Zveme všechny rodiče a přátele školy na 2. rodičovskou kavárnu s paní Mgr. Helenou Kumperovou, která se bude konat ve čtvrtek 6. února 2020 od 16 hodin v budově školy. Povíme si o tom, jak rozlišovat mezi nevychovaností a poruchami chování typu ADHD. Nastíníme vhodné výchovné a vzdělávací metody pro rodiče a pedagogy, kteří takové dítě mají, nebo s ním přicházejí do styku. Prodiskutujeme úpravu denního režimu a stravy, připomeneme si důležitost správné pohybové aktivity a relaxace. Na závěr si řekneme, v jaké literatuře hledat inspiraci. Těšíme se na setkání s Vámi.