Dne 8. ledna 2020 se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Žáci poměřili své jazykové schopnosti ve dvou kategoriích, jako první žáci 7.ročníků a potom žáci 8. a 9. ročníků. Obě skupiny nejprve dokázaly, že rozumí poslechovému textu, a následně hovořil každý z žáků k vylosovanému tématu a jeho schopnosti byly prověřeny i množstvím doplňujících otázek ze strany zkoušejících.
 
Všichni účastníci byli ve školním kole úspěšní a my jim za jejich účast děkujeme.
 
Umístění v kategorii I.A (7.ročníky)
  1. místo - Pomahačová Tereza (7.B)
  2. místo - Brožová Alexandra (7.C)
  3. místo - Urbanová Melinda (7.B)
Umístění v kategorii II.A (8.+9.ročníky)
  1. místo - Mašek Pavel (9.B)
  2. místo - Štěpánková Klára (9.C)
  3. Beran Matyáš (9.B)
Všem výhercům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole, kam postupují žáci z 1. a 2. místa.
 
KNJ2

KNJ1