SOUTĚŽÍME SE STRÁŽNÍKEM PAVLEM 2019

17.06.2019

 V pátek 13. června proběhla na Starém náměstí akce Městské policie Sokolov s názvem SOUTĚŽÍME SE STRÁŽNÍKEM PAVLEM. Zúčastnili se jí všichni žáci třetích ročníků naší školy. Na jednotlivých stanovištích si zopakovali své vědomosti a dovednosti, které se během besed naučili. Na závěr akce byli odměněni kabaretem Hudebního divadla z Karlových Varů. Počasí nám přálo a všichni si páteční dopoledne moc užili.

 

 

Zpráva o škole v přírodě

06.06.2019

Zpráva o ŠvP

6.5. do 10.5. jeli žáci z 2.B, 2.A. 4.B a 5.B na ŠvP do Sedlice-Důl. ŠvP byla v RZ Radost. Každé ráno byla dobrovolná rozcvička s vychovatelem Marcelem. Od 8:30 byla snídaně. Na snídani byly švédské stoly a k tomu také čaj. Povinná výuka byla od 9:00 do 12:00. Hned po výuce žáci měli oběd. Celý pobyt bylo chutné a české jídlo neboli česká kuchyně. Když všichni dojedli oběd, začal odpolední klid. Na pokojích bylo většinou 7, 5 nebo 4 děti. Po té, co skončil odpolední klid, vychovatelé roznášeli informace, kdy se jde ven. Žáci byli buď v areálu nebo v lese, který byl hned vedle areálu. Každá třída měla svého vychovatele. Po večeři, která byla po programu z vychovateli, byla večerní příprava. Na večerní přípravě děti psaly dopisy a připravovaly si učení na další den. Předposlední den děti jely na zámek Blatná, kde žáci krmili daňky. K večeru byl maškarní karneval, který si děti a i paní učitelky velmi užily. K programu patřilo také opékání buřtů, hraní her atd. Žáci měli večerku v 21:00. ŠvP se mi velice líbila a také se velice povedla. Chtěla bych tam jet znova, protože to tam bylo super a měla jsem čas na odpočinek. Napsala Karolína Leščinská 

Šikovný školák 2019

27.05.2019

 Ve čtvrtek 23. května 2019 se v areálu Baníku Sokolov uskutečnila akce Šikovný školák. Šlo o sportovně bezpečnostní akci, kterou zorganizoval FK Baník Sokolov, Nemos Sokolov a složky IZS. Akce byla určena pro žáky prvních a druhých tříd základních škol. Za naši školu se zúčastnily třídy 1. A, B a 2. A, B, C. Žáci si zasportovali, plnili úkoly ze zdravovědy, dopravní výchovy i z oblasti osobního bezpečí a dozvěděli se nové informace o práci hasičů. Akce se dětem velice líbila a na památku obdrželi malou odměnu. Text a foto M. Frýdlová. 

Projektový den 2019

20.05.2019

Pro žáky 8. ročníku byl opět připraven, ostatně jako každý rok, tzv. projektový den. Během pěti vyučovacích hodin jsme plnili různé úkoly z chemie, přírodopisu, zeměpisu a chemie. Na začátku nás čekaly dvě hodiny chemie. Jelikož hlavním tématem byla voda a její čištění, filtrovali jsme špinavou vodu z potoků a řek. Pochopili jsme princip čističek vod. Následovalo zajímavé povídání o chráněných a invazivních rostlinách. V zeměpisně zaměřené části jsme se dozvěděli více o místní těžbě hnědého uhlí a rekultivaci krajiny. Projektový den zakončila hodina fyziky také spojená s hlavním tématem voda. Všichni žáci si tento den užili, obohatilo to jejich znalosti a rozšířilo jim to obzory. 

VIOLOVÉ MATINÉ V MDK SOKOLOV

14.05.2019

13.5. v MDK Sokolov se konala série tří dopoledních koncertů (matiné) pro žáky ZŠ Sokolov, Rokycanova 258.Moc děkuji organizátorům koncertu a mitru zvukaři panu Joudalovi za skvělou spolupráci a samozřejmě výbornému publiku. 

 

 

 

Jarní jarmark radosti

03.05.2019

V sobotu 27. dubna se v naší škole konal první Jarní jarmark radosti. Nabídl celou řadu obchůdků, workshopů a vystoupení. Kromě rukodělných, uměleckých i dětských výrobků návštěvníci mohli zakoupit také čaje, bylinné produkty, koření, mohli se občerstvit u stánků s palačinkami, kebabem, sladkostmi, dát si Kávu za dobrý skutek. Workshopy nabízely pískování, malování akrylem, jógu smíchu, korálkování, výrobu šperků. Uskutečnila se hudební, dramatická, pěvecká a zvířecí vystoupení. Jarmark nabídl skutečně pestrý program na celou sobotu a navštívily ho stovky lidí. Dobrovolné vstupné a výtěžek z prodeje výrobků bude věnován na nákup ipodů pro lidi neslyšící a s vadami řeči. Jarmark jsme pořádali ve spolupráci se společností Dolmen, z. ú. a všem dobrovolníkům z řad žáků, pedagogických i nepedagogických pracovníků a zaměstnanců Dolmenu děkujeme za jejich práci. Především díky nim byl jarmark tak úspěšný, že se stane další tradicí na naší škole. 

 

JARNÍ KONCERTY V DOLNÍM RYCHNOVĚ A SVATAVĚ 15. - 16.4. 2019

17.04.2019

Jarní koncerty v DOP-HC Dolním Rychnově 15.4. a ve Svatavě (DKS) 16.4. 2019 se konaly v atmosféře nadcházejících velikonoc. Žáci úspěšně reprezentovali naši školu a podali velmi pěkné interpretační výkony. Všem účinkujícím děkuji.

 

 

 

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro šk.rok 2019/2020

17.04.2019
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
Žáci přijatí k základnímu vzdělávání pro škloní ro 2019-2020 do 1. ročníků od 2. 9. 2019
 

 

 

 

Není nám to lhostejné!!!

03.04.2019

Žáci VI.B společně zakoupili dvě panenky UNICEF. Tím zajistili pro dvě konkrétní děti očkování proti šesti hlavním dětským chorobám.

 

 

 

 

 Vynášení Morany - zimy 2019

21.03.2019

 Tradiční akcí Vynášení Morany (zimy) se žáci 1. stupně naší školy symbolicky loučí se zimou. Letos tomu tak bylo dopoledne ve středu 20. března. Nejprve se všichni žáci sešli na dvoře školy a zazpívali si společně píseň Jaro dělá pokusy. Poté se všichni přesunuli na most nedaleko školy. Figurínu – Moranu - vyrobenou z přírodního materiálu zde vhodili do řeky Ohře. Doprovázelo ji také množství malých třídních Moran, které si žáci pro tuto příležitost vyrobili. Připomínáme si tak naše lidové tradice a zvyky. Organizaci zajistila p. uč. Petrová, foto a text N. Beňadiková.

 

Dopravní výchova v MŠ Kosmonautů

20.03.2019

18. 3. 2019 si naši žáci z 5.B vyzkoušeli roli učitele v mateřské škole. Zúčastnili se projektu Dopravní výchova v mateřské škole Kosmonautů. Pomocí scének, které se s lektorkou naučili ,předváděli dětem ,jak se chovat na chodníku, chodit po chodníku, jak přecházet vozovku, proč si nesmí hrát u vozovky, jaké oblečení musí nosit, aby byly děti ve tmě vidět atd. Žáci si připravili 4 stanoviště a dětem vysvětlovali, jak přecházet vozovku a ukazovali obrázky různých situací. Společně si užili krásné dopoledne. Páťáci byli velmi šikovní, pěkně se k dětem chovali a paní lektorka i paní učitelky ve školce je chválili.  

Projekt Čteme společně 1.A a 5.B 2019

20.03.2019

14. 3. 2019 proběhlo další milé setkání 1.A a 5.B v rámci projektu Čteme společně. Žáci se na sebe těšili a někteří se hned společně objímali. Setkání proběhlo na téma Bajka. Prvňáčci a páťáci společně četli, povídali si, luštili, kreslili, doplňovali, stříhali, lepili a hlavně prožili nádhernou společnou hodinku. Těšíme se na velikonoční setkání. 

 

 

Soutěž Hádej s námi

20.03.2019

14. 2. 2019 se konal 1. ročník vědomostní soutěže pro 5. ročníky z okresu Sokolov. Soutěž pořádala ZŠ Švabinského v Sokolově. Žáci ve tříčlenných družstvech ukazovali svoje znalosti v oblasti chemie, fyziky, matematiky, zeměpisu i historie. Naši školu reprezentovalo 5 družstev z 5. ročníků. Žáci z V. B se umístili na 1. a 2. místě. 1. místo: Jiří Matyáš Stádník, Kristýna Vránová, Tadeáš Havlík 2. místo: Emma Brachtlová, Eliška Klimešová, Radek Karmazín. 

 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ 4. A 5. ROČNÍKŮ 2019

13.03.2019

 V pátek 1.března 2019 proběhlo školní kolo v recitaci žáků 4. a 5.tříd. Soutěže se zúčastnili – Ester Colonelli, Nelly Martincová ze IV.A, Daniel Kyrian, Pavel Majer ze IV.B, Jan Ďuroška, Jan Hábel z V.A, Jakub Ivkovich, Karolína Kaslová z V.B a Adéla Brabencová, Pavla Springlová z V.C třídy. Do okresního kola postoupili Adéla Brabencová,Jan Ďuroška a Karolína Kaslová. Všem recitátorům děkuji za pěkný přednes připraveného textu. Rovněž poděkování patří třídním učitelům všech vystupujících žáků. Žákům, kteří postoupili do okresního kola, přeji úspěch, pěkné zážitky a načerpání inspirace pro recitační soutěže v dalších ročnících. 

Školní kolo recitační soutěže 2. a 3. tříd 2019

07.03.2019

 V úterý 26. února proběhlo školní kolo soutěže malých recitátorů ze druhých a třetích tříd. Soutěže se zúčastnilo 12 žáků z těchto ročníků. Malí recitátoři se na soutěž pod vedením svých třídních učitelek pečlivě připravili, tak bylo velmi těžké vybrat nejlepší recitátory, kteří nás budou reprezentovat na okresním kole. Všichni žáci, kteří se na soutěž připravili, byli za svůj výkon odměněni diplomy, které pro ně připravila p. uč. Nováková, a ještě obdrželi malý dárek na památku na tuto soutěž. V okresní soutěži nás budou reprezentovat žáci, kteří se umístili nejlépe: na 1. místě se umístila Ema Kárníková ze třídy 3. C, 2. místo obsadila Anna Šišková z 3. B, 3. místo patřilo Viktorii Vu a 4. místo obsadila Valérie Vu také ze 3. B. Všem zúčastněným děkujeme za krásnou recitaci a přejeme jim ještě mnoho úspěchů. Organizaci zajistila p. uč. Nováková. Text a foto N. Beňadiková.

VÝSLEDKY KONVERZAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2019

12.02.2019

  Dne 18.1. 2019 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V mladší kategorii 1A se umístili tito žáci: třetí místo Monika Říhová ze 7.C, druhé místo Lucie Danišová 7.C a první místo David Do 7.B. V kategorii 2A první tři místa obsadili: Pavlína Kleinová 9.B třetí místo, Jan Tetour 8.C druhé místo a Dominika Slánská 9.B první místo.

  Dne 28.1. se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. V mladší kategorii 1A obsadili - třetí místo Sonya Arlt 7.C, druhé místo Vojtěch Klůc 7.B, první místo David Do 7.B. V kategorii 2A se umístili - na třetím místě Markéta Březinová 8.C, na druhém místě Berenika Jirglová 8.C a na prvním místě Lucie Redekerová 9.B.

  Dne 7.2. se na naší škole konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. V kategorii 1A zvítězil Vojtěch Klůc ze 7.B a na druhém místě skončil David Do také ze 7.B. V kategorii 2A také obsadily první dvě místa žákyně naší školy - první místo Lucie Redekerová z 9.B a druhé místo Berenika Jirglová z 8.C. Obě dívky postupují do krajského kola.

  V pondělí 11.2. se konalo v DDM Sokolov okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii 1A zvítězil David Do 7.B, v kategorii 2A se Dominika Slánská  9.B umístila na třetím místě a postupuje do kola krajského.

První komorní vystoupení kroužku zobcové flétny

23.01.2019

21. 1. 2019 se uskutečnila na naší škole první hudební přehrávka kroužku fléten, kde žáci vystoupili se svými připravenými skladbičkami s doprovodu el. varhan. Vystoupení bylo moc pěkné a pro děti znamenalo dobrou zkušenost. Již se těší na další koncerty. 

 

 

 

Příměstské tábory 2019

08.01.2019

Příměstské tábory jsou tábory, které probíhají od rána do odpoledne a poté si rodiče odvedou své děti domů. Příměstské tábory pořádáme hlavně proto, abychom pomohli zpříjemnit dětem léto v době, kdy jsou rodiče v práci a rodičům pomohli s „hlídáním dětí“.  

 Pozor ! : Tábor Angličtina hrou a tábor Cesta za poznáním je již plně obsazen !

 

 

tabulka tabor

 Zveme všechny kluky a holky na týdny plné zábavy, pohybu, výletů, malování, zážitků a kamarádů.      

Vánoční koncert 21.12.2018

25.12.2018

Dne 21.12 se uskutečnil vánoční koncert žáků školy. Děkuji všem učinkujícím za pěkné výkony a zpříjemnění předvánoční atmosféry.

 

 

 

 

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

 

Zástupce ředitele

Mgr. Hana Flenerová
352 324 054
hana.flenerova@2zs-sokolov.cz

 

Zástupce ředitele

Mgr. Jana Balko
352 324 051
jana.balko@2zs-sokolov.cz

 

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz

 

Školní jídelna

Veronika Petříková
352 324 067
2.vydejna@seznam.cz