Maminko, posílám zprávu

Vážení rodiče,

škola od září 2020 nabízí službu Maminko, posílám zprávu. Vaše dítě při příchodu do školy přiloží čip/ISIC kartu na načítací zařízení. Technologické centrum načtení zpracuje a odešle SMS zprávu na telefonní číslo rodiče. Totéž při odchodu ze školy. Cena služby za jeden školní rok je 300 Kč (30 Kč/měsíc). Aktivace čipu/ISIC karty pro tuto službu proběhne v pátek 4. 9. 2020. Pokud máte o službu zájem, je třeba vyplnit formulář, který Vaše dítě dostane 1. 9. 2020 ve škole. 2. 9. nebo 3. 9. 2020 musí přinést do školy k aktivaci čip/ISIC kartu. V pátek 4. 9. mu bude aktivovaný čip vrácen a služba zasílání SMS bude aktivována. V případě zájmu o tuto službu pište na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. jméno žáka a třídu. V případě dotazů kontaktujte ŘŠ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platba za službu Maminko, posílám zprávu - 300 Kč/rok
Platbu provést na účet: 150783987/0600
VS: 157
do zprávy uvést jméno dítěte!!!

Zápis do školní družiny na školní rok 2020/2021

Přihlašování je možné od 26.8. do 31.8.2020 a 1.9. do 9.00 hod.

Do školní družiny budou přijímáni děti na základě řádně vyplněné přihlášky.

Přihlášky je možné si vyzvednout a vyplnit u vedoucí vychovatelky ŠD (v případě nepřítomnosti budou k dispozici v kanceláři školy denně od 8.00 do 15.00).

Školní družina – určena pro žáky 1.-4. tříd naší školy. Po dohodě lze žáky 4. tříd, kteří v určité dny čekají po skončení vyučování na zájmový kroužek (nejednalo by se o pravidelnou denní docházku), přijímat do školního klubu.

Školní klub – určen pro žáky 5. tříd a 2. stupně.

Přihlašování do ŠK je možné od 26.8.2020.

Přihláška do školní družiny - zde   ;  Přihláška do školního klubu - zde 

 

Školní jídelna 26.6.

 V pátek 26. 6. nebude z organizačních důvodů zajištěn oběd ve školní jídelně. Všechny přihlášené obědy budou automaticky odhlášeny.

 

 

 

 

Předávání vysvědčení

 Vysvědčení bude dne 26. 6. 2020 vydáváno v běžném režimu, tzn. 1. vyučovací hodinu (od 8.00 do 8.45). Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci. Žáci, kteří školu nenavštěvovali od 25. 5. 2020, resp. 8. 6. 2020, musí přinést čestné prohlášení. To je k dispozici na stránkách školy nebo u dohledové služby u vstupu z ulice Gorkého.

Čestné prohlášení - zde

 

Ředitelské volno 29. 6. - 30. 6.

 Připomínáme, že ve dnech 29. 6. - 30. 6. bylo ředitelkou školy vyhlášeno již v září 2019 ředitelské volno. V těchto dnech bude probíhat školení pedagogického sboru. Vysvědčení budou předávána dne 26. 6. 2020 (pátek). O způsobu předání budou zákonní zástupci informováni.

  

 

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Zveme rodiče budoucích prvňáčků na informační schůzku v úterý 16.6. od 15:00 v budově školy.

Účast prosím potvrďte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

Těšíme se na Vás. 

 

 

Účast žáků 2. stupně ve škole

Účast žáků 2. stupně ve škole bude od 8. 6. 2020 formou tzv. třídnických hodin. Žádám rodiče, aby sledovali stránky jednotlivých tříd, na nichž každý třídní učitel zveřejňuje aktuální informace. Před prvním vstupem do školy je třeba, aby žák měl vyplněné a podepsané čestné prohlášení (bez něj vstup do školy nebude žákovi umožněn). Čestné prohlášení je k dispozici na stránkách školy a u dohledové služby (každý pracovní den od 7 do 15.30 hodin). Dále je třeba, aby žák měl s sebou roušku či štít. Obědy ve školní jídelně nebudou v tomto období poskytovány. Přeplatky za stravné budou vraceny na začátku července formou převodů. V případě dotazů kontaktujte třídního učitele, případně ředitelku školy.  

vracení poplatků za zájmové kroužky

Poplatky se budou vracet v pondělí 8.6. v kanceláři školy v době 14.00 - 15.00 hodin. Mohou si je přijít vyzvednout zákonní zástupci žáků, kteří momentálně nechodí do školy. Bližší informace v záložce Nenuda. 

 

 

 

Příměstské tábory 2020

 Všechny letní příměstské tábory se budou konat dle plánu (kromě výjezdu do Itálie). Prosíme o zasílání doplatků pod příslušným variabilním symbolem. V případě dotazů kontaktujte jednotlivé vedoucí táborů. V některých táborech jsou ještě volná místa, je možné se přihlásit - Výlet do Bradavic, Cesta za poznáním II.

 

 

Znovuotevření školy - informace

Nařízení ředitelky školy ke znovuotevření školy od 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníků - odkaz zde

Nařízení ředitelky školy ke znovuotevření školy od 25. 5. 2020 pro žáky 1. stupně - odkaz zde

Čestné prohlášení - odkaz zde

 

Formulář čestného prohlášení je možné vyzvednout u dohledové služby každý pracovní den od 7 do 12 hodin. 

Způsob hodnocení vzdělávání žáků

Informace ředitelky školy pro žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
(zpracováno dle metodiky MŠMT k Vyhlášce č. 211/2020)

Základní principy hodnocení žáků:
1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
2. V průběhu výuky se škola soustředí na poskytování zpětné vazby.
3. Klasifikace na vysvědčení nebude vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí horší než v předchozím pololetí.

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku (viz dále).


Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení

1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.

Pro budoucí prvňáčky

Milí rodiče našich budoucích prvňáčků!

Moc jsme se na vaše děti těšily ve Školičkách, kde jsme se měly společně seznámit a strávit příjemný čas prací a hrou. Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala, se Školičky letos neuskuteční. Chtěli bychom Vás proto požádat o spolupráci. Na níže uvedeném odkazu (se souhlasem autorky) najdete materiály zaměřené na rozvoj zrakového a sluchového rozlišování, grafomotoriku, analyticko-syntetické činnosti a další. Na každém pracovním listu je napsáno, co se daným listem procvičuje. Materiály jsou černo-bílé a některé stačí zobrazit na PC, tabletu nebo mobilu, abyste se vyhnuli tisku. Kdo má možnost, může vytisknout, vybarvovat, stříhat a přiřazovat. Procvičování uvedených činností výrazně pomůže Vašemu dítě při nástupu do 1. ročníku, proto budeme rádi, pokud je využijete. Jakékoliv dotazy směřujte prosím na paní učitelku Mgr. Olgu Hörlovou  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vaše paní učitelky budoucích 1. tříd

Aktualizace : Další informace naleznete na stránce Školička - zde

Informace pro uchazeče o studium na SŠ pro šk. rok 2020/21

Informace pro uchazeče o studium na střední škole pro školní rok 2020/2021

Výtah ze zákona č. 135/2020 Sb., který upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy

ZMĚNY!

- pouze jeden termín jednotné přijímací zkoušky

- jednotnou zkoušku koná uchazeč na škole, kterou uvedl jako první v přihlášce

- nebude probíhat standardní proces odvolání

- zápisový lístek je třeba odevzdat do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků PŘ

Podrobnější informace:

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku – školní rok 2020/2021

Zápisy do 1. ročníku proběhnou letos bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Ředitelka školy stanovuje termín, ve kterém budou uchazeči posílat své žádosti, od 1. 4. 2020 do 10. 4. 2020.

Formulář žádosti je možné vyplnit na:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs2sokolov/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Zákonný zástupce pak může doručit žádost následujícími způsoby

  1. datovou schránkou (elektronický podpis být nemusí),
  2. elektronicky se zaručeným el podpisem,
  3. poštou,
  4. vhozením do schránky umístěné na budově školy (vchod z nábřeží)
  5. osobně

Přílohou k žádosti v jakékoliv podobě je kopie RODNÉHO LISTU!  V případě osobní přítomnosti prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovat OBČANSKÝM PRŮKAZEM. V případě dálkového zápisu je třeba opět kopie občanského průkazu. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Upozornění - uzavření školy

Na základě nařízení vlády budou od středy 11.3.220 škola a školní družina uzavřeny do odvolání !

Obědy ve školní jídelně budou žákům automaticky odhlášeny.

Další informace budou poskytnuty prostřednictvím webových stránek školy a facebooku.

V době karantény COVID -19 je žákům doporučeno zpracovávat domácí přípravu, kterou naleznou na stránkách školy v záložce jednotlivých tříd.  

Třídní schůzky se 23. 4. konat nebudou. 

Do odvolání budou pro všechny složky uzavřené tělocvičny.

Výkaz péče z důvodu uzavření školy bude k dispozici u dohledové služby v pracovní dny od 7 do 12 hodin. Je třeba, aby ho vyplnili zákonní zástupci, kteří žádají ošetřovné za měsíc březen!

Informace pro rodiče

Pokud někdo z dětí nemá možnost pracovat online z domova, je možné si od 17. 3. 2020 (úterý) vyzvednout pracovní listy u dohledové služby v přízemí – vchod od Jiskry v době od 7 do 12 hodin. Zde se rovněž vydávají potvrzení k ošetřovnému.

Úkoly, které žáci dostávají od svých učitelů, by měli zvládnout sami, jedná se o procvičování již probraného učiva! Jednotlivé stránky tříd nabízejí spoustu možností cvičení online. Požádala jsem rovněž vyučující, aby zveřejnili správné výsledky, případně odkaz na ně.

Na II. stupni se občas objeví pokyny něco si přečíst, udělat poznámky – to jsou rovněž aktivity, které Vaše děti zvládají. Veškeré nové učivo bude po návratu do školy probráno v jednotlivých předmětech. Není potřeba se obávat, že bude cokoliv z neprobrané a neprocvičené látky po návratu do školy zkoušeno. Jsme normální a chápeme Vaši situaci.

Pokud budete potřebovat cokoliv konzultovat s vyučujícími, je možnost přes školní maily, někde fungují whatsappové skupiny, či jiné sociální sítě.

Velmi pěkně vypadá projekt České televize – program Déčka – dopolední program UčíTelka pro žáky I. stupně, stejně jako odpolední výuka pro II. stupeň. I to je možnost, jak děti udržovat v nějakém učebním režimu.

Děti mohou ve volném čase čístJ. Jakékoliv dotazy k chodu školy budete mít, směřujte je prosím na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně přes Messenger.

Veškeré aktuální informace budou zveřejňovány na stránkách školy a na facebooku školy.

Za celou školu Vám přeji pevné nervy a především zdraví

Možnost složit mezinárodní zkoušku z anglického jazyka – YLE (Cambridgeské zkoušky)

 Dne 22. května se jako každý rok budou na naší škole konat zkoušky YLE na třech úrovních STARTERS (pro 4. ročník), MOVERS (6. ročník), FLYERS (7. ročník). Mezinárodní zkouška ověřuje čtyři jazykové dovednosti – čtení, psaní, mluvení a poslech. Probíhá za účasti zkoušejících z British Council/Britské rady v Praze. Úspěšní absolventi získají na konci školního roku certifikát. Vzorové testy se nacházejí na stránkách British Council, naši žáci dostanou šanci vyzkoušet si testy během hodin. Přihlášky jsou k dispozici v kabinetu anglického jazyka, vyplněné přihlášky přineste do pátku 6. 3. Cena za zkoušku: 1550 Kč, platí se hotově v kabinetu angličtiny (p. Píšová) od 3. 3. do 20. 3. (žákovskou knížku s sebou). 

POKYNY KE COVID-19

VRACÍTE SE ZE ZAHRANIČÍ – POKYNY KE COVID-19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

A. MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ (HOREČKA NAD 38 °C, KAŠEL)

NIKAM NECHOĎTE (vyhněte se kontaktu s dalšími lidmi).

KONTAKTUJTE TELEFONICKY svého registrujícího praktického lékaře, případně lékaře infekčního oddělení nemocnice v Karlových Varech (739 523 840) a postupujte dle jejich pokynů – NECHOĎTE DO ORDINACE!

V případně závažného stavu (dušnost) kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu (155) a postupujte dle jejich pokynů.

Případně kontaktujte Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje a postupujte dle jejich pokynů (kontakty v části B.)

B. NEMÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ (HOREČKA NAD 38 °C, KAŠEL)

Objednávka svačin ve školním roce 2019/2020

Od 9. 9. 2019 bude opět zahájen prodej svačinek z Oázy - o malé přestávce 8.45 - 8.55 a o velké přestávce 9.40 - 10.00.
Svačiny se budou kupovat bez objednání ! 
 
 
 
 
 

Objednávka svačin - druhé pololetí

Vážení rodiče,

upravili jsme nabídku svačin a od 4. února 2019 nabízíme kromě volného prodeje opět možnost objednávek svačin. Vybírat můžete z nabídky na stránkách naší školy. Objednávat můžete vždy do pátku do 10 hodin. Pokud bude vaše dítě chybět, není třeba svačinu platit, prodá se ve volném prodeji. V objednávkovém formuláři nejsou nabízeny nápoje, je možné je koupit ve volném prodeji.

Na týden od 4. 2. do 8. 2. můžete tedy objednávat od dnešního dne až do pátku 1. 2. do 10 hodin. 

 

Objednávka svačin - změna

V současné době probíhají změny v objednávání svačin prostřednictvím webových stránek školy pro žáky naší školy. Systém objednávek bude funkční od druhého pololetí školního roku.

 

 

  

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Hana Flenerová
352 324 054
hana.flenerova@2zs-sokolov.cz

Školní jídelna

Veronika Petříková
352 324 067
2.vydejna@seznam.cz

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz