Ve čtvrtek 9. listopadu jsme poprvé od covidové epidemie přivítali opět rodiče, prarodiče a přátele školy na Dni otevřených dveří. Všichni měli možnost navštívit jakoukoliv hodinu, prohlédnout si školu a seznámit se s novinkami, které jsme přichystali pro rok 2023/2024. Příležitost využily desítky návštěvníků. Ve škole nově probíhá v 1. a 2. ročnících tandemová bilingvní výuka matematiky, prvouky a pracovních činností. Děti tak přirozeně vstřebávají angličtinu ve třech hodinách týdně a k tomu mají ještě hodinu (v 1. ročníku) a 2 hodiny (ve 2. ročníku) Hrátek s angličtinou. Od 4. ročníku už angličtinu kromě českých vyučujících učí dva rodilí mluvčí.

Nižší třídy na 1. stupni navštěvují pravidelně maminky s miminky. Výchova k empatii je projekt, který škola realizuje od roku 2019. Společné pozorování, sledování pokroků a vývoje Artura a Marečka přispívá k lepším vztahům mezi dětmi. A že oba kluci už umí věci! Děti se na ně moc těší, protože se s nimi vůbec nenudí. Rodiče měli možnost vidět interakci v jednotlivých třídách právě na Dni otevřených dveří.

Možnost ochutnat a prohlédnout si svačiny, které firma Primirest bude nabízet ve škole v prodeji, zároveň možnost ochutnat obědy, včetně polévky. Spousta rodičů této nabídky právě v rámci Dni otevřených dveří využila.

Návštěvníky vítali žáci 8. ročníků, za jejich práci jim patří velký dík.