Již potřetí se žák naší školy Jan Žák účastnil Juniorské přírodovědné konference pořádané Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Poprvé byl účastníkem konference jako žák 6. ročníku s tématem Ohrožené druhy. Podruhé pak v roce 2019, kde prezentoval téma Srovnání českých zoologických zahrad. V roce 2020 se konference z důvodu koronavirové epidemie nekonala, ale 6. 11. 2021 se Jenda na 10. ročníku pochlubil svým výzkumem na téma Domácí ornitologie. K tomu mu paradoxně pomohla pandemie v roce 2020, kdy se v době distanční výuky začal věnovat ve větší míře zkoumání ptáků, kteří k němu přilétali na zahradu krmítko. Kromě této aktivity pak na jaře 2021 přišel s nápadem na vytvoření únikové hry, díky níž se nastartovala akce s názvem ZPRCHA. Ta byla zaměřena na pomoc zoologickým zahradám, které byly v době lockdownu zavřené a chyběly jim finanční prostředky. Během akce, do které se zapojila velká část Sokolováků, se vybralo 125 000 korun.