Žáci osmých ročníků měli za úkol podělit se o poznatky získané z hodin fyziky se svými mladšími spolužáky. Každý osmák připravil své stanoviště, kde se žákům z 2.A hravou formou a co nejsrozumitelněji snažil vysvětlit daný fyzikální zákon. Musím všechny zúčastněné velmi pochválit, protože se jim tento úkol povedl na jedničku. Důkazem toho byli i samotní žáci z 2.A, kteří odcházeli po hodině neznámé fyziky nadšení a plní nových poznatků. Například dokázali najít těžiště pterodaktyla, rozsvítit žárovku s využitím pohonu své ruky nebo rozeznat magnetické látky. No a třeba až budou o prázdninách házet kamínky a klacíky do vody, tak si vzpomenou, jak jim starší spolužáci vysvětlovali, co má větší a menší hustotu.

Ještě jednou děkuji všem osmákům za přípravu a prezentaci a druháčkům za jejich skvělé dotazy a úsměvy.

Přeji krásné prázdniny.