Z provozních důvodu bude školní klub uzavřen v termínu 6.1. -10.1.2020.