s sebou měl 2 roušky a vlastní sáček na odložení roušky.
  • Zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání jsou dále zakázány, nekonají se zájmové kroužky.
  • V provozu bude školní družina. Každá třída 1. a 2. ročníků má svoji družinu s přidělenou vychovatelkou (ranní i odpolední družina tedy bude probíhat v homogenních skupinách stejně jako výuka). Žádáme opět rodiče, aby zvážili vzhledem k nařízeným podmínkám prezenčního vzdělávání (roušky po celou dobu pobytu ve škole, časté větrání) čas, který jejich děti budou v družině trávit.
  • Školní výdejna jídel je od 4. 1. 2021 v provozu. I žáci v době povinné distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd. Žáci vzdělávající se distančně a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat do přinesených nádob.
  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci vzdělávající se distančně si mohou stravu odebrat do přinesených nádob. Vyzvedávání obědů je možné od 13.00 do 13.30, vchod z ulice Gorkého (od Jiskry).
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

V Sokolově 30. 12. 2020 Mgr. Petra Šišková

ředitelka školy

21.12. - 22.12. 2020

MŠMT vyhlásilo 21. 12. a 22. 12. jako volné dny. V tyto dny neprobíhá ani prezenční, ani distanční výuka. Školní stravování v těhchto dnech nebude poskytováno, obědy budou všem automaticky odhlášeny.  Zákonní zástupci mají v tyto dny nárok na ošetřovné. 

Školní jídelna - rotační výuka

Žáci 6., 7. a 8.tříd, kteří mají zájem o oběd, si musí nyní výjimečně oběd předem objednat.

(Ať jsou v prezenční nebo distanční výuce)

Pro ostatní třídy platí automatické objednávky.

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Hana Flenerová
352 324 054
hana.flenerova@2zs-sokolov.cz

Školní jídelna

Veronika Petříková
352 324 067
2.vydejna@seznam.cz

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz