V pátek 22. června proběhl na 1. stupni projektový Den mimořádných událostí – OČMU. Ochrana člověka za mimořádných událostí se stala nedílnou součástí výuky žáků na naší škole.

V rámci prevence a získávání správných návyků v neobvyklých situacích si dnes žáci procvičili své dovednosti a schopnost správné reakce v těchto situacích. V rámci aktivit byly využívány také interaktivní kurzy Záchranného kruhu. Součástí projektového dne byly rovněž praktické činnosti žáků, zvláště pak velice profesionálně vedené praktické ukázky první pomoci žákyněmi ze 4.B, 4.C, 5.B a 5.C, které naši školu reprezentovaly na zdravotnické soutěži, a které připravila p. uč. Brachtlová. Organizaci projektového dne připravila p. uč. Beňadiková. 

 

O0CMU 5

OCMU 4

OCMU 3

OCMU 2

OCMU 1