Hurá za kulturou

02.12.2016

V neděli 27. 11. jsme se vypravili do Prahy na muzikál ,,Ať žijí duchové!“.

Od školy jsme vyjeli autobusem v půl jedenácté dopoledne. S krátkou zastávkou jsme byli v Praze kolem půl druhé.

Před začátkem představení jsme měli možnost zakoupit si suvenýry (např. náramek nebo triko). Muzikál začal ve dvě hodiny a v hlavních rolích se nám představili Ivana Korolová, Zbyšek Pantůček, Roman Vojtek, Miluše Bittnerová, Chantal Poullain a další. Muzikál pojednával o studentech DAMU a jejich učiteli Valachovi, kteří vyrazili na letní praxi do malé vesničky, kde i s ochotnickým divadlem nacvičili představení ,,Ať žijí duchové!“. Muzikál i s přestávkou trval dvě a půl hodiny. Po konci představení jsme se setkali s jedním z herců, Milanem Peroutkou, který byl velmi rád, že se nám muzikál líbil. Na cestě zpátky jsme si opět udělali kratší zastávku a bez komplikací jsme dorazili spokojení domů. Pěkný výlet si užili snad všichni. Irena Chuderáková, Eliška Svobodová IX.B 

Obrovský úspěch v soutěži Náboj Junior

29.11.2016

V pátek 25. 11. se na sokolovském gymnáziu konala soutěž Náboj Junior. Jedná se o mezinárodní česko-slovenskou matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků víceletých gymnázií a žáky druhého stupně základní školy, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů.

Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává. V Sokolově se sešlo 6 týmů. Dva z Gymnázia Sokolov, 2 ze ZŠ Křižíkova a dva naše týmy. Družstvo ve složení Jakub Krieger 9.B, David Václavík 9.B, Jan Žemlička 9.B a Jan Seidl 9.B se umístilo na krásném prvním místě.

Vánoční tvoření v ŠD

28.11.2016

V čase adventním byla dne 26.11.2016 pořádaná akce Vánoční tvoření pro děti a jejich rodiče. Pro své tvoření si přinesli spoustu vánočního materiálu a nápaditosti. Svojí kreativitou, za doprovodu vánočních koled, vytvořili nádherné adventní věnce. Děti si také vyzkoušely korálkové hvězdičky. Společně jsme se naladili na blížící se čas Vánoc.

 

 

Podpora technického vzdělávání přichází z VOSS Sokolov

27.11.2016

O nutnosti podpory technického vzdělávání se mluví již několik let. Jen velmi málo bylo zatím učiněno kroků k naplnění této podpory v oblasti základního školství. Proto naše škola velmi uvítala nabídku spolupráce Vodohospodářské společnosti Sokolov. Ta v rámci firemního dobrovolnictví vyslala do školy čtveřici svých zaměstnanců, kteří celý den strávili ve školní dílně. Zde renovovali desky pracovních stolů. Kromě toho VOSS Sokolov přispěl na nákup čtyř nových svěráků právě do školní dílny. Za každou takovouto podporu jsme moc rádi, velmi děkujeme společnosti VOSS Sokolov a těšíme se na další spolupráci. 

Přednáška pplk. Lottese s tématem „Kyberšikana a kriminalita mladistvých“

23.11.2016

22. 11. 2016 navštívil naši školu kriminalista Mgr. Josef Lottes a hovořil s  žáky 7., 8. a 9. ročníků na téma kriminalita mládeže, počítačová kriminalita, šikana a kyberšikana.

Pplk. Josef Lottes je špičkový kriminalista s letitou praxí. U Policie ČR je od roku 1973. Pracoval na kriminální policii  nejprve na úseku kriminality mládeže, pak na úseku vloupání do bytů, později byl vedoucím skupiny pro násilnou a mravnostní trestnou činnost. Dále působil na krajském ředitelství PČR Praha – oddělení vražd – v různých funkcích, od r. 2002 byl vedoucím oddělení vražd. Od r. 2012 pracoval na Policejním prezidiu ČR. Jeho tým patřil s více než 90% objasněností mezi světovou špičku. Vyšetřil přes 1000 případů vražd.

Prevence v listopadu 2016

23.11.2016

Sedmé ročníky se v listopadu opět setkaly s lektory Projektu Odyssea při Kurzech prevence šikany. Během dvou dní (vždy 4h) lektoři ve třídách zjišťovali, jak vlastně žáci mezi sebou fungují. Děti se společně snažily posílit svou soudržnost. Hravými aktivitami hledaly, jak podpořit otevřenou nekonfrontační komunikaci, jak zlepšit dovednost spolupráce. Jedním z cílů bylo najít řešení konkrétních komunikačních situací a situací z každodenního života třídy. Mezi stěžejní metody patří aktivity zaměřené na prevenci šikany a podporující jednání zamezující agresi, např. hraní rolí. Všechny činnosti vedou k uvědomění, že budování pozitivních vztahů se vyplatí.

6. ročník Dračí noty

16.11.2016

Již po šesté jsme se 11. 11. 2016, ve školní družině, setkali se zpěváky na soutěži ,,Dračí nota“. Byli vybráni ti nejlepší z každého oddělení. Zazněly písničky od lidovek po moderní hity. Také jsme si připomněli blížící se Vánoce. Některé z písniček byly doprovázené i tanečním pohybem. Všem hlásky krásně ladily, a proto porota vůbec neměla ve výběru toho nejlepšího snadný úkol. Nakonec se do rozhodujícího finále probojovali: Viky Křížová a Jana Marešová, Káťa Lindová, Anička Šišková a Tomáš Herák. Jak to nakonec dopadlo? Celkové prvenství pro letošní rok si odneslo duo ve složení Anička Šišková a Tomáš Herák. 2. místo vyzpívala Káťa Lindová a na krásném 3. místě skončily Viky Křížová a Jana Marešová. Cenu poroty za zahraniční písničku si odnesla Karolína Žejdlová. Myslíme, že se nám soutěž opět povedla a všem účinkujícím děkujeme za pěkné vystoupení a již nyní se na některé budeme těšit v sedmém ročníku Dračí noty.

Sběr kaštanů - 2016

14.11.2016

V letošním roce se podařilo našim sběračům z řad žáků a jejich rodičů nasbírat 4800 kg kaštanů. Je to opět vynikající výsledek. Naše škola již tradičně patří mezi nejlepší v této mimoškolní aktivitě v celé ČR. Nasbírané kaštany jsme předali myslivcům pro krmení lesní zvěře.

Stejně jako každý rok, tak i letos odměníme nejlepší sběrače cenou. Všem sběračům děkujeme a již se těšíme na další ročník.

Přehled cen a umístění žáků v soutěži.

Besedy v 3. – 6. ročnících

08.11.2016

V říjnu se žáci (především z prvního stupně) opět setkali s přednášející Mgr. Podlahovou, která je seznamovala s pravidly chování mezi vrstevníky, s vstupováním do kyberprostoru, s problémy přechodu z dětství do dospívání aj.

Konkrétně třeťáci absolvovali besedu Na světě nejsi sám o podpoře zdravého sebevědomí žáků, o zvládání negativních emocí, o akceptování kulturní rozmanitosti a zodpovědnosti vůči sobě samému i okolí. Ve čtvrtém ročníku se probíraly fyzické a psychické změny, zdravý růst, správná strava, změny vztahů s okolím a přiměřenost chování. Beseda měla název Z housenky motýlem.

Čteme společně i v tomto školním roce !

07.11.2016

Pokračujeme! Čteme společně i v tomto školním roce!

Dne 31.10. jsme se my, žáci VIII.B,seznámili s našimi novými kamarády ze třídy I.C. Po vzájemném představení a rozdělení do dvou skupin jsme začali pracovat. Nejprve jsme četli text o medvídkovi a prohlédli si obrázky. Prvňáčci splnili uložené úkoly, např. vybarvili podle textu svíčky na dortu. Dále jsme text rozstříhali a vyrobili knížku. Kniha vyprávěla o narozeninách, a tak děti nakreslily, jaký dárek by si kdo přál. V závěru nám malí kamarádi přečetli jednoduchý text. Společně jsme smajlíkem setkání vyhodnotili. Všem se společně strávená hodina moc líbila a těšíme se na vánoční setkání.

Výchovný koncert v MDK Sokolov

12.10.2016

Dne 30.9 2016 se uskutečnil výchovný koncert v MDK Sokolov. Žánrem byla vážná hudba, které měla za cíl seznámit žáky naší školy blíže s touto hudbou. Umělecky provázely koncert Eva Mokrá (viola) a prof. Eva Matošková (klavír). Zazněla díla období baroka, klasicismu, romantismu a hudby 20. století. 

 

 

Stmelovací aktivity

03.10.2016

Ve dnech 19. – 22. 9. 2016 dostali žáci šestých ročníků příležitost zúčastnit se na naší škole STMELOVACÍVH KURZŮ. Tento kurz proběhl v rámci programu na podporu aktivit v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže za finanční podpory Karlovarského kraje. Program zajišťovali zkušení lektoři z projektu Odyssea, s nimiž spolupracujeme již delší dobu.

K nejdůležitějším cílům patřilo vzájemné poznávání se ve třídě, prohloubení důvěry a rozvoj kooperativních dovedností. Třídní učitelé tak viděli své nové žáčky v nevšedních situacích, což jim jistě pomůže rychleji se orientovat v novém kolektivu.

Žáci každé třídy procházeli dvoudenním zážitkovým programem v budově školy a jejím okolí. Hravé činnosti byly pro účastníky výzvou. Metodami zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy jsme se pokoušeli najít své role ve skupině. Po hrách následovala reflexe, ve které žáci pojmenovali, co si z aktivity odnesli. Využívaly se různé aktivizační metody, týmové hry, diskusní techniky a jednoduché relaxační techniky.

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

03.10.2016

Stejně jako každý rok, i letos si naše škola připomněla Evropský den jazyků, tentokrát hned dvěma akcemi. V pátek 23. září jsme s žáky celé školy (kromě prvních tříd) navštívili divadelní představení v anglickém jazyce - Little Red Riding Hood pro první stupeň a Peter Black pro druhý stupeň. Obě představení nás nadchla, něco nového jsme se naučili a zároveň jsme se hodně pobavil. V pondělí 26. září jsme pak ve škole uspořádali Čtenářský maraton. V hodinách anglického i německého jazyka žáci místo tradiční výuky četli klasické pohádky či povídky z dané země. Četlo se nepřetržitě po celou hodinu, děti zvládly přečíst spoustu textu a ověřily si tak, jakého pokroku dosáhly. Čtenářský maraton byl pro všechny zároveň také vítaným zpestřením výuky.    

Ukázka výuky výtvarné výchovy v ZUŠ

30.09.2016

Využili jsme nabídky paní učitelky Marie Haklové a dne 15.9. jsme s třídami 2.A a 2.B navštívili LŠU v Sokolově. Pro děti byla připravena ukázková hodina výtvarné výchovy pod vedením učitelek výtvarného oboru v LŠU. Žáci si vyzkoušeli míchání barev a domů si na památku odnesli obrázek, který vyrobili. Jsme rádi, že některé děti výtvarné práce zaujaly a využily možnosti přihlásit se na kroužek výtvarné výchovy a pevně věříme, že budeme ve spolupráci s LŠU pokračovat i v dalších letech.  

 

Den s Tyflocentrem

30.09.2016

V úterý 6. září jsme s dětmi ze 2.B zavítaly na nádvoří sokolovského zámku, kde se konal Den s Tyflocentrem. Žáky nejvíce zaujaly hry se zaměřením na zrakové postižení s využitím smyslů (hmat, čich...) a také ukázka práce s vodícími psy. Pedagogický doprovod si mohl vyzkoušet práci s tyflopedickými pomůckami, zejména s optickou lupou, kterou začínáme ve výuce využívat. Vzhledem k tomu, že naši třídu navštěvuje žák se zrakovým postižením, byla tato akce pro celou třídu velmi přínosná. 

 

6.C - školní rok 2019/2020

29.08.2016

Milí rodiče, milí žáci,


vítejte na stránkách třídy VI. C.

 

Přeji všem hodně úspěchů ve školním roce 2019/2020

 

Zde najdete užitečné informace a něco málo o naší třídě.


Třídní učitelka: Mgr. Eva Píšová 
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Důležité – organizace měsíce června (informujte prosím i ostatní žáky)

 

Předávání vysvědčení proběhne dne 26.6. v 8:00 ve třídě, přijdou všichni žáci najednou. Opět s sebou přineste vyplněné čestné prohlášení (k dispozici na stránkách školy, nebo u dohledové služby) a roušku.

Info: 

Týká se žáků: Brabencová, Kříž, Ivaničová, Stowitz, Sieberová, Klimeš, Matyšková, Kertis

Předávání cen za účast v soutěži Spaß mit Deutsch se uskuteční ve čtvrtek 25. 6. 2020. V 8.50 si žáky vyzvedne před školou p. uč. Pohořalová. Roušky s sebou. Kdo neodevzdal své třídní učitelce prohlášení o bezinfekčnosti, musí jej předložit. Předpokládané ukončení v 9.45. 

 

Aj   

 

M 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

18.6.

 

 

 

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis:

Čekají nás prázdniny, proto si poslechněte zajímavosti o mořských živočiších, kteří patří mezi bezobratlé. Je to poslední látka letošního roku. Příští rok vše vysvětlím znovu , ale ti, co pracovali budou už vědět vše s předstihem. Nevyhazujte sešity s úkoly ani pracovní sešit, bude se vám vše hodit.

Ostnokožci

- vodní živočichové

- lilijice, hadice, hvězdice, ježovky a sumýši.

- mají regenerační schopnost

- mají většinou paprsčitě souměrnou stavbu těla

-pohybují se panožkami

- většinou mají na povrchu vápenaté schránky, někdy i ostny.

https://www.youtube.com/watch?v=DsMAqB1MQio

Pěkné prázdniny všem LM

 

Chtěla bych Vám všem popřát pěkné léto, užijte si prázdniny ve zdraví a odpočiňte si od počítače.
Moc děkuji všem, kteří se mnou pravidelně pracovali po dobu karantény. Byla vás většina, moc si toho cením. V září se na Vás budu těšit Lada Měřínská

Nj

 

 

 

 

 

15.6,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

b) skupina paní učitelky Červenkové: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

https://www.uschovna.cz/zasilka/ZGEWEP2LNW3L9SMP-85Z

 

Voz

15.6.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

F

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

HV

1.6. 

 

https://www.uschovna.cz/zasilka/YVMEBFLXGP3Z3D7L-K4B

Čj


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
           

 

 

Vyučující jednotlivých předmětů:

ČJ – Mgr. Jana Kumpertová, M – Mgr. Petr Mentlík, Aj – Mgr. Eva Píšová/Michael Cooper BSc, Nj – Mgr. Taťána Pohořalová/Mgr. Karolína Červenková, F – Vladimír Hnízdil, Z – Mgr. Eva Píšová,  a D – Mgr. Lada Měřínská, Informatika – Mgr. Daniel Remta, Voz – Mgr. Karolína Červenková, Tv – Mgr. Jana Brabencová/Robert Anderle, Hv – Diplom. um. Mgr. Eva Mokrá, Vv – Kateřina Kofroňová, Svět práce (vaření/dílny) – Mgr. Simona Bulínová/Mgr. Daniel Remta

 

9.C - školní rok 2019/2020

29.08.2016

 Obecné informace: 

- Od 11. 5. bude probíhat výuka formou konzultací. Rozdělení do skupin:

Skupina 1 Skupina 2
Kateřina V. Barbora B.
Filip B. Tadeáš R.
Lukáš P. Jitka R.
Markéta B. Matěj Š.
Tomáš D. Martin P.
Karolína Ch. Jan T.
Berenika J. Miroslav U.
Barbora K. Jiří V.
Martin K. Adam V.
Matyáš P. Adéla Z.
Klára Š. Michael B.
 
 
Přijímací zkoušky

- každé úterý a čtvrtek od 14 hodin, po skončení pořadu Sama doma, poběží na programu ČT1 cvičení přijímaček na střední školy. Pořad Škola doma bude trvat 45 minut. V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika.

- e-learning - https://vpohode.cz/ - podle mě, úplně super. Vpravo nahoře dáte vyzkoušet zdarma, lehce se zaregistrujte a máte přístup na e-learning matematiku a český jazyk. Po dobu opatření jsou všechny lekce zdarma! Jsou tam i testy.   

Matematika

Příprava na přijímací zkoušky: 

1. Racionální čísla (zveřejněno 12. 3.) -  http://www.uschovna.cz/zasilka/WA3NK9EGUHUK77TR-9MM

1. Racionální čísla - řešení (zveřejněno 13. 3.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WBRYCXRPU8AZBF9U-KGN       

2. Algebra - vzorce (zveřejněno 16. 3.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WE8WCTB6DB89W87A-H95

2. Algebra - vzorce - řešení (zveřejněno 17. 3.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WFRM7GHFSPN497RM-LRY

3. Převody jednotek (zveřejněno 18. 3.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WFB7JJCBJSZY64R4-KJK

3. Převody jednotek - řešení (zveřejněno 19. 3.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WF2HXJY8PKYJZ5XG-RFX

4. Lineární rovnice I. (zveřejněno 23. 3.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WLP3Y9YIIDJLYJHN-FD8 

4. Lineární rovnice I. - řešení (zveřejněno 24. 3.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WL22PLI44KUXXC45-4N5

5. Lineární rovnice II. (zveřejněno 25. 3.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WN6J96LKA78CKH3J-NEB

5. Lineární rovnice II. - řešení (zveřejněno 26. 3.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WN7FE7BMRPFRYCEP-JTM

6. TEST Č. 1 - (zveřejněno 27. 3.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WOD7NUI5SZPE23RP-528

6. TEST Č. 1 - řešení - (zveřejněno 29. 3.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WQ4EI3XM7FS2BJY6-N6Z

7. Slovní úlohy - sedmá třída - (zveřejněno 30. 3.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WQSFJHV5M5PAD85D-LU6

7. Slovní úlohy - sedmá třída - řešení (zveřejněno 1. 4.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WRIZMBV33MI45AA8-LKM

8. Slovní úlohy - rovnice - (zveřejněno 3. 4.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WSE6MJTH9KKVZC2D-P4S 

8. Slovní úlohy - rovnice - řešení (zveřejněno 6. 4.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WW9IRXXUAEI9TANZ-6M4

9. Všehochuť - (zveřejněno 8. 4.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/WWMLB5MVTYVTWR56-PA4

9. Všehochuť - řešení  (zveřejněno 14. 4.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/XE23LLJGBTD4B5CZ-4NX

10. Početní geometrie - (zveřejněno 14. 4.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/XEKEE733EU7L229J-LYW

10. Početní geometrie - řešení - bude vysvětleno ve středu na youtube

11. Úlohy ze sedmé třídy (zveřejěno 20. 4.): https://www.uschovna.cz/zasilka/XFNI3SWAGFINMISV-N2M/

11. Úlohy ze sedmé třídy - řešení (zveřejěno 22. 4.): http://www.uschovna.cz/zasilka/XF74C4TTZHN2AI2V-UPE

12. Geometrie - rýsování (zveřejněno 28. 4.): http://www.uschovna.cz/zasilka/XS4BT7C9A5XCK9K8-UNF

12. Geometrie - rýsování - řešení - bude vysvětleno v pátek na youtube

13. Úlohy - procenta, tabulka, graf - (zveřejněno 4 . 5.) - http://www.uschovna.cz/zasilka/XYA8C2PC8ML4MVBY-LT9

13. Úlohy - procenta, tabulka, graf - řešení - bude vysvětleno v pátek na youtube

 

Český jazyk

Ve škole u pana Šíby je možné si vyzvednout didkatické testy k přijímačkám! 

Výsledky didaktických testů 1 - 3: ZDE  

Výsledky didaktických testů 4 - 6: ZDE  

Výsledky didaktických testů 7 - 8: ZDE

Výsledky didaktických testů 9 - 10: ZDE

 

Cvičné didaktické testy (zveřejněno 22. 4.): ZDE

 

Test k přijímacím zkouškám (ve škole lze vyzvednout u pana Šiby testy vytištěné): ZDE, výsledky ZDE

 

V ČJ máme probráno veškeré učivo, žáci se připravují na přijímací zkoušky. Mohou procvičovat vše, příp. to, co jim dělá největší problém. Všem doporučuji pravopis!

 

Procvičování z pracovního sešitu (cvičení, která jsme nedělali):

 • 20 - 23 - vyjmenovaná slova
 • 27 - 52 - slovní druhy, pravopis
 • 54 - 65 - skladba - větné členy, vedlejší věty
 • 68 - 71 - skladba - souvětí 

 

V případě zájmu je možné oskenovat či nafotit cvičení z PS ČJ, která chcete zkontrolovat, poslat mi na mail, já zkontroluji, opravím, pošlu zpět! Kdyby někdo měl všechny testy ze stránek gzw.cz vyzkoušeny a měl by zájem o další cvičení či testy, napište mi email a já vám pošlu nové, další.

 

MLUVNICE

- příprava na přijímací zkoušky: http://gzw.cz/clanky/1423888643

- státní přijímací zkouškyhttps://www.statniprijimacky.cz/cestina/ctyrlete-obory

- on-line cvičení: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php

 

LITERATURA

Využijte čas na vypracování zápisů z četby (na čtení a poslech máte dost času). Můžete se podívat nahttps://nadalku.msmt.cz/cs/vzdelavaci-zdroje

čítanka:

-          Romain Rolland – Petr a Lucie - čítanka str. 109 – 110

 • otázky k textu:
  • Hrdinové textu šťastně přežili bombový útok, stylizace vyprávění jako by sdělovala, že je ochránila jejich láska. Ale už je zde napovězeno o jejich tragickém konci. Kde a kdy?
  • V situaci bombardování Paříže se milenci nešli ukrýt do sklepního krytu, ale vyrazili – nelogicky – na výlet do lesa. Co bylo pro Petra a Lucii v přírodě důležitější než první milování?
  • Proč šli spolu na mši?
  • Jak vypravěč mluví o milencích, kteří přišli na mši do křesťanského chrámu?

-          Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – čítanka str. 115 – 116

 • otázky k textu:
  • Podle čeho jste poznali, že Švejk se zajímá víc o události v ulici, kde žil, než o vysokou politiku?
  • Jak hodnotíte Švejkovo záměnu státníka za člověka, který sbírá psí hovínka?
  • Budete hodnotit Švejkovy odpovědi stejně jako lékařská komise?
  • Je Švejk realistický typ?
  • Je jeho chování a řeč příznačné pro tehdejšího člověka nízké sociální vrstvy?
  • Chová se v daných situacích typicky? Představuje většinový přístup Čechů k vyhlášení 1. světové války a k mobilizaci?
  • Co je švejkování. Znáte nějakého Švejka?
 • Můžete zhlédnout film:

Dějepis

1. Norimberský proces-str. 96 - 97

2. Znárodnění - str. 98 - 99

3. Odsun Němců - str. 100 - 101

4. Příčiny studené války - str. 102 - 103

5. Země východního bloku - str. 104 - 105

6. Nástup komunismu v ČSR k moci - str. 106 - 107

Doporučuji žákům možnost shlédnout filmy a dokumenty. Dále pak využít výukové materiály, například moderní československé dějiny na portálu:

 

Další výukové stránky:

 

Témata:

 • Studená válka.
 • Východní Evropa a SSSR.
 • Svět po pádu železné opony.

 

Anglický jazyk

Přihlaste se do virtuální třídy Edmodo: https://new.edmodo.com/ kód třídy: 5iauub

Pokud vám nepůjde registrace (chyba sítě), napište mi mail a já vás přihlásím.

 

1)     trpný rod – passive:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar/passive-forms

teorie: https://www.helpforenglish.cz/article/2006080802-trpny-rod-the-passive (tabulka)

Trpný rod

Shakespeare wrote Hamlet. x Hamlet was written by Shakespeare.

- rod činný/active – Shakespeare napsal Hamleta

- rod trpný/passive – Hamlet byl napsán Shakespearem

- v angličtině je trpný rod používán mnohem častěji než v češtině

Tvoření:

- vždy tvoříme za pomoci slovesa be v různých tvarech a past participle (třetí tvar)

- v průběhovém čas měníme be na tvar being

- předložka by, která určuje původce děje: Who invented the telephone? It was invented by Alexander Graham Bell. Have you ever been bitten by a dog?

V případě převádění věty na trpný rod musíme vzít v potaz změnu předmětu (object) na podmět (subject): Somebody built this house in 1961. This house was built in 1961. – v první větě je podmětem “somebody” a “this house” je předmět. V trpném rodě se nám “this house” mění na podmět

Otázka a zápor:

When was this house built? This house wasn’t built in 1955.

 • Kompletní přehled s tabulkou je na Edmodo. Stejně jako řešení PS

Přehled vybraných časů: činný – trpný rod

Past simple: Somebody cleaned this room yesterday. - This room was cleaned yesterday.

Past continuous: Somebody was cleaning the room when I arrived. - The room was being cleaned when I arrived.

Will: Somebody will clean this room later. - This room will be cleaned later.

Present perfect: Somebody has cleaned the room. - The room has been cleaned.

2)     Udělejte cvičení v PS str. 45

3)     Poslech a cvičení na téma lamy: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/llamas

Německý jazyk

FRAU Zímová:

Němčina pro ty, kterým se stýská, chtějí zlepšovat známku nebo jen trénovat jazyk (zveřejněno 4. 5.):

V učebnici na s. 14/21 Lies den Text!

Do wordu očísluj a vepiš řešení následujících úkolů:

 1. Schreib, was stimmt (nur die Sätze, die richtig sind) – in der Übung unter dem Text.
 2. Schreib 5 Fragen an Michael.
 3. Antworte mit 5 Sätzen: Möchtest du als Fahrradkurier arbeiten? Warum oder warum nicht?

Schreibe eine E-Mail an Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FRAU Pohořalová

Kvízy  o zemích německé jazykové oblasti. Doporučuji především kvízy 1, 2, 6, 11, 12, 17 (probírali jsme v hodinách): https://www.vitaminde.de/landeskunde-quiz-2.html

Pro ty, kteří si chtějí odpočinout od ČJ a M:

Meine Familie: http://www.uschovna.cz/zasilka/XY995BUXTR454LB3-TFZ

Maine Familie2: http://www.uschovna.cz/zasilka/XYV6N7LKYWI3LAM8-L4Y

Meine Familie je úkol téměř detektivní. Výsledky: http://www.uschovna.cz/zasilka/YG6LX72J3529BKVL-B6P

Zeměpis

TÉMA 1 - Zemědělství - doporučený datum zpracování 5. 4. 
 
TÉMA 2 - Průmysl - první část - doporučený datum zpracování 26. 4.  

Chemie

 

CHEMIE -  15.6. – POUZE SOUHRN KE STAŽENÍ

SOUHRN učiva přírodní látky ke stažení, vše v jednom souboru: www.uschovna.cz/zasilka/ZDFP5TTH8H996XE9-NNS

 

Milí žáci 9.ročníku, posílám Vám souhrn a kdo nestihl poslední učivo, které považuji za důležité a dotkli jsme se ho jen okrajově. Jakmile zrelaxujete po přijímačkách, vzpomeňte si, že u některých reakcí se mění oxidační čísla a tím tedy i stav daného atomu. Co je to oxidace a co redukce a kde na ni v praxi narazíme osvětlí krátké studijní materiály.

 

Redoxní děje:  www.uschovna.cz/zasilka/YZ5K485JWJXPL3Y5-K2B

 

Elektrolýza: www.uschovna.cz/zasilka/YZG5WNGFH34A2GAV-NTG

Video – elektrolýzahttps://audiovideo.rvp.cz/video/2099/ELEKTROLYZA.html

 

Přehled a otázky k učivu:  PLASTY – jsou všude, víme jak se vyrábí a kam s nimi? Víte, které do žlutých kontejnerů nesmí a jak se dají identifikovat? Pokud jimi nechceme být zasypáni, je třeba něco o nich znát.

Odkaz na ppt i pdf verzi prezentace zde, odkaz na video Beilsteinova testu uvnitř prezentace:

www.uschovna.cz/zasilka/YOALEWKLSDVLH3A3-7MT

 

Do konce června je možno psát dotazy, vyžádat si kopie na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

FYZIKA

FYZIKA 15.6. – Co nového ve vesmíru?

Letošní rok se nezapíše pouze jako coronavirová krize, ale také jako první let rakety s posádkou, kde došlo k návratu celého stupně rakety zpět na Zemi. Raketa SPACE-X Dragon z firmy Elona Muska úspěšně odstartovala, její jeden stupeň se vrátil neporušený na Zemi a modul s posádkou se úspěšně spojil s mezinárodní stanicí ISS.

 

Více se dozvíte na STRÁNKÁCH: https://www.spacelaunchschedule.com/crew-dragon/

Kdo se zajímá o vesmírné lety a výzkum, na stránkách České kosmické  kanceláře zjistíte, že Češi významně podílejí na vesmírném výzkumu: https://www.czechspace.cz/

 

Shrnutí lekcí elektromagnetického záření (světlo, optika, záření, jaderné reakce) kdo nestihl, stáhněte si zde vše v jednom souboru:www.uschovna.cz/zasilka/ZD26ZP4HDKEGPYME-NPA

 

Sluneční soustava:

 

MERKUR A VENUŠE - 25. 5. 

http://www.uschovna.cz/zasilka/YLCEWGTRS9CHEY4A-3D8

 

MARS A JUPITER - 2. 6.

www.uschovna.cz/zasilka/YXM77NWUR9SI4EPT-LX3

 

PLYNNÉ PLANETY a malá tělesa - 8. 6. 

www.uschovna.cz/zasilka/ZBSEEE3DVA44LIYT-N44

Přírodopis

- téma do 13. 3.:

 •  vypsat poznámky do sešitu z učebnice: téma Půda
 • opakovat učivo o horninách

- téma do 3. 4. - historie Země

Prohlédněte si, prosím, následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=q7TfKs3YLAw

https://www.youtube.com/watch?v=2XRB_fhTUsc

- téma do 19. 4. - Prvohory  

1. Přečíst učivo o prvohorách v učebnici na str. 108 - 109
2. Prohlédněte si videa:
3. Zápis do sešitu - z tabulky na straně 103 si opište vše o prvohorách.
4. ZDE je test. Pokud ho správně vyřešíte a pošlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., máte šanci na jedničku.
 
- téma do 26. 4. - Druhohory

1. Přečíst v učebnici na str.109-110 učivo o druhohorách, včetně zelených záložek

2. Napsat zápis do sešitu z tabulky na str.103

3. Prohlédnout si videa:

Děkuji všem, kteří mi poslali vyplněný test

- téma do 7. 5. - Třetihory

 1. Přečíst učivo v učebnici na straně 110, 111
 2. Opsat do sešitu Třetihory z tabulky na straně 103
 3. Prohlédnout si následující videa:

- téma do 24. 5. - Čtvrtohory

1.Přečíst učivo v učebnici na str.111

2.Napsat zápis do sešitu z tabulky na str.103

3.Prohlédnout následující videa:

VOZ

 
Opakování témat:
 • Správní řízení - učebnice str. 37
 • Přestupky - učebnice str. 38-39 + vymysli příklady jednání k některým ze skupin přestupků (uč. str. 39 úkol v horní části učebnice)/vypracovat písemně do sešitu

Až si budete chtít odpočínout od "učení" podívejte se na portál JSNS.CZ , který volně zpřístupnil veškerý obsah svého vzdělávacího portálu. Doporučuji: 

 1. Mediální vzdělávání - Kovyho mediální ring (kdy průvodce oblíbený mezi touto věkovou skupinou - youtuber Kovy přibližuje různá mediální témata). Časový rozsah příběhů je též ideální pro udržení pozornosti. 
 2. S ohledem na téma, které nás v rámci VOZ čeká bych doporučila - Lidská práva - Rasismus - a) Po divokém severu, b) Mladý, hrdý, nácek.
 3. Poté např. Aktivní občanství - Viva Cuba Libre
 4. Filmy pro veřejnost - 1989 z dopisů, psaných před železnou oponou.

Hudební výchova

Hudební nabídky pro měsíc červen: www.uschovna.cz/zasilka/YV6VMG4B5KF872UJ-XAS
 
Je možné plnit průběžně v rámci možností.Pokud budete potřebovat informaci, můžete se na mě mailem obrátit.
 
 Výtvarná výchova
 
Maluj, kresli, foť, vyráběj -  cokoliv, co ti udělá radost.
Svou práci mi můžeš zaslat na můj email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Těším se na vaše krásné výtvory - DÍLA.

 

Slavnostní ukončení základní školní docházky žáků IX.A, IX.B, IX.C

30.06.2016

Dne 29.6.2016 proběhlo slavnostní předávání vysvědčení v klášterním kostele sv. Antonína z Padovy našim absolventům.

 

 

 

 

Projektový den 2016

18.06.2016

Dne 3. 6. 2016 se třídy VIII.A a VIII.B zúčastnily školní akce ,,Projektový den“. Jako každý školní den výuka začínala zvoněním v osm hodin ráno. S potěšením jsme se dozvěděli, že naše třída odchází do učebny zeměpisu a přírodopisu, ve které máme možnost využít interaktivní tabuli.

První hodina byla hodinou přírodopisu. Na pracovním listu byly otázky zaměřené na chráněné a invazivní rostliny v ČR. K otázkám jsme využili fotografie na interaktivní tabuli a informace od paní učitelky. I když jsme potřebovali čas navíc, hodinu jsme zvládli na výbornou.

Po odpočinkové přestávce se naše třída odebrala do druhé učebny, tentokrát fyziky a chemie. I tuto hodinu jsme dostali pracovní listy s tématem „Okolí Sokolova“. Diskutovali jsme na téma výhody a nevýhody Sokolovské uhelné společnosti. Získali jsme informace o zatopeném dolu Medard a revitalizaci poškozené krajiny povrchovou těžbou. Toto téma zajímalo celou třídu, protože se dotýká nás všech.

Čteme společně i v závěru školního roku

16.06.2016

Tak jako vloni i letos pokračujeme v hezkém projektu Čteme společně.

Po příchodu do třídy jsme se přivítali a pozdravili s mladšími kamarády. Paní učitelka nám dala pracovní papíry s různými úkoly. Společně jsme přečetli úvodní pohádkový příběh o pokladu a obyvatelích lesa. Jako první úkol jsme nastříhali natištěné věty, mladší kamarádi je seřadili tak, aby vytvořily osnovu úvodního příběhu. Nalepili jsme je na jiný papír. V druhém úkolu jsme měli odpovídat na otázky související s úvodním příběhem, např. Jaký pták vystupoval v příběhu? Jaký poklad skřítkové našli? Druháčci odpovídali rychle, s úsměvem. Bylo znát, že je to baví. V rámci třetího úkolu malovali, jak si představují prsten z pokladu. Většina jich byla zlatých s barevnými diamanty. Na závěr vybarvovali smajlíka podle toho, jak se jim čtení líbilo.

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Hana Flenerová
352 324 054
hana.flenerova@2zs-sokolov.cz

Školní jídelna

Veronika Petříková
352 324 067
2.vydejna@seznam.cz

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz