Ředitelka školy v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje na den 29. 9. 2023 ředitelské volno.

V tento den nebude probíhat vyučování a stravování ve školní jídelně základní školy. Školní družina je pro přihlášené děti v provozu.

Informace pro strávníky ve školní jídelně: obědy na 29. 9. 2023 budou odhlášeny automaticky.