Projekt Edison 2018

13.09.2018

Ve dnech 17. září – 21. září se naše škola zúčastní projektu EDISON organizovaného mezinárodní studentskou organizací AIESEC. Ve škole přivítáme šest dobrovolných stážistek z Rumunska, Číny, Gruzie, Brazílie, Kyrgyzstánu a Indie. Tyto studentky pak v hodinách pomocí prezentací a zajímavých aktivit představí našim dětem svoji zem a kulturu. Poslední den (v pátek) se v tělocvičně koná tzv. Global Village. Stážisté si připraví stánky se suvenýry, vlajkou i ukázkami dalších zajímavostí ze své země.

 

Třídní schůzky 11. 9. 2018 v 15.30

07.09.2018

Zveme rodiče žáků všech ročníků na třídní schůzky, které se konají dne 11. září 2018 v 15:30.

 

 

 

 

Závěrečné ukončení výuky volitelného předmětu Praktická fyzika

28.06.2018

Žáci osmých ročníků měli za úkol podělit se o poznatky získané z hodin fyziky se svými mladšími spolužáky. Každý osmák připravil své stanoviště, kde se žákům z 2.A hravou formou a co nejsrozumitelněji snažil vysvětlit daný fyzikální zákon. Musím všechny zúčastněné velmi pochválit, protože se jim tento úkol povedl na jedničku. Důkazem toho byli i samotní žáci z 2.A, kteří odcházeli po hodině neznámé fyziky nadšení a plní nových poznatků. Například dokázali najít těžiště pterodaktyla, rozsvítit žárovku s využitím pohonu své ruky nebo rozeznat magnetické látky. No a třeba až budou o prázdninách házet kamínky a klacíky do vody, tak si vzpomenou, jak jim starší spolužáci vysvětlovali, co má větší a menší hustotu.

PROJEKT EDISON - HLEDÁME UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTY

27.06.2018

Vážení rodiče, Naše škola se v týdnu od 16. září do 23. září již po čtvrté zúčastní projektu EDISON pořádaného agenturou AISEC. Do školy během tohoto týdne bude docházet 6-8 VŠ studentů (věk cca 20 let) z různých zemí světa a v rámci hodin angličtiny některým třídám prvního i druhého stupně představí svoji zem i kulturu pomocí prezentací a dalších aktivit – vše v anglickém jazyce. Škola zajistí studentům oběd ve školní jídelně a na Vás se obracíme s prosbou, zda byste byli ochotni jednomu nebo více studentům poskytnout během tohoto týdne ubytování, jídlo a ukázat mu/jí Sokolov a okolí. V případě zájmu Vám budou poskytnuty další informace na osobní schůzce. Schopnost domluvit se v angličtině nutná.

Den mimořádných událostí – OČMU 2018

27.06.2018

V pátek 22. června proběhl na 1. stupni projektový Den mimořádných událostí – OČMU. Ochrana člověka za mimořádných událostí se stala nedílnou součástí výuky žáků na naší škole.

V rámci prevence a získávání správných návyků v neobvyklých situacích si dnes žáci procvičili své dovednosti a schopnost správné reakce v těchto situacích. V rámci aktivit byly využívány také interaktivní kurzy Záchranného kruhu. Součástí projektového dne byly rovněž praktické činnosti žáků, zvláště pak velice profesionálně vedené praktické ukázky první pomoci žákyněmi ze 4.B, 4.C, 5.B a 5.C, které naši školu reprezentovaly na zdravotnické soutěži, a které připravila p. uč. Brachtlová. Organizaci projektového dne připravila p. uč. Beňadiková. 

Čteme spolu – setkání tříd VII. B a V.C na “Bohemce” 19.černa 2018

21.06.2018

Žáci obou tříd se dva roky setkávali nad společnými aktivitami, při kterých si vyzkoušeli nejen různé metody čtenářských dovedností, ale i zajímavé činnosti. Setkávali se nejen ve třídě, ale i na lavičkách, které zdobí naše město i letošní léto. Při vynikající pomoci starších žáků a vzájemné spolupráci obou tříd vznikaly zajímavé příběhy ze života laviček, které se dají na stránkách školy stále přečíst.

Poslední setkání proběhlo 19. června na “Bohemce”, kde si žáci VII.B s pomocí vyučujících připravili vědomostní i pohybové soutěže, při kterých zábavnou formou mladší žáci získali indícii, kterou potřebovali pro následující práci z textem. Vše obě třídy zvládly se ctí. Žákům VII. B děkujeme, že se nás V.C na dva roky ujali a zpříjemnili nám chvíle čtení. Slibujeme, že až roztáhneme ochranitelská křídla nad mladšími spolužáky budeme se řídit jejich příkladem.   

Projektový den 4. a 11. června 2018

16.06.2018

 V těchto dnech na naší škole probíhal projektový den, který byl zaměřený na učivo chemie, zeměpisu, přírodopisu a fyziky. Žáci si vyzkoušeli vyčistit vodu z různých zdrojů a snažili se vysvětlit a objasnit fyzikální vlastnosti vody. Získali informace o zatopeném dolu Medard a revitalizaci poškozené krajiny povrchovou těžbou. Dalším okruhem byla problematika invazivních a chráněných rostlin, jejich význam a chránění živočichové v našem regionu. Všechna témata byla splněna, určitě obohatila znalosti dětí v těchto oborech a přispěla k doplnění učiva.

Výměnný pobyt 2018

05.06.2018

V termínu 23. - 31.5. se uskutečnil výměnný pobyt mezi žáky ze 6. - 9. ročníků. Ve středu ráno jsme odjeli ze sokolovského nádraží a vydali jsme se na cestu. Odpoledne jsme dorazili do Murnau. Rozdělili jsme se do rodin a pro každého byl připraven individuální program.

Ve čtvrtek ráno jsme se sešli na nádraží v Murnau a vlakem jsme měli namířeno směr Oberammergau, konkrétně do kláštera v Ettal. Dále jsme navštívili zámek Linderhof. Poté jsme se vydali na turistiku v oblasti Graswang.

V pátek jsme se vydali na zámek Possenhofen, zde jsme si prohlédli výstavu o Sisi. Následně jsme procházkou došli k jezeru Starnberger See, tam jsme pak lodí jeli na ostrov Roseninsel. Na něm jsme navštívili tamější muzeum. Po prohlídce jsme se nalodili na parník a kochali se krásou okolí. Na závěr jsme navštívili Muzeum moderního umění.

Výsledky výběrového řízení pro šk. rok 2018/2019 - náhradní termín

18.05.2018

Výsledky výběrového řízení pro šk. rok 2018/2019 - náhradní termín

 

 

  

 

Koncert žáků školy v MDK Sokolov 9.5.2018

11.05.2018

Ve středu 9. 5. se uskutečnil velký koncert žáků naší školy v MDK Sokolov. Vystoupili žáci hudebního kroužku a též sólisté- Elen Boroličová (zobcová flétna), Jiří Novotný (zobcová flétna), Jan Hábel (sólový zpěv), Ondřej Valtera (violoncello), Tereza Pomahačová (sólový zpěv), Karolína Langrová (sólový zpěv), Andrea Brunclíková (sólový zpěv), Aneta Havlová (trubka, zobcová flétna), Michal Honzák (kytara), Vendula Brožová (klavír). Koncert se konal dopoledne v 9:00 a 10:00 hod. pro žáky a pedagogy školy. Odpolední koncert byl od 15:00 hod pro rodiče. Vystoupení se žákům vydařila. Touto cestou bych chtěla poděkovat za vzornou reprezentaci. Poděkování patří též paní pedagogické asistentce Dubajové.

Čteme společně, 26.4. 2018

01.05.2018

Malí druháčci se opět setkali se svými staršími spolužáky v projektu Čteme společně. A opět je přivítali svými vlídnými úsměvy! Tentokrát byla tématem lokomotiva s vagóny z knihy Pohádkový dědeček. Menší museli bedlivě vnímat text, aby správně splnili zadané úkoly. Stříhali, lepili, výtvor si podle svých představ vybarvili a se staršími kamarády si povídali. Celá akce se nám všem moc líbila a těšíme se na naše závěrečné setkání koncem školního roku.

Za žáky II.A, II.C, VI.B a IX.B Patricie Čudanová a Julie Smithová  

Pozdravy ze Saalfeldu

29.04.2018

Už 14 let udržujeme přátelské vztahy s partnerskou školou v německém Saalfeldu. Naši žáci vždy po dvou letech navštěvují 1. stupeň běžné a Montessori základní školy, která nese jméno Marca Pola. Jejím cílem je radost z objevování a experimentů. V úterý 24. 4. byly ke spolupráci pozvány děti z 5. ročníků (5. B a C). Obdivovali jsme společně moderní budovu s krásným hřištěm, pozemky a výjimečným zázemím. Měli jsme možnost nahlédnout do výuky a zúčastnit se sportovních her. Na závěr jsme se tradičně pokochali krápníkovými jeskyněmi. Návštěvu jsme si užili, nadchla nás přátelská atmosféra a vstřícnost.

Koncerty v Dolním Rychnově a ve Svatavě 2018

20.04.2018

Koncerty v Dolním Rychnově 16.4. - ve Svatavě - 19.4. 2018

V DOP Dolním Rychnově se konal koncert pro seniory. Vystoupili žáci hudebního kroužku. Na programu byly písně různých žánrů. Cílem tohoto vystoupení bylo podpořit dobrou náladu a vnést do všedních dnů trochu radosti. Druhý koncert se uskutečnil o tři dny později ve Svatavě ve spolupráci s Mgr. Marií Kadlecovou a třídou 8. C.

 

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2018-2019

19.04.2018

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2018-2019

 

 

  

 

Výtvarná soutěž ke Dni Země

19.04.2018

Do výtvarné soutěže ke Dni Země se každoročně zapojují děti ze sokolovských škol, školek a DDM. Tento rok bylo vyhlášeno téma „Na křídlech ptáků“. Žáci se snažili pomocí různých výtvarných technik o co nejlepší výtvarné ztvárnění tématu. Bylo pak těžké v každé věkové kategorii vybrat z množství nápadů ty nejzdařilejší soutěžní práce.

A jak to dopadlo ?

 

Oznámení o udělení volna ředitele školy

11.04.2018

 Ředitel Základní školy Sokolov, Rokycanova 258 oznamuje, že v souladu s vyhláškou MŠMT ČR 16/2005 Sb. ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku, § 2, odstavce 5 a zákona 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 24, odstavce 2, uděluje z organizačních důvodů volno ředitele školy na den 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018.

 

 

Poznávací zájezd do Anglie 2018

08.04.2018

Na konci března dostali žáci naší školy opět šanci zúčastnit se poznávacího zájezdu do Anglie. První den jsme strávili prohlídkou Londýna a jeho nejslavnějších památek – Tower Bridge, Katedrála sv. Pavla. Poté jsme odjeli do Oxfordu k hostitelským rodinám. Druhý den nás čekalo rodné město W. Shakespeara Stratford nad Avonou a prohlídka Warwicku, jednoho z nejkrásnějších hradů v Anglii. Poslední den se nesl ve znamení lázeňského města Bath a mýty opředeného Stonehenge. Zájezd zakončila návštěva hradu Windsor, odkud jsme pokračovali dále do Londýna, kde jsme se vyfotili na Trafalgarském náměstí a prohlédli si celé město z největšího vyhlídkového kola v Evropě – Londýnského oka. Nakonec jsme společně povečeřeli v čínské restauraci.

Vynášení zimy na Centrálce 2018

26.03.2018

V první jarní den se žáci 1. stupně naší školy rozloučili se zimou. Ve středu 21. 3. jsme se všichni sešli na dvoře školy a společně jsme následovali Moranu, vyrobenou z přírodního materiálu, na Most lásky, kde jsme zazpívali písničku Hřej sluníčko, hřej a Morana byla vhozena do řeky Ohře. Přejeme všem krásné jarní dny. 

 

 

Populární chemie

25.03.2018

V pondělí 12. března nás navštívili dva studenti z Vysoké školy chemicko - technické v Praze a pro naši školu měli připravené dvě zajímavé přednášky. V první nám odhalili záhady vyšetřování zločinu, které jsou tak populární v dnešních kriminálkách. Předvedli nám, kolika způsoby policie hledá otisky prstů. Vyzkoušeli jsme si například metodu s inkoustovým polštářkem či se štětečkem s nanesenou barvou, zjistili jsme, jaký máme typ papilárních linií a co je na nás jedinečného. Většina z nás byla špinavá až po uši, ale alespoň nás při případném vyšetřování vraždy nic nezaskočí. Ukázali nám také spoustu dalších metod, které se dnes používají a nejen co se týče otisků. Například jak se dá odhalit výška vraha podle typu střelného zranění, nebo že krev lze odhalit i když jí vydrhneme Savem. Dále nám také vyprávěli o DNA a jak moc je k vyšetřování potřeba.

Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou

19.03.2018

Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou, autorkou knihy Mobilmánie v pohádkové říši, proběhla ve třídách 3. B a 5. A dne 14. března. Žáci se osobně seznámili se spisovatelkou a její knihou. Autorka dětem přečetla a společně s dětmi zdramatizovala úryvky ze své knihy. Děti si zahrály různé role, např. starou babičku, myslivce, stráž u princezny, drzého kluka. Do dramatizace se rovněž zapojili i vyučující v jednotlivých třídách. Závěrem si žáci se spisovatelkou povídali o tom, jak vzniká kniha a co přivedlo autorku k psaní knih. Žáci tak měli možnost seznámit se zábavnou formou s touto knihou.

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Hana Flenerová
352 324 054
hana.flenerova@2zs-sokolov.cz

Školní jídelna

Veronika Petříková
352 324 067
2.vydejna@seznam.cz

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz