Okresní kolo celostátní přehlídky dětské recitace 2018

18.03.2018

Ve čtvrtek 15.3. se žáci naší školy zúčastnili okresního kola celostátní přehlídky dětské recitace. Žáci Pavel Randa z 3.B, Monika Říhová z VI.C a Jaroslav Ryvola z 9.B třídy postoupili do krajského kola. Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a postupujícím žákům přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

 

 

Poznáváme Evropskou unii

18.03.2018

Dne 1. března proběhla pro žáky 5. tříd beseda pod názvem Cestujeme po EU, která žákům přiblížila kulturu a život v jednotlivých evropských státech. Žáci se seznámili se státními symboly těchto zemí, s hlavními městy, se zvyky a tradicemi, významnými osobnostmi, s památkami. Další beseda proběhla dne 13. března pro žáky 4. tříd na téma Velikonoce v EU. Žáci měli možnost podrobněji poznat velikonoční tradice v jednotlivých zemích Evropy. Obě besedy se dětem líbily a zajímavou formou rozšířily znalosti o státech Evropy. Besedy připravil p. Čermák z Eurocentra Karlovy Vary.

Školní kolo recitace 1. stupně 2018

12.03.2018

Dne 7.3. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 2. a 3. tříd. Soutěže se zúčastnilo 12 recitátorů. 3. místo obsadil Tobiáš Beran ze 3.B, 2. místo obsadila 2 děvčata - Natálie Spínová a Anna Šišková ze 2.C a 1. místo obsadil Pavel Randa ze 3.B. Do okresního kola, které se koná 15.3. v DDM Sokolov, postupují obě děvčata a Pavel Randa. 

7. března se konalo školní kolo soutěže žáků 4. a 5. ročníků. Do okresního kola postoupili žáci Radek Karmazín ze 4.B, Pavla Springlová ze 4.C, a Anna Zálišová z 5.B.

 Přejeme jim mnoho úspěchů v dalším kole soutěže. 

okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 2018

23.02.2018

Dne 22.2. 2018 proběhlo v DDM Sokolov okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili ba naši vítězové školního kola. V kategorii 1A šestých a sedmých tříd získal Jan Tetour ze 7.C první místo.

V kategorii 2A pro žáky osmých a devátých ročníků se Jaroslav Ryvola z 9.B umístil na 3. místě a postupuje do kola krajského. Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

 

Školní kolo recitační soutěže 2. stupně 2018

23.02.2018

21. 2. proběhlo na naší škole školní kolo celostátní přehlídky dětské recitace žáků 2. stupně. V kategorii 6. a 7. tříd postoupily do okresního kola Aneta Havlová ze 6. A, Monika Říhová

a Kateřina Popová ze 6. B.

V kategorii 8. a 9. tříd získali postup Dominika Žáková z 8. B a Jaroslav Ryvola z 9. B.

 

Všem blahopřejeme a držíme palce v dalším klání. 

Zeměpisná olympiáda 2018

22.02.2018

V úterý 20. 2. se uskutečnilo na Gymnáziu v Sokolově okresní kolo zeměpisné olympiády. Naše škola zaznamenala velký úspěch, když všichni tři naši reprezentanti skončili na medailových pozicích. V kategorii A obsadila třetí místo Kristýna Bořutová z VI. A, v kategorii B vybojoval druhé místo Marek Kříž ze VII. B a v kategorii C rovněž druhé místo Pavlína Kleinová.

Všem třem děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v krajském kole. 

 

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

17.02.2018

9. 2. proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Moc nás potěšilo, že žákyně naší školy obsadily přední příčky.

V kategorii I. A pro 6. – 7. ročník zvítězila Nikola Polendová (7. B) a 2. místo patří Markétě Březinové (7. C). V kategorii II. A pro 8. -9. ročník obsadila 2. místo Tereza Mulačová (9. B) a 3. příčku si zajistila Lucie Redekerová (8. B). Poděkování patří všem za účast, připravenost a spolehlivost. Gratulujeme k úspěchu!!! 5. 3. se postupující z kategorie II. A utkají s dalšími soutěžícími v krajském kole (taktéž na ZŠ Rokycanova).  

Čteme společně 2. A + 6. B, 2. C + 9. B

06.02.2018

Čteme společně, projekt, který na naší škole funguje již od 2013. Společně se v něm nad knihami setkávají žáci 1. a 2. stupně. Na konci ledna proběhlo již druhé setkání žáků tříd 2. A + 6. B a 2. C + 9. B.

Čtenáři tentokrát pracovali s textem Jaroslava Cita – Jak Maťo a Klinček sekali led. Příběh dvou nerozlučných kamarádů slimáka Maťa a skřítka Klinčeka zavedl naše čtenáře do zimní mrazivé přírody. Žáci nejprve ve dvojicích text společně přečetli a pak si o něm popovídali. Zkoušeli text dokonce zdramatizovat, společně si lámali hlavy nad křížovkou, ve čtveřicích se zamýšleli nad posloupností textu a na závěr dokončili svou práci krásnou ilustrací. Na společná setkání se žáci vždy velmi těší. A můžeme si jen, aby mezi našimi čtenáři vznikla stejně silná přátelství jako mezi Maťem a Klinčekem.  

Lyžařský výcvik 8. - 12. 1. 2018

26.01.2018

8.B

8. leden, ráno. 8.B a C, plus pár deváťáků v 7.45 před školou. Konečně jsme se dočkali! Před námi pět dní bílých svahů, bez učení. Nikdy jsme neviděli paní učitelky Brabencovou a Žákovou radši. Zpětně jsme jim moc vděční za jejich odvahu, odhodlání a chuť s námi vyjet na lyžařský výcvik. Nenahraditelný zážitek!

A kde jsme to vlastně byli? Krušné hory, Klínovec a pak, kdo googlil, našel Sport hotel Můstek jako cosi někde za Jáchymovem. Webovky nám nic moc neprozradily. Realita – šok, pozitivní. Bylo to super! Ubytování, pokoje, personál a to jídlo… Jako od maminky (nebo spíš od babičky?), všeho dostatek. Jen toaletní papír nám docházel. Všem J J J.

Vánoční koncert 22.12.2017

29.12.2017

  Vánoční koncert 22. 12. se konal v prostorách naší školy. Domnívám se, že to byl koncert naplněn příslibem z radosti nadcházejících vánočních svátků. Děkuji všem zpěvákům z Hudebního kroužku a též interpretům- Anetě Havlové (6. A- trubka), Ondřeji Valterovi (4. B- violoncello) a děvčatům ze třídy 9. B.

 

 

EKO-KOM „Hrajeme si s odpady“

19.12.2017

 Součástí výtvarné výchovy je i práce s odpadovým materiálem. Letos žáci vytvářeli své výrobky na téma „ Květina“. Nejzdařilejší prostorové práce soutěžily v krajské výtvarné soutěži . V neustále větší konkurenci byla nejúspěšnější práce „Cecilie recyklovaná“ . Její autorkou je Vendulka Němečková ze třídy 8.B. Vendulce blahopřejeme ke krásnému umístění a děkujeme za reprezentaci školy. 

 

 

Vánoční stromečky 2017

07.12.2017

Každý rok se rádi zapojujeme do zdobení vánočních stromečků v klášteře Ant. Paduánského. Na výrobě vánočních ozdob se podíleli žáci 1. a 2. stupně pod vedením p.uč. Petrové a p.uč. Špicnerové. Ozdobenými stromečky tak přispěli k zahájení vánočního kulturního programu města Sokolov a ke krásné vánoční atmosféře. Výstava vánočních stromků začala 1.12.2017 a potrvá do konce roku. Přijďte se podívat na výsledky šikovných rukou našich dětí, je opravdu na co se dívat.  

  

Sběr kaštanů 2017

06.12.2017

 V měsíci říjnu a začátkem listopadu 2017 , proběhla na naší škole tradiční soutěž ve sběru kaštanů . Soutěžící během pěti sběrových týdnů přinesli více než 1100 kg plodů. Soutěž ovládli žáci prvního stupně. Druhý stupeň se zapojil velice sporadicky. Děkujeme tímto všem sběračům , kterým bude sladká odměna osobně předána Odměněni budou tito žáci :

 

 

Výchova k občanství prakticky

01.12.2017

 V hodinách výchovy k občanství a zdraví se žáci 6. ročníků seznamují s fungováním obecního úřadu. Dne 29. listopadu měli žáci třídy VI. C možnost navštívit Městský úřad v Sokolově. Třída byla na úřadě již očekávána a dostalo se jí velmi vřelého přijetí ze strany pana starosty Bc. Jana Picky a vedoucí odboru školství a kultury Ing. Barbory Bardonové.

Žáci byli uvedeni do zasedací místnosti, ve které probíhají jednání zastupitelstva. Pan starosta žákům velmi poutavě vyprávěl o své práci a osvětlil jim náplň činnosti starosty, jednotlivých odborů městského úřadu, vysvětlil jim mnoho pojmů, jako např. rozdíl mezi samosprávou a státní správou, funkci tajemnice městského úřadu, financování – rozpočet města a spoustu dalších.

Tři dny o závislostech (20. – 21. 11.)

27.11.2017

V osmém ročníku se tradičně nejvíce věnujeme tématu závislostí. Setkání s lektory z Odyssey přináší každý den mnoho otevřených odpovědí k této problematice. Žáci během 6 hodin sami přicházejí na to, na čem vlastně člověk závislosti získává, jak se jim vyhnout, jak jim vzdorovat a ubránit se. Nejdůležitějším motem je, že si svou cestu volí každý sám a má možnost volby. Je hezké sledovat žáky při procesu získávání sebevědomí nebo při učení se odmítat nabízené „drogy“. Účastníci kurzu se učí odolávat skupinovému tlaku a poznávají, jak se při tom cítí. Velmi oceňujeme jejich otázky bez studu, odvahu při nácviku, vyjadřování vlastních postojů k zdravému/nezdravému způsobu života. 

Odyssea - 7. ročníky 2017

10.11.2017

Sedmé ročníky navazují s lektory z Odyssey na stmelovací aktivity dalšími kurzy proti šikaně.

Ve dnech 7. – 8. 11. 2017 byl realizován dvoudenní program zaměřený na boj proti bezpráví. Tento kurz proběhl v rámci programu na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže za finanční podpory MÚ Sokolov a MP Sokolov (projekt Podané ruce).

Součástí kurzu jsou zážitkové aktivity jako kooperativní hry, scénky z třídního prostředí, trénink zpětné vazby, na jejichž základě je rozvíjena diskuse o vztazích, možné pomoci, o síle kolektivu. Kurz žákům napovídá, jak je možné odstartovat změny v komunikaci a ve spolupráci třídy. Většina dětí oceňuje, že se při takové práci navzájem lépe poznávají, docházejí k závěrům, že si zdravé vztahy ve třídě mohou sami udržet.

Moderní škola

09.11.2017

Název projektu: Moderní škola

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005895

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 418 456,00 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, kurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního psychologa a speciálního pedagoga, vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi vzdělávání, vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a rozvojové aktivity jako je čtenářský klub nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Realizované šablony:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga základním školám, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas.

 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností – čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti (dále jen „ČG“ a „MG“), v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

moderniskola

 

Beseda žáků 9.B

09.11.2017

V úterý 24. 10. 2017 měli žáci 9. B možnost besedovat s panem Heřmanem Volfem, který je od 40-ti let na vozíčku.

Pan Volf vyprávěl o jeho nešťastné minulosti a poučoval nás, na co bychom si měli dávat v životě pozor. Založil také organizaci, která se nazývá „Cesta za snem“. Touto organizací chtěl lidi s nějakým hendikepem přesvědčit, že i oni mohou jít za svým snem a nemusí se za to stydět Tato organizace pořádá každoročně mnoho akcí i závodů. Například Kvadriatlon, který se skládá z plavání, z jízdě v kanoi, jízdě na kole a střelbě. Dále se pořádá Na handbiku křížem krážem Evropou, zážitkový víkend, pražský cyklomaraton a mnoho dalších.

Čteme společně II.C a IX.B

31.10.2017

V úterý 24.10. 2017 proběhlo v tomto školním roce první setkání žáků II. C a IX. B v rámci projektu Čteme společně, který má stmelovat žáky školy, pomáhat jim navazovat nová přátelství a zdokonalovat mladší žáky v četbě.

Tentokrát žáci společně četli známou pohádku Šípková Růženka, ke které plnili různé úkoly. Úkoly byly připraveny žáky devátého ročníku a na úspěšný průběh akce dohlížely paní učitelky. Obě dvě třídy si setkání náležitě užily a těší se na další, které proběhne ještě před vánočními prázdninami.

Za IX.B Jaroslav Ryvola a Magdaléna Wagnerová  

Stmelovací kurzy pro šesťáky 2017

23.10.2017

Opět startuje cyklus preventivních programů, díky nimž mají žáci šanci bojovat s rizikovým chováním. Žáci z 6. A, B a C si se svými novými třídními učiteli prošli ve čtyřech dnech programem zaměřeným na stmelování, týmovou spolupráci, kooperaci a budování pozitivních vztahů ve třídě. Program probíhal v pronajatých prostorách MDK Sokolov a při příznivém počasí i venku.

 

 

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Hana Flenerová
352 324 054
hana.flenerova@2zs-sokolov.cz

Školní jídelna

Veronika Petříková
352 324 067
2.vydejna@seznam.cz

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz