2.B - školní rok 2019/2020

22.07.2015

 

Milí žáci a rodiče, vítám Vás na stránkách naší třídy.

 

Přeji všem úspěšný školní rok 2019/2020,  

vaše třídní učitelka Mgr. Barbora Křížová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

tel: 352 324 050

 

 
 
štíty 
 
 
 
 

 


 
Ve 3. ročníku od 7.9. (pondělí) budeme každý týden chodit na plavecký výcvik do bazénu. Je třeba přinést potvrzení od lékaře, že se žák může účastnit plaveckého výcviku. Stačí zpráva ze 7. leté prohlídky, popřípadě zdravotního průkazu, pokud je tam zmíněn plavecký výcvik (nejlépe i saunování). 
 
 2. září přinést pomůcky a ti, co ještě nedodali potvrzení od lékaře a 400 Kč na PS do 3. ročníku, prosím dodejte.

Pomůcky do 3. ročníku

Je potřeba zakoupit přes prázdniny, děti si je přinesou 2. září do školy.

Sešity - 8x sešit č. 513, 1x sešit č. 523
          - 1x A4 linkovaný sešit s tvrdými deskami na čtenářský deník 
             (kdo ještě nemá, zakoupí)
          - obaly na sešity a učebnice (stačí zakoupit až v září podle tvaru učebnice)
          - AJ: 1x sešit č. 424, kroužkový sešit A4 linkovaný

Sešity prosím nijak nenadepisujte ani nepodepisujte!

Kufřík na Vv a Pč: vodové barvy, tempery, voskovky, hadřík, kelímek, štětce – kulaté (slabší a silnější) a plochý štětec širší, modelína v krabičce, igelit na lavici, lepidlo Herkules, křídy na papír, tuš + kelímek + redispero, starší triko/zástěra

Věci na rýsování: trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko (30cm), tužka č.3 (ne mikrotužka!), měkká guma, kružítko v pouzdře (až na 2. pololetí)

Penál: 2 pera, zmizík, 2x tužka č. 2, ořezávátko, krátké pravítko, nůžky, pastelky, suché lepidlo, černý fix
Prosím, aby žáci měli 1 přehledný penál. Penály, ve kterých jsou všechny věci volně velmi narušují výuku.

Věci na Tv:     1. pololetí – plavecký výcvik – plavky, ručník, koupací čepice, sprchový gel/mýdlo, dívky hřeben
2. pololetí – triko, kraťasy/tepláky, vhodná obuv do tělocvičny, molitanový míček a švihadlo

Další pomůcky: 2x malá popisovací folie A5, eurodesky + eurofolie 30 ks, popisovací tabulka s hadříkem a fixem, přezůvky (nezanechávající šmouhy), ručník s poutkem, balení papírových kapesníků nejlépe v krabičce

Všechny věci prosím řádně podepsat!

Škola začíná v úterý 1. září, v tento den pouze do 8:45. První den děti přijdou pouze s čipem.

Zajistěte si včas ŠD a ŠJ.

 

4.A - školní rok 2019/2020

22.07.2015

 Vážení rodiče, milí žáci,

vítám Vás ve 4. třídě a přeji Vám v tomto školním roce mnoho úspěchů.
Hodně štěstí. Vaše třídní učitelka Jana Nováková.

 jana.novakova@2zs-sokolov.cz
tel: 352 324 050

Konzultační hodiny každý čtvrtek od 13. 30 do 14. 00 h. Na konzultaci se objednejte předem. Děkuji.  

Informace pro rodiče a návštěvy školy:

Při vstupu kontaktujte dohledovou službu. Na Vaše předem domluvené schůzky v době od 7. 30 do 15. 00 hodin Vás bude doprovázet dohledová služba, která sídlí v místnosti proti hlavnímu vchodu v přízemí školy. Dohledová služba Vás bude doprovázet po celou dobu Vaší návštěvy ve škole. V případě, že dohledová služba je zaneprázdněna, nebo se věnuje jiné návštěvě, musíte vyčkat u hlavního vchodu jejího příchodu. Bez dohledové služby není vstup do školy dovolen. Předem neohlášené návštěvy nebudou do školy vpuštěny.      

Omlouvání žáků

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce nezletilého žáka povinen DOLOŽIT do 3 KALENDÁŘNÍCH dnů od POČÁTKU nepřítomnosti důvody nepřítomnosti a to tím, že ho osobně omluví u třídního učitele, zatelefonuje třídnímu učiteli nebo omluvenku doručí na e-mailovou adresu třídního učitele (informace jsou zveřejněny v žákovské knížce) nebo zatelefonuje na číslo 352 324 050 do kanceláře školy. Po skončení nemoci zapíše ZZ neprodleně omluvenku do Žákovské knížky. V případě odjezdu na dovolenou nebo jiné "plánované" absence delší než 2 dny, je nutné písemně zažádat o uvolnění z výuky. Formulář naleznete na stránkách naší školy. Tuto žádost předejte třídnímu učiteli.


Pomůcky pro 5. třídu

Sešity: 5 ks sešit č. 523, 5 ks sešit č. 524, 2 ks sešit č. 444, 2 ks sešit č. 440

Další pomůcky: linkované podložky do sešitu A4 – podepsané, 20 ks eurofólií, 2 ks fólie A5 do učebnice – podepsané, notýsek na úkoly, blok pro osobní potřebu, skicák A4, sadu barevných papírů, 20 ks čtvrtek A4, 1x trojúhelník s ryskou, 1 pravítko rovné, kovové kružítko s tuhami, vhodné obaly na sešity i učebnice.

Penál: 2 pera např. Tornáda, (ne gumovací pero), zmizík, propisku, tužky č. 1, 2, 3, ořezávátko, gumu, krátké pravítko, stříhající nůžky, sada pastelek, tuhé lepidlo.

Věci na VV a PČ: Igelit na lavici, vodové barvy, umělohmotný kelímek na vodu, štětce (ploché i kulaté), hadřík, tuš + kelímek, redispero, voskovky, modelína, lepidlo Herkules, temperové barvy (základní sada), pracovní oděv - vše v kufříku.

Věci na TV: Kraťasy, tričko, sportovní obuv na ven i do tělocvičny (bílá podrážka).

Do školy: Přezůvky se světlou podrážkou, podepsaný ručník.

Vše řádně podepsané i věci v penálu.  Vloženo 4. 6. 2020

 Herbáře a čtenářské deníky budete odevzdávat v září 2020. Nezapomeňte si doplnit záznamy. Do čtenářského deníku si vlep své projekty Velikonoce, Čarodějnice a své dopisy, které jste mi psali v době karantény.

Vysvědčení bude vydáno dne 26. 6. 2020 první vyučovací hodinu (od 8.00 do 8.45). Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci. Žáci, kteří školu nenavštěvovali od 25. 5. 2020, resp. 8. 6. 2020, musí přinést čestné prohlášení. To je k dispozici na stránkách školy nebo u dohledové služby u vstupu z ulice Gorkého. Vloženo 17. 6. 2020

Ve středu 17. 6. od 13.00 do 15. 30 hodin se uskuteční konzultační hodiny, které budou sloužit k:

- úklidu šatních skříněk, (je nutné vrátit klíč od skříňky) 

- vrácení  učebnic (čeština, matematika 2., 3. díl, přírodověda, vlastivěda, čítanka)

- odnesení věcí, které mají děti ve třídě (sešity, kufřík, tělocvik, ručník)

Žádám Vás, abyste se v tomto termínu dostavili do naší třídy. 
Děkuji. Vloženo 10. 6. 2020


V posledním týdnu školního roku se můžete věnovat doplňování zápisů do čtenářského deníku, vylepšování herbáře, četbě oblíbené literatury, sportovním aktivitám a úklidu školních věcí. Uvidíme se v pátek 26. 6. při rozdávání vysvědčení.
Těším se na vás.

UČIVO OD 15. 6. DO 19. 6.

Pátek 19. 6.

ČJ - Procvičuj pravopis podstatných jmen zde:
M – Úlohy na potrápení hlavičky zde:

Čtvrtek 18. 6.
ČJ
- Procvičuj slovesa zde: 
M – Procvič si násobilku zpaměti zde:

Středa 17. 6.
ČJ
- Procvičuj slovní druhy zde:
M – Procvičuj zaokrouhlování čísel zde:

Úterý 16. 6.
ČJ
-Procvičuj předpony a předložky zde:
M - Procvičuj písemné dělení zde: 

Pondělí 15. 6. 
ČJ – Procvičuj pravopis vyjmenovaných slov zde:
M– Procvičuj písemné násobení zde:
VL – Procvičuj si učivo zde:


 

UČIVO OD 8. 6. DO 12. 6.

 Angličtina

Nejprve přiřaď názvy jednotlivých místnosti, v dalším cvičení doplň správně do vět místnosti. V posledním cvičení piš, zda je věta pravdivá (true) nebo nepravdivá (false)
https://images.app.goo.gl/ym1Q2n75jfviTcCf7

Ve druhém PL si udělej svůj dům snů. Přiřaď si jednotlivé názvy místnosti, kde bys co chtěl mít a poté dokresli, co bys v té místnosti chtěl mít. 
https://images.app.goo.gl/XNgi3SXWiiLUB4sD8
 
Zazpívej si písničku.
https://youtu.be/IjnlkdZvYTE

 

Pátek 12. 6.

ČJProcvičuj si podstatná jména zde:
M - Řešení oříšků v učebnici 2. díl 60/ 4, 5, 6, 7

Čtvrtek 11. 6.

Čj - Procvičuj si zde: pravopis.
Vl - Opakuj si s učebnicí str. 29.
    - Do sešitu si narýsuj podle cvičení b časovou osu a vyznač podle zadání

  

Středa 10. 6.

Čj - Procvičuj si v učebnici str. 134/1 a), b) na folii

M- Procvičuj si v učebnici 2. díl str. 54/ 12, 15, 16

 

Úterý 9. 6.

ČJ -  Procvičuj si v učebnici str. 133/1 g), h).

M - Procvičuj si v učebnici 2. díl str. 53/ 6, 8.

- Motivační video zde

     - Motivační video 2 zde

     - Přečti si v učebnici str. 62, 63, 64, 65, 66

     - Do sešitu si napiš nadpis Ekosystém rybník.

     - Přiřaď a vypiš do tabulky názvy ž. a r.:
    - Ke každé skupině nakresli zástupce.

Živočichové Rostliny
ryby obojživelníci plazi ptáci savci  

 

 Pondělí 8. 6.

ČJ– Procvičování v učebnici str. 133 cv. 1 a), b), c).

M– Procvičování v učebnici 2. díl str. 53 cv. 1, 2, 3.

Vl - Motivační video zde Václav IV., přečti si v učebnici str. 28.


Upozornění:
Na základě nařízení vlády budou od středy 11. 3. 2020 škola a školní družina uzavřeny do odvolání! Obědy ve školní jídelně budou žákům automaticky odhlášeny. Další informace budou poskytovány prostřednictvím webových stránek školy a facebooku.

Veškeré informace týkající se učiva je možné konzultovat na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace pro žáky a rodiče:
Provozní doba kanceláře je v době od 7. 00 h do 12. 00 h. Možnost vyzvednutí dokumentů k ošetřovnému na dítě. K dispozici budou u dohledové služby u pana Šíby (vestibul od Jiskry) pro žáky, kteří nemají přístup na internet, pracovní listy z českého jazyka a matematiky k domácímu procvičování k vyzvednutí v době od 8. 00 h do 12. 00 h. Prosíme žáky, kteří mají na internet přístup, aby tuto informaci předali svým spolužákům.


Informace k docházce od 25. května:

Sraz žáků 4. A a 3. A je před budovou školy u nábřeží v 7. 50 h, odchod do školy v 7. 55 h.Před školou žák odevzdá vyplněné Čestné prohlášení, bez prohlášení není možný vstup do budovy školy. Prohlášení odevzdávají pouze 25. 5. 2020. Pokud se žák opozdí, bude před školou čekat pedagogický pracovník, který žáka odvede do třídy. Zákonný zástupce nevstupuje do budovy školy.

Konec výuky (dopoledních aktivit) bude denně v 11. 30 h. Žáci, kteří nechodí na oběd, budou ze školy odcházet samostatně domů. Ostatní budou odvedeni na oběd a po obědě odchází samostatně domů nebo do družiny (odpolední aktivity). Odchod z družiny bude vchodem u dohledové služby (u Jiskry). Napište, prosím, do notýsku, v kolik hodin bude žák odcházet domů.

S sebou budou mít žáci roušku na obličeji, náhradní v sáčku, kontrola před budovou školy, popř. štít. Školní aktovku se všemi učebnicemi a sešity (Čj, M - oba díly, Vl, Př), penál, ŽK a notýsek, blok. Z hygienických důvodů bude školní taška zůstávat ve škole, žáci si domů budou odnášet jen přezůvky, box od svačiny, lahev na pití – v batůžku. Dále si nosí čip na obědy, klíček od skříňky – jen na vyzvednutí přezůvek, skříňky se používat nebudou.

Alergikům může být, po doložení lékařské zprávy, zapůjčen štít. Nutno nahlásit třídní učitelce předem. Učivo angličtiny a španělštiny si žáci procvičují samostatně doma.


Platby za obědy
Vzhledem k tomu, že na účtech žáků jsou přeplatky, není nutno zasílat další peníze na obědy. Připomínáme, abyste nezapomněli zrušit platby na prázdniny. Přeplatky za obědy vám budou vráceny na účet na konci školního roku.


 INFORMACE - OTEVŘENÍ ŠKOLY !!!!

Vážení rodiče,
na hlavní stránce školy jsou zveřejněny informace o podmínkách provozu naší školy na období od 25. května 2020. Žádám Vás tímto, abyste mi závazně do 13. 5. 2020 napsali na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., zda bude Váš syn/ Vaše dcera od pondělí 25. 5. chodit do školy. Pokud jste se rozhodli pro školní docházku, požaduji také informace o tom, zda bude chodit na obědy a popřípadě zůstávat na odpolední zájmové aktivity.
Děkuji Vám za spolupráci.


Vážení rodiče,
vzhledem ke složité situaci a neproběhlé třídní schůzce se na Vás obracím touto cestou se žádostí o odsouhlasení:
1) Mého rozhodnutí, že ani v příštím školním roce si žáci nebudou kupovat pracovní sešity. Důvody byly sděleny na třídní schůzce již ve 3. třídě.
2) Dále prosím o Vaše vyjádření k příspěvkům spolku Centrálka - SRPŠ, zda souhlasíte s převedením příspěvku do dalšího školního roku nebo si myslíte, že by se měl příspěvek vrátit.
Váš souhlas mi, prosím, zašlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do úterý 28. dubna 2020.
Předem děkuji za spolupráci a pochopení.


Informace pro rodiče, jejichž děti navštěvují ZK:
V
pondělí 8.6. si mohou zákonní zástupci vyzvedávat poplatky za zájmové kroužky v kanceláři školy v době 14 - 15 hodin.

 UČIVO OD 1. 6. - 5. 6.

Pátek 5. 6.

Čj – sloh

Dnes si zahrajeme na redaktory. Napiš příběh do školního časopisu podle obrázkové osnovy. Nejprve si vypracuj osnovu příběhu – ke každému obrázku vymysli jeden bod osnovy. Pak vymysli nadpis příběhu a napiš příběh pro školní časopis. Napsaný příběh i s osnovou ofoť a pošli mi jej. J

 

popis deje


M
Zopakuj si postup rýsování čtverce a obdélníka, načrtni si náčrtky:

A) Narýsuj čtverec ABCD se stranou │AB │= 45 mm.

B) Narýsuj obdélník KLMN se stranami │KL│ = 70 mm, │LM│ = 35 mm


Vl
– Zopakuj si své vědomosti na PL str. 16/ 9, 10

Motivační video Karel IV. jako stavitel zde

V učebnici si přečti str. 26, 27

Do sešitu si napiš nadpis Český stát za vlády Lucemburků, opiš si a doplň následující text:

Jan Lucemburský se oženil s ____________________________________. 
Padl v bitvě u___________________ ve Francii.
Pověstná jsou slova, která pronesl: „Toho bohdá nebude, aby _______________________.

Na jeho místo nastoupil jeho syn___________________, známý jako Karel IV.

Patřil k nejvýznamnějším českým panovníkům.
Za jeho vlády byla Praha největším městem ve _____________________________.
Založil roku 1348 v Praze první ____________________ ve střední Evropě.
Přezdívalo se mu _______________________________.

Karel IV. psal a mluvil kromě češtiny dalšími čtyřmi jazyky.
V přesmyčkách najdeš, kterými:

TINSLAKY, ISKYTAL, COUSZKYFRAN, MECNĚKY:

______________________________________________________________________________


Vypiš si z učebnice významné stavby a památky, které nechal postavit. Výpisky si doplň kresbou některé z památek.

 

Čtvrtek 4. 6.

Čj – procvičuj si vědomosti o podstatných jménech v učebnici str. 113
Řešení ze středy učebnice 112/8

Bratislava žena Vracím se z Bratislavy/ ženy.
Mladá Boleslav kost Bydlím v Mladé Boleslavi/ kosti.
Břeclav kost Vlak ujíždí k Břeclavi/ kosti.
Doubrava žena To jsou děti z Doubravy/ ženy.
Příbram kost Cíl našeho putování je v Příbrami/ kosti.
Kašava žena Na prázdniny pojedu do Kašavy/ ženy.
Vrchlabí stavení Z Vrchlabí/ stavení cestujeme do Krkonoš.
Myjava žena Strýcova hájovna je nedaleko Myjavy/ ženy.
Opava žena Dostal jsem dopis od Toma z Opavy/ ženy.
Přibyslav kost Maminka se narodila v Přibyslavi/ kosti.
Ostrava žena Bratr půjde studovat do Ostravy/ ženy.

V učebnici si přečti str. 58 a 59.
     
- Do sešitu si napiš nadpis Zvířata chovaná pro radost, domácí mazlíčci a nadepiš nebo vlep tabulku. Do tabulky doplň informace z učebnice, popř. encyklopedie

Pracuj s učebnicí: pes domácí kočka domácí
užitek pro člověka    
živí se    
výrazně vyvinuté smysly    

Doplň z nabídky pod tabulkou typické znaky

   

Nabídka: šelma psovitá, vidí a loví i v noci, zatažitelné drápy, samice je fena, loví skokem, loví ve smečkách, šelma kočkovitá, jejich příbuzný je král zvířat, doprovázejí slepce, jejich příbuzná je liška

- Pod tabulku si nakresli nebo nalep kostru kočky a napiš k jednotlivým částem kostry kočky jejich pojmenování.

kostra kocka

 M- Řešení ze středy učebnice str. 9/ 16, 17, 18

cv. 16    27 . (32 + 25 + 60) = 27 . 57 = 3 694 nebo 27 . 32 + 27 . 25 + 27 . 60 = 864 + 675 + 1 620 = 3 694

Paní učitelka vybrala 3 694 Kč.

cv. 17       (17 990 – 15 300) . 2 = 5 380     Rodiče ušetří 5 380 Kč.

cv. 18        4. 179 + 579 + 1 049 = 716 + 579 + 1 049 = 2 344       Zaplatili jsme 2 344 Kč.

5 000 – 2 344 = 2 656       Prodavač nám vrátil 2 656 Kč.

Upozornění – v některých učebnicích jsou jiná čísla, ale postup je stejný.

 

Středa 3. 6.

ČjProcvičuj si Kvíz o podstatných jménech zde
    - Učebnice str. 112/ 8 na folii

Řešení z úterý učebnice 112/5

tři kosi nebo tři kosové, služební psi, dva kosy, služební psy, povykují hoši, na rozpustilé hochy

M– Procvič si převody jednotek délky zde

     - Učebnice str. 9/16, 17, 18 dodržuj postup: zápis, výpočet, odpověď

Řešení z úterý učebnice str. 8/11

936 315 580 (zb. 2) 887 (zb. 2) 804 (zb.2)
491 (zb.2) 1 860 4 274 (zb.1) 1 076 (zb.2) 870 (zb. 4)

 

Španělština

šp

Úterý 2. 6.

ČjProcvičuj si pravopis vyjmenovaných slov po V – chytáky 1 zde

     - Učebnice str. 112/ 5, připrav si cvičení ústně (rozmysli si pravopis) a pak si nech nadiktovat jako diktát, řešení najdeš zítra

M – procvičuj si zde Zvířata Severní Ameriky 1

    - Učebnice str. 8/11, nezapomeň na zkoušky, řešení najdeš zítra

Vl  Zopakuj si své vědomosti na pracovním listu str. 15/5,6, str. 16/7,8.

 

vl str.15

 

vl str. 16

 

Motivační video Jan Lucemburský zde

Motivační video Mládí Karla IV. zde

Motivační video Karel IV. po návratu do Čech  zde

V učebnici si přečti str. 25 + str. 26 nahoře dočti 5 řádků

 

AJ - procvičuj si zde:

https://youtu.be/SUt8q0EKbms

aj 2 části těla

aj části těla

Pondělí 1. 6. MDD

Dnes si odpočiň a užij si svůj svátek:
- pusť si svůj oblíbený film nebo pohádku
- popiš a nakresli svého oblíbeného hrdinu (můžeš ofotit a poslat)
- nakresli návrh, jak si představuješ dětské hřiště, na které by sis rád/a chodil/a hrát
- sestav si kostku a zahraj si

KOSTKA 

Řešení z pátku učebnice str. 112/ 4
Proti kašli je sirup z jitrocele. Mravenci zkoumají své okolí tykadly. V sobotu půjdu s přáteli na ryby. Dřevěný plot byl obrostlý černými bezy. V příslovích je uložena moudrost lidu. O nedělích a svátcích je zavřeno. V lesích už rostou houby. Pacient upadl do bezvědomí. Sokolník cvičí sokoly. Sokoli loví drobné živočichy. Jarka se vozí na saních. Válím sněhovou kouli. Bruslíte rádi? Na dvoře farmy stály dva vozy.


UČIVO od 25. 5. - 29. 5.

Pátek 29. 5.

Čj– procvičuj si zde pravopis podstatných jmen rodu mužského
    
- Učebnice str. 112/4 na folii, řešení najdeš v pondělí
Řešení ze čtvrtka učebnice str. 111/3

školními lavicemi, tabulemi, úkoly, povinnostmi
našimi poli, maminkami, koly, cvičiteli
rychlými automobily, vozy, koňmi, pštrosy
dlouhou chvíli, chůzi, košili
dobývat pařezy, území
spojené trámy, školy, okapy, provazy
naší školy, lípy, návštěvy, lampy
zvídavými nosy, opicemi, badateli, detektivy
sportovní obuví

M – Učebnice 2. díl str. 50/ 4,5 - rýsování kružnice a trojúhelníků

 

Čtvrtek 28. 5.

M - řešení ze středy učebnice str.7/2

a, (236 000+ 128 500) – 90 800 = 273 700

b, (371 520 + 86 219) – (371 520 -  86 219) = 172 438

c, 400 000 – 208 030 = 191 970

d, 68 000 + 145 600 = 213 600

Čj – procvičování pravopisu podle vzorů zde souhrnné procvičování pán, hrad, muž, stroj

     - Učebnice 111/3 písemně + ústně vymýšlet věty, řešení najdeš zítra

Řešení ze středy učebnice str. 111/2

Na hrázi rybníka rostou duby. Autobusy plné dětí vyjely do školy v přírodě. Vozy závodily v těžkém terénu. Půjdeme se ještě podívat na lední medvědy. Vážený příteli, buďte u nás vítán. Chlapci si hráli na indiány. Můj strýček patří mezi zkušené horaly. Barevní motýli poletovali nad loukami. Na výstavě jsou obrazy známých umělců. V tělocvičně pod bradly leží žíněnka. Hlídači se psy obcházeli továrnu. Náhrdelník s drahokamy se krásně třpytil. V červnu pojedeme s našimi učiteli na výlet. Vyšla nová kniha o významných badatelích.

Zopakuj si své vědomosti o hospodářských zvířatech.
     - vyřeš následující hádanky a řešení si zapiš do sešitu pod nadpis Domácí a hospodářská zvířata:

zvířata

Dále si do sešitu připrav tabulku podle následujícího vzoru a doplň ji informacemi z učebnice Př ze str. 56, 57. Také si napiš, do jakých dvou skupin rozdělujeme domácí zvířata.

    živí se užitek pro člověka (maso, mléko, kůže, peří, práce, vejce, štětiny, apod.)
kur domácí všežravec maso, vejce
kachna      
husa      
prase      
tur      
ovce      
kůň      
koza      
králík      

Poznámky si doplň obrázky domácích zvířat. Nezapomeň si obrázky popsat.

 

Středa 27. 5.

Čj– Procvičování pravopisu zde vzory muž, stroj.

     - Učebnice str. 111/ 2, řešení najdeš zítra

Řešení z úterý učebnice str. 111/ 1 b)

Podst. jméno rod život. číslo pád vzor
cirkusy muž. než. mn. 1. hrad
Romanovi muž. živ. j. 3. pán
(s) podpisy muž. než. mn. 7. hrad
(milému) příteli muž. živ. j. 3. muž
Vaškovi muž. živ. j. 3. pán
podpisy muž. než. mn. 1. hrad
řediteli muž. živ. j. 3. muž
krotiteli muž. živ. j. 3. muž
(k) řediteli muž. živ. j. 3. muž
(se) lvy muž. živ. mn. 7. pán

M – Procvičování zaokrouhlování zde cvičení 3, 4.

     - Učebnice 3. díl str. 7 – přečti si růžový rámeček, str. 7/2 písemně

Řešení z úterý učebnice str. 7/ 4

a, 21 000 + 900 = 21 900                 b, 15 200 + 6 700 = 21 900         Knihkupec měl 21 900 učebnic

VL - řešení z pondělní tabulky je slovo KANONIZACE = svatořečení, prohlášení člověka za svatého.

 

Úterý 26. 5.

Čj – procvičování pravopisu - učebnice str. 111/ 1 b), napiš podle zadání

Řešení z pondělí učebnice str. 110/ a, b

Podst. jméno rod život. číslo pád vzor
buk muž. než. j. 1. hrad
luk žen. - mn. 2. žena
(na) buku muž. než. j. 6. hrad
suků muž. než. mn. 2. hrad
(v) suku muž. než. j. 6. hrad
ptáků muž. živ. mn. 2. pán
pták muž. živ. j. 1. pán
strom muž. než. j. 1. hrad
(na) stromě muž. než. j. 6. hrad
větví žen. - mn. 2. píseň
(na) větvi žen. - j. 6. píseň
(po) hnízdech stř. - mn. 6. město
(v)hnízdě stř. - mn. 6. město
(po) vajíčkách stř. - mn. 6. město

M Procvičuj si pamětné násobení mimo obor násobilky zde.

    - Učebnice 3. díl str. 7/ 3, 4, 6, cv. 3 a 6 kontrola na kalkulačce, řešení cv. 4 zítra

Pondělí 25. 5.

Čj- Procvičuj pravopis podstatných jmen podle vzorů pán hrad zde.

     - Učebnice str. 110/ 10 a), b), cvičení a) si napiš, řešení najdeš zítra.

M – Procvičuj zaokrouhlování zde cvičení 1, 2.

     - Učebnice 3. díl str. 7/ 1 na folii, zkontroluj na kalkulačce.

Vl – Připomeň si své znalosti v učebnici str. 21-23.

     - Vyzkoušej své vědomosti v následující tabulce, odpovědi si zapiš do sešitu (např. 1 A), kontrola příště.

1. Kdo získal Zlatou bulu sicilskou?

K) Přemysl Otakar I.

A) Václav II.

H) Václav III.

6. Poručníkem Václava II. se stal:

O) Záviš z Falkenštejna

U) Rudolf Habsburský

I) Ota Barniborský

2. Václav II. razil pražské groše v:

A) Kutné Hoře

E) Jihlavě

I) Praze

7. V českých zemích pasoval(a) rytíře:

Z) král

P) královna

M) biskup

3. Anežský klášter najdete v Praze:

C) na Žižkově

N) Na Františku

D) na Vinohradech

8. Václav III. byl zavražděn v/ve:

C) Staré Boleslavi

E) Znojmě

A) Olomouci

4. Václav I. těžil stříbro v:

A) Kutné Hoře

O) Jihlavě

K) Mělníku

9. Anežka Česká byla dcerou:

A) Václava III.

B) Přemysla Otakara II.

C) Přemysla Otakara I.

5. Rytíř na koni bojoval s:

K) mečem

E) sekyrou

N) dřevcem

10. Přízvisko Jednooký měl král:

E) Václav I.

A) Václav II.

O) Přemysl Otakar I.


 UČIVO OD 18. 05. DO 22. 05.

ANGLIČTINA

Hello! How are you? I hope that you´re fine!
Všechny vás moc zdravím a doufám, že se máte báječně! Posílám vám pro zkrácení času doma opět nějaké opakování. Tentokrát se podíváme na chlup zvířatům.
Podívej se v sešitě na slovní zásobu. Pro zopakování a poslech slovíček se podívej do odkazů (přidávám dva odkazy, je tam toho mnoho, i která jsme se neučili. Každé slovíčko si můžeš poslechnout, jak se řekne. Třeba budeš šikulka a naučíš se nějaká nová!)
Česky: Anglicky: husa: honk, honk: kachna: quack, quack: kočka: miaow: kohout: cock-a-doodle-doo: koza: baa, baa: kůň: neigh: osel: hee haw: ovce: baa, baa: pes ...
www.english-time.eu
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-zvirata
Zvířata – Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět) Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
www.umimeanglicky.cz
 
Můžeš se podívat, jak se se zvířátky popasoval Hurvínek:
Angličtina s Hurvínkem: Zvířata - Animals, Děti si v krátkých příbězích osvojí hravou formou anglická slovíčka a základní větná spojení.
www.ceskatelevize.cz
Dokonce v angličtině zvířátka dělají i trošku jiné zvuky:
 
It's a song for children describing the sounds that animals make. It is designed to help learn phonic patterns in English. This song was written and performed by A.J.Jenkins. Copyright 2010 A.J.Jenkins/KidsTV123: All rights reserved. This is an ORIGINAL song written in 2010 - any copying is illegal. For MP3s, worksheets and much more: http ...
www.youtube.com
 
Takže už umíme říci spoustu zvířat anglicky. Ale zvládneš podle anglických instrukcí přiřadit, kde které zvířátko žije?
(Zapni si zvuk a klikni na START. Poté vyslechni instrukce a přetáhni správné zvíře na správné místo)
Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět Doporučený ročník: 3,4,5 Slovní zásoba: cat, sheep, bear, frog, dolphin, live in the house/farm/forest/sea…
www.english-time.eu
A poslední výzva. Zvládneš podle POSLECHU určit, které zvířátko zaznělo?
Poslech slovíček – specializované cvičení na nácvik výslovnosti slovíček. Téma můžete procvičit také v těchto cvičeních. Zvířata: mix. Překladatel: 1. úroveň
www.umimeanglicky.cz
Dokážeš dosáhnout na 4. štít v poslechu? Zkus to a pošli mi fotku, kam jsi nejdál došel na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
So goodbye for now and have a good time with english. See you soon.
 
 

 

Pondělí 18. 5.
Čj - Procvičuj si předpony vy-, vý- zde
     -
Procvičování skloňování podle vzoru stroj – učebnice str. 108/ 2 na folii (říkej si např. 3. p. (ke) komu, čemu? k pytli jako ke stroji, napíši měkké i)
M – Procvičuj si v učebnici 3. díl str. 5/ 14 a 16 na folii – řešení najdeš zítra
Vl – v tomto týdnu opět budeš mít vlastivědu jen jednou

Motivační video 1 zde Václav I.
Motivační video 2 zde Přemysl Otakar II.
Motivační video 3 zde Václav II.
Motivační video 4 zde Václav III.

- Přečti si v učebnici vlastivědy str. 22 a 23.
- Do sešitu si napiš nadpis Vznik českého království, vláda přemyslovských králů, opiš si a doplň podle učebnice následující text:

Přemysl Otakar I. získal roku _____ dědičný královský titul Z ______ b____ s____.
Za jeho vlády a vlády jeho syna V____________ zažívá země období rozkvětu, osidlují se i nové části krajiny.
Dcera Přemysla Otakara I. se jmenovala A______, založila A________ k________ pro chudé a nemocné lidi.
V r. 1989 byla prohlášena za s__________.
Přemysl Otakar II. – král ž ________ a z________ - území království zdvojnásobil.
Václav II. nechal razit p__________ g___________.
Poslední přemyslovský král V___________ zemřel bez dětí, byl zavražděn v O__________, rod Přemyslovců vymřel po m_____.

- Do sešitu Vl si zjisti význam následujících slov:
bula –
špitál –
dřevec –
naleziště stříbra pro ražbu pražského groše –

- Své poznámky si můžeš doplnit ilustrací rytíře z turnajů, popřípadě si nakresli a vyzdob erbem svůj štít.

Úterý 19. 5.
Čj- Procvičování skloňování podle vzoru stroj – učebnice str. 109/4, připrav si tabulku se čtyřmi sloupky a připisuj podstatná jména - řešení najdeš zítra

pán hrad muž stroj
dva jedlíci v květu

MProcvičuj si v učebnici 3. díl str. 5/ 17 na folii – řešení najdeš zítra
Řešení z pondělí učebnice 3. díl
str. 5 cv.14

na desetitisíce na tisíce
240 000 244 000
20 000 23 000
10 000 9 000
10 000 6 000
20 000 18 000
20 000 15 000

Při zaokrouhlování na desetitisíce je rozhodující číslice na místě tisíců.
Při zaokrouhlování na tisíce je rozhodující číslice na místě stovek.

str. 5 cv. 16

= =
=
= =

– Procvičuj si své znalosti: Přírodní společenstva zde, Společenstvo louky zde.
      -
Motivační video Ekosystémy naší přírody zde.
     
- V učebnici si přečti str. 56, 57 Živočichové v okolí lidských obydlí (opakování z předchozích ročníků).

Středa 20. 5.
Čj- Procvičuj si pravopis podle vzorů podstatných jmen zde
    -
Procvičování skloňování podle vzoru stroj – učebnice str. 109/ 5, cvičení nejprve sám/sama připrav na folii a pak si nech některé věty nadiktovat od rodičů, staršího sourozence jako diktát - řešení najdeš zítra.

Řešení z úterý učebnice str. 109/4

pán hrad muž stroj
dva jedlíci v květu s dopisovateli v cíli
k vlkům na závody k holiči v koši
u doktora ke stromu od spisovatele na lívance
ke skladníkovi pod kabátem naši chalupáři na kolotoči
za zedníkem s náprstkem od bratrance ve čtverci
pro kamarády všemi hlasy k vítězům do pytle
na čápy do dřezu od lékaře z vápence
bez kanárka po úrazu před přáteli  

MProcvičuj si dělení se zbytkem zde
    
- Procvičuj si písemné dělení v učebnici 3. díl str. 5/ 19, nezapomeň na zkoušky – řešení najdeš zítra

Řešení z úterý učebnice str. 5/ 17

2 000 5 900 19 100 400 000 661 660
1 100 5 000 18 200 399 100 660 760
1 000 4 900 18 100 399 000 660 660
900 4 800 18 000 398 900 660 560
0 3 900 17 100 398 000 659 660


Čtvrtek 21. 5.
Čj - Dnes si pohraj s hádankami v učebnici str. 109/ 6, cvičení si připrav na folii, pak si vyber čtyři hádanky, které si Ti líbí. Přepiš je a doplň je ilustrací - řešení najdeš zítra.

Řešení ze středy učebnice str. 109/ 5
Můj záhonek zarostl pýrem. S každým plevelem se musí bojovat. Vyplela jsem záhon. Rozkvetlá růže si oddychla, pivoňka se rozvoněla. Na záhonu se nejvíc daří petrželi a tykvi. Nad záhonkem poletují motýli. Ale čmelákům se líbí v jeteli. Na vysoké větvi zpívají kosi. Záhon u plotu se červená jahodami. Naši psi je pomáhají sklízet. Jahody jsou pochoutkou pro kosy. Marně je Bára vyhání.

M - Řešení ze středy učebnice str. 5/ 19

74 125 (zb. 3) 84 558 (zb. 7)
94 799 (zb. 2) 89 224 (zb.3)

Pátek 22. 5.

ČjOpět si pohrajeme s češtinou v učebnici str. 110/ 11 – vymysli své říkanky, při vymýšlení musíš zachovat tvar slovních spojení. Své básně mi ofoť a pošli na můj e-mail do konce příštího týdne.

Řešení ze čtvrtka učebnice str. 109/ 6

Zlatá koule, zlatý míč, když se ztratí, den je pryč. (slunce)
Čtyři bratři u stolu, pátý sedí na rohu. (prsty na ruce)
Když přijdeš, má to oči, když odejdeš, nemá to oči. (zrcadlo)
Tenká panenka na špičce tancuje, čím déle tancuje, tím je menší. (pastelka)
Sedí pán v dubí, kloboukem se chlubí. (hříbek)
Vyskočí ze země, utíká. K moři doběhne veliká. (řeka)
Mihla se, zmizela, už tu není zvědavá mašlička na kamení. (ještěrka)
Zelená kniha, na listu list, sto roků vítr bude je číst. (lípa)

M – Výpočet obvodu trojúhelníku součtem stran: Výukové video 1 zde, výukové video 2 zde
    
- Geometrie obvod trojúhelníku učebnice 2. díl str. 46/ 1,2,3

 


 UČIVO OD 11. 05 DO 15. 05.

Španělština:

špan

špan2

 

 

Pondělí 11. 5.

Čj – Procvičování vzoru muž: učebnice str. 106/ 7 – řešení zítra.
– Procvičování pamětného počítání v jednoduchých slovních úlohách zde 3. a 4. cvičení
      -
Procvičuj si v učebnici 3. díl str. 4/9, 10, 11 – řešení zítra.

Vl + PčMotivační video Růst měst ve 13. stol. zde,
                                          Přemysl Otakar I. zde,
                                          Anežka česká zde.
            
- V učebnici si přečti str. 21.
            
- Vytvoř si model rotundy nebo hradu z krabiček, námět najdeš zde.
Vzhledem k tomu, že je učiva tentokrát o něco víc, budeš mít Vl tento týden jen jednou.

Úterý 12. 5

Čj – Procvičování vzorů zde.
     -
Dnes si procvičíš pravopis přítomného času u sloves: učebnice str. 106/ 9 na folii

Řešení str. 106/ 7:
Starosta projednal s oběma staviteli (muži) stavbu nové samoobsluhy. Všichni cvičenci (muži) nastoupili i se svými cvičiteli (muži). Lesy byly po ránu plné houbařů (mužů). Osada chatařů (mužů) se jmenuje Na Výsluní. Redakce novin uspořádala besedu s mladými dopisovateli (muži). Oskar má rád sladké, chtěl by být cukrářem (mužem). Musíš jít tento týden k holiči (muži).

M – Procvičuj si příklady se závorkou v učebnici 3. díl str. 4/12 kontrolu si proveď na kalkulačce – řešení zítra.

Řešení 3. díl str. 4/ 9, 10, 11
cv. 9: 200 300 < 300 002 < 300 020 < 300 200 < 302 000 < 320 000
cv. 10: 384 400 km
cv. 11:
45 902 = 4 . 10 000 + 5 . 1 000 + 9 . 100 + 0 . 10 + 2 . 1
1 166 374 = 1 . 1 000 000 + 1 . 100 000 + 6 . 10 000 + 6 . 1 000 + 3 . 100 + 7 . 10 + 4 . 1
507 831 = 5 . 100 000 + 0 . 10 000 + 8 . 100 + 3 . 10 + 1 . 1
370 209 = 3 . 100 000 + 7 . 10 000 + 0 . 1 000 + 2 . 100 + 0 . 10 + 9 . 1

– Motivační video Bylinky, Sklizeň ovoce, Zelenina
      - Přečti si v učebnici str. 54 a 55 Rostliny v okolí lidských obydlí (opakování 2. ,3. třídy).
      - Do sešitu si napiš nadpis Rostliny v okolí lidských obydlí a napiš odpovědi k sovičce č. 1 a uveď příklady, můžeš doplnit obrázky. Dále si překresli zelený graf ze str. 55 a ke každé skupině nakresli jeden obrázek.

Středa 13. 5.
Čj – Procvičování vzoru muž: učebnice str. 107/ 10 na foliiřešení zítra.
Řešení str. 106/ 9:
Vzhledem k tomu, že jsi doplňoval/a pouze slovesa v přítomném času, musíš mít všude měkké i,í.
M – Procvičuj si v učebnici 3. díl str. 5/13 kontrolu si proveď na kalkulačce – řešení zítra. Řešení 3. díl str. 4/12
360       300        660       960
640       600     1 000       750

Čtvrtek 14. 5.
Čj – Procvičování vzoru stroj: učebnice str. 108/ 1b vypiš si slova – řešení zítra.             Řešení str. 107/ 10:
Podívej se na skloňování na str. 104 - pane hlasateli (muži), páni hlasatelé (obyvatelé), pane žadateli (muži), páni žadatelé (obyvatelé), pane poslanče (otče), páni poslanci (muži), můj milý bratranče (otče), moji milí bratranci (muži), zlobivý chlapče (otče), zlobiví chlapci (muži), vítězný jezdče (otče), vítězní jezdci (muži), neukázněný chodče (otče), neukáznění chodci (muži)

M - Řešení str. 5/ 13: a, 1 370 685, b, 975 319, c, 502 406

Pátek 15. 5.

Čjdnes mi napiš dopis (na papír a ručně, nezapomeň na náležitosti dopisu), ve kterém mi popíšeš, co ti pobyt v době karantény přinesl dobrého. Jistě najdeš i na této situaci něco pozitivního, co by tě v běžném režimu třeba nepotkalo, nemohl/a bys zažít a dělat. Ofocený dopis mi pošli na e-mail.
Řešení str. 108/ 1b:
o jitroceli (6. p.), s jitrocelem (7. p.), známe jitrocel (4. p.), z jitrocele (2. p.), proti kašli (3. p.), jitrocel (1. p.), v jeteli (6. p.), roste svízel, svlačec, pryšec, vratič (1. p.)

M – video s postupem rýsování zde – čtverec
     -
Procvičuj si konstrukci čtverce na volný list papíru (rozměry si zvol sám/ sama), postup máš také ve své učebnici 2. díl str. 43. Narýsované čtverce mi ofoť a pošli na e-mail.

 


 

 

UČIVO OD 04.05. DO 08. 05.

 

 

ANGLIČTINA
Všechny vás moc zdravím. Doufám, že se máte dobře a těšíte se do školy (já už strašně moc).
Posílám vám další opakování. Tentokrát se podíváme na zoubek barvičkám a zopakujeme části těla.
Koukni se na slovní zásobu do sešitů.
Procvič si barvy i slovní zásobu tělo na pracovních listech:
(Doplň chybějící písmena názvů barev, poté vybarvi mráčky předepsanou barvou.)
(Napiš správné slovíčko k jednotlivým částem těla)
 
Procvičovat můžeš i na následujících odkazech na online cvičení. Zkus je vždy víckrát, obsah se po znovunačtení stránky mění:
Přiřaď k sobě barvu její název. Klávesou F5 se ti načtou nové dvojice. Zkontroluj . OK
zsbcupice.cz

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/14.body/body1.htm

 
Přiřaď slovo ke správnému obrázku. Klávesou F5 se ti načtou nové dvojice. Vlož odpověď . arm
zsbcupice.cz

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/10.face/face1.htm

Přiřaď obrázek ke správnému slovu. Klávesou F5 se ti načtou nové dvojice. Zkontroluj . ears
zsbcupice.cz
Výslovnost slovíček si můžeš zopakovat v písních:
 
It's a rainbow colors song. Written and performed by A.J. Jenkins. Copyright 2010 A.J.Jenkins/KidsTV123: All rights reserved. This is an ORIGINAL song written in 2010 - any copying is illegal. For free MP3s, worksheets and much more: http://www.kidstv123.com Kids songs song for children Chords: CGC X2 CF FC CG GF FC CGC
www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

 
Get the Super Simple App for iOS! http://apple.co/2nW5hPd Sing along with this super simple version of the classic kids song, "Head Shoulders Knees and Toes." This version is a little faster than our "Learn It" version of the Head Shoulders Knees and Toes song, but still gently paced for young learners. Listen to Super Simple Songs on Spotify ...
www.youtube.com
 
Když budeš mít vše pořádně zopakované, můžeš vyzkoušet "Monster challenge" ("Obluďácká výzva"). Napíši vám zde popis obludy a vy se jí pokusíte nakreslit. Nejdříve si popis přečti a pak si vezmi pastelky a obludu podle popisu nakresli. Svým obrázkem se mi můžeš pochlubit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
MONSTER CHALLENGE
There is a monster. Her name is Kiki and she is tall. She has got long green body. She´s got three long legs with small feet. One foot is red, one foot is pink and one foot is orange. Kiki is happy because she´s got 2 black and short arms with big black hands.
Her head is small with colour of the body. She has got long blue hair.
Her nose is small, but her eyes and mouth is big. Eyes are yellow. She hasn´t got ears.
 
Posílám vám všem pozdravy a těším se na vás.
Kačka K.

 

 

Pondělí 4. 5.

Čj– procvičování přiřazování ke vzorům podstatných jmen rodu mužského zde Hmyzí cvičiště.
   
- Procvičování vzorů a tvarů podstatných jmen v učebnici str. 105/ 3 na folii – řešení zítra.
   
- Vymysli i věty podle zadání pod cvičením.
M – procvičování pamětného počítání zde 5. cvičení
    
- Procvičuj si písemné sčítání v učebnici 3. díl str. 3/ 3 – řešení zítra.
Vl + Vv – Motivační videa Kosmova kronika a Románský sloh
              -
Přečti si učebnici str. 18 a 19 a do sešitu pod nadpis Románský sloh napiš odpovědi na otázky 19/1, 2, 3. Pod výpisky si nakresli podle učebnice sdružené románské okno, doplnit poznámky můžeš i obrázkem rotundy.
             
- Zahraj si na písaře (do sešitu): zvol si iniciálu a barevně ji vyzdob, nápady najdeš zde.

Vzhledem k tomu, že je učiva tentokrát o něco víc, budeš mít Vl tento týden jen jednou.

Úterý 5. 5.

Čj – procvičování životnosti podstatných jmen rodu mužského zde
    
- Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzoru muž- učebnice str. 105/ 4a) řešení zítra.

Řešení str. 105/3:

vzor 1. p. č. mn. 4. p. č. mn. 7. p. č. mn.
hrad sraz srazy srazy se srazy
muž stavitel stavitelé stavitele se staviteli
hrad dopis dopisy dopisy s dopisy
město pero pera pera s pery
píseň postel postele postele s postelemi
muž dravec dravci dravce s dravci
město dílo díla díla s díly
muž učitel učitelé učitele s učiteli

M– procvičování pamětného počítání zde cvičení 6
    -
Procvičuj si v učebnici 3. díl str. 4/4, 5, 6 (čísla ve cvičení 4 si přečti nahlas) – řešení zítra.

Řešení str. 3/ 3
a, 19 595                  d, 74 327
b, 193 618                e, 33 366
c, 36 592                  f, 214 406

PŘ + Pč – Jistě jste si našli čas na výlet do přírody a možná jste pozorovali nějaké živočichy.

Poznáš je podle popisu? Své odpovědi napiš do sešitu a doplň je obrázkem živočicha.

 

1. Je to velký, dobře známý pták s bílým peřím, černými letkami, červeným zobákem a nohama. Létá pomalu krouživým letem. Loví žáby, rybky, hady, drobné savce a větší hmyz. Proto žije v blízkosti vod a zamokřených luk. Často hnízdí na stožárech, komínech, stromech. Hnízda jsou mohutné stavby z větví. Je to pták tažný. Je to _____.

2. Je to živočich, savec asi 20 cm velký s dlouhým ocasem. Je hojný v parcích a bohatých smíšených lesích. Velmi obratně šplhá po kmenech stromů, skáče po větvích a ocas používá jako kormidlo. Zbarvení srsti může být rezavé až černé. Živí se semeny, plody, houbami, hmyzem, ptačími vajíčky. Na podzim si dělá zásoby oříšků a semen stromů. Zimu nepřespává. Je to ___.

3. Je to živočich, obojživelník. Tělo je pokryto hnědou bradavičnatou kůží, která vylučuje jedovaté látky, břicho má však šedé. Oči mají zlatou barvu. Vajíčka jsou ve vodě v rosolovitých provazcích až několik metrů dlouhých. Dospělý jedinec loví hlavně v noci hmyz, plže, pijavky a pavouky. Zimuje v úkrytu na souši. Je to ___.

- Přečti si v učebnici str. 52 a do sešitu napiš odpovědi na otázky u sovy 6, 7, 7
- Můžeš si vyrobit ptačí závěs – zde máš inspiraci.

Středa 6. 5.

Čj– Procvičování vzoru muž - učebnice str. 106/ 5 – řešení najdeš zítra.

Řešení str. 105/ 4a): Četli jsme článek o významných spisovatelích (mužích). Poslali mě k panu řediteli (muži). Dnes jsem napsal dva dopisy (hrady). V obchodě měli vystavena různá pera (města). Na obou postelích (písních) byly vyšívané polštáře. V zoo jsme obdivovali mohutné dravce (muže). Na výlet jsme se vydali s našimi přáteli (muži). Žáci si vypravovali o novém učiteli (muži). Rodiče žasli nad našimi výtvarnými díly (městy). Poprvé jsem viděla živého úhoře (muže). Na horním toku Jizery budou opraveny všechny splavy (hrady).

M – procvičování pamětného počítání v jednoduchých slovních úlohách zde 1. a 2. cvičení
    
- Procvičuj si v učebnici 3. díl str. 4/7 – řešení zítra.

Řešení 3. díl str. 4/4, 6
cv. 4: 1. Moskva, 2. Londýn, 3. Berlín, 4. Řím, 5. Paříž, 6. Vídeň
cv. 6: a, 4 000, b, 400 000, c, 40 000, d, 4 000 000

Čtvrtek 7. 5.

Čj– vzhledem k tomu, že se v současné době jistě více díváš na televizi, chtěla bych, aby sis vybral/a jeden příběh nebo pohádku, který tě zaujal a napsal/a mi jeho obsah. Návodem Ti může být cvičení v učebnici na str. 103/8 (rámeček). Nejprve si však přečti i úvodní text na stránce a cvičení 1 a 2. Při psaní se vyvaruj opakování stále stejných výrazů, sloves. Ofocený text i s osnovou mi pošli na e-mail. Budu se těšit.

Řešení str. 106/ 5

pán, bez pána jedlík, krokodýl, červ, jestřáb, lín, motýl
muž, bez muže dobyvatel, hráč, hasič, brankář, hroznýš, bratranec

M – video s postupem rýsování zde – obdélník
    
- Procvičuj si konstrukci obdélníku na volný list papíru (rozměry si zvol sám/ sama), postup máš také ve své učebnici 2. díl str. 43. Narýsované obdélníky mi ofoť a pošli na e-mail.

Řešení 3. díl str. 4/7    -   6 207, 177, 23 509, 58 110, 61 888, 47 539

Pátek 8. 5.
Zjisti, proč je 8. května státní svátek. Řešení si napiš do sešitu vlastivědy.

 


 

UČIVO OD 27. 04. DO 30. 04.  

Španělština 
Procvičovat slovíčka první lekce na kartičkách i písemně. Hrát hru na str. 9.

Pondělí 27. 4.

Čj – seznámíme se se vzorem muž: Učebnice str. 104/1 b - řešení zítra     Procvičuj zde
M - procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem     Procvičuj zde
Vl – Motivační video – odkaz 1 Svatý Vojtěch, Kosmas
     -
Motivační prezentace – zde Život za vlády prvních Přemyslovců
    
- přečti si v učebnici str. 18.

Úterý 28. 4.
Čj – procvičování skloňování vzoru muž. Učebnice str. 104/2 na folii
Řešení 104/1 b:
král        r. muž. životný                 vzor muž
přítel      r. muž. životný                 vzor muž
vladař    r. muž. životný                 vzor muž
kupce    r. muž. životný                 vzor muž
stavitel  r. muž. životný                 vzor muž

M - procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem    Procvičuj zde

Středa 29. 4.
Čj – procvičování pravopisu podle vzorů pán, hrad zde:
M – zopakujeme si zápis, čtení a porovnávání velkých čísel učebnice 3. díl -  str. 3/1,2

Čtvrtek 30. 4.
Projekt čarodějnicepřiprav si dva čisté papíry na zpracování projektu.
Na první papír vyřeš a přepiš následující názvy pohádek,  početní úlohy.
Na druhý papír si nakresli myšlenkovou mapu a podle pokynů doplň.
Také si můžeš vyrobit nebo nakreslit svou čarodějnici.
Inspirovat se můžeš zde.
Z práce na projektu mi pošli opět fotografie. Už se moc těším.J

Vyřešíš názvy pohádek a příběhů o čarodějnicích?

LÁMA ČAĚJNICEROD                          _____________________________

ZELKOUNÝ MECĚŠ                             _____________________________

SMRTELNÁNE TTAE                           _____________________________

NAEZPRINC EZ MNALEJ                     _____________________________

ROČANIDĚJCE ŠLOUKO VINPONÉ      _____________________________

PEROVÁNÍK LOUPCHAKA                   _____________________________

VKADÍ AN ŠTĚTIKO                             _____________________________

KASHURNĚ A DEMS PAKŮSLTRÍ         _____________________________

 
Početní úlohy:
Čarodějnice letí na sraz. Občas dělá zastávky, aby si odpočinula. Kolik kilometrů uletěla?

124 + (5 . 8) + (200 – 50) + (9 . 4) = _________

Naše čarodějnice si neumí spočítat, kolik jí je roků. Pomoz jí.

100 000 :10 – 9 000 – (250 . 2) =

Myšlenková mapa Čarodějnice – do myšlenkové mapy napiš, nakresli: potřeby (podstatná jména), vlastnosti (přídavná jména), činnosti (slovesa), zvuky (citoslovce) a můžeš přidat pomocníky čarodějnice, recept na čarodějnický lektvar...

.mapa2

 

 

 

Nyní je čas na odpočinek po dobře vykonané práci, podívej se na pohádku zde 
nebo si můžeš zaskotačit v čarodějnickém tanci zde

             

  1. května - Státní svátek            

 


 

UČIVO OD 20. 04 DO 24. 04.

Angličtina - 
Tentokrát si zopakujeme a procvičíme dny v týdnu a měsíce v roce plus související slovní zásobu.
Společně ve škole nám to šlo skvěle, tak doufám, že jste ještě nestihli vše zapomenout a půjde vám to jako po másle.
Jako první si zopakujte dny v týdnu. Přikládám odkaz, pokud by vám materiály v sešitě nestačili:
Po zopakování a přečtení zajímavostí si můžete procvičit v jednoduchém PL:

Španělština: Procvičovat si barvy a abecedu, procvičovat psaní slov i podle diktátu písmen
Pondělí 20. 4.
Čj – procvičování pravopisu podle vzoru hrad. Učebnice str. 101/4 vypracovat písemně (netvořit věty).
        Příklad: staleté duby (hrady) - zítra řešení 
        Procvičování ZDE

M - písemné násobení dvojciferným činitelem na folii. Učebnice str. 37/17 - tři  příklady.
      Kontrolu proveď na kalkulačce.
      Procvičování ZDE (vyber si násobení dvojciferným činitelem)
VL - Motivační video ZDE - vyhledej a přehraj si pověsti Břetislav a Jitka, Oldřich a Božena
    
- přečti si v učebnici str. 17 a do sešitu napiš nadpis Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat.
    
- Opiš si a doplň následující text podle učebnice:
Silný rod P_________vládl v Čechách od ___. století.
Dochází k upevňování k_______.
Za patrona české země je označován svatý V_______.
Podle pověsti čeká kníže Václav se svým vojskem v hoře ____________

Úterý 21. 4.
Čj – procvičování pravopisu podle vzorů. Učebnice str. 101/6, vypracovat písemně - zítra řešení.
        Procvičování ZDE
Řešení 101/4: staleté duby (hrady), jeřáby (hrady) plné jeřabin (žen), krabice (růže) s počítadly (městy), poraněné klouby (hrady), ostré drápy (hrady), nové autobusy (hrady), těžké vozy (hrady), milé dopisy (hrady), vyžehlené ubrusy (hrady), překrásní pávi (páni), roztřepené rukávy (hrady), vypracované svaly (hrady), mohutné sloupy (hrady), se zkušenými detektivy (pány), s poštovními holuby (pány), výrazné nadpisy (hrady)
M – dnes si procvičíme řešení slovních úloh, udělej  zápis, výpočty a odpověď.
       Učebnice str. 37/15,16 - řešení zítra
       Procvičování ZDE
– Motivační videa – Ptáci - pěvci     Ptáci a život v jarním lese      Naši ptáci
        
Přečti si v učebnici str. 50, 51.
         Na straně 50 se nauč poznávat podle vzhledu živočichy.
         Do sešitu si napiš nadpis Ekosystém parku.
         Ze strany 51 vypracuj do sešitu odpovědi na otázky u soviček 1, 2 a 4 (napiš alespoň 4 okrasné byliny).

Středa 22. 4.
Čj – procvičování pravopisu podle vzorů. Učebnice 102/8a písemně - řešení zítra
       
Procvičování ZDE
Řešení 101/6: Mirka sbírá hřiby (hrady). Ve filmu jsme viděli lvy (pány)a slony. Na staveniště přivezli dva jeřáby (hrady). Dřevorubci mají ostré pily (ženy). Jeřáby (hrady) jsou stromy (hrady), na kterých rostou jeřabiny. Náměstí je osvětleno novými lampami (ženami). Návštěvníci seděli na proutěných židlích (růžích). Fanoušci přivítali úspěšné atlety (pány).
M - písemné násobení dvojciferným činitelem na folii. Učebnice str. 37/17 - zbývající tři příklady.
Řešení 37/15:
52 – 25 = 27      25          27      1 125
                       . 45         .38      1 026
                     1 125     1 026      2 151             Autobusy mohly přivézt 2 151 návštěvníků.
Řešení 37/16:

2 . 12. 16 + 8 = 560              Pan Martínek spotřeboval 560 obkladaček (pokud žádnou nerozbil).

Čtvrtek 23. 4.
Čj – procvičování pravopisu podle vzorů - ZDE
Řešení 102/8:
Moji milí kamarádi (páni)!. Udělám to rád pro své kamarády. Všichni kamarádi se mě zastali. S našimi kamarády je mi dobře. Cesta je lemována topoly (hrady). Bolí mě snad všechny zuby (hrady). Rybáři vysadili do chovného rybníka candáty a kapry. Candáti i kapři tam dobře prospívali. Orel uchopil kořist svými mohutnými drápy (hrady). V muzeu jsme si prohlíželi vystavené drahokamy (hrady). U Vondráčků mají v teráriu dva veliké plazy (pány). Unavené závodníky bolely všechny svaly (hrady).

M – matematické oříšky - učebnice str. 60/4,5,6, kontrola na deskách

VL - přečti si v učebnici str. 17 a do sešitu opiš a doplň následující text podle učebnice:
Z rodu Slavníkovců pocházel biskup V_______.
Do pověstí vstoupil příběh knížete O_______ a pradleny B________.
Prvním českým králem se stal V______, titul získal za statečnost v boji.
   
   -
Přečti si pověsti Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka
       - Prověř si znalosti - křížovka

Pátek 24. 4.
Čj – procvičování pravopisu podle vzorů ZDE a ZDE
M – zopakuj si převody jednotek délky ZDE


 

UČIVO OD 14. 04. DO 17. 04. 2020

Úterý 14. 04.
Čj – Učebnice str. 99/ 10 na folii, používej odůvodnění podle vzoru, řešení  ve středu 15. 4.
     - Procvičování pravopisu zde:
M – Procvič si písemné dělení v učebnici str. 36/13, řešení  ve středu 15. 4.
     - Procvičování sčítání a odčítání zde:
– Video 1 Jaro – život živočichů a rostlin I.
     - Video 2 Jaro – život živočichů a rostlin III.
     - Přečti si v učebnici str. 48, 49 a doplň si do sešitu následující.
Nadpis: Živočichové na loukách, přepiš si z učebnice jména všech živočichů ze str. 48, 49 a doplň podle vzoru následující tabulku, pod poznámky si nakresli nebo nalep do sešitu některé z živočichů.

Název živočicha Zařazení (bezobratlí, obratlovci, savci, ptáci, apod.) Čím se živí Zajímavost
saranče bezobratlí býložravá (rostliny) vydává vrzavé zvuky
čáp bílý obratlovci, pták žáby, hmyz, hadi tažný pták
atd.      
       

Středa 15. 04.
Čj – Skloňování vzoru hrad - učebnice str. 100/1c, d
     -
Připoměň si, jak určujeme životnost u podstatných jmen rodu mužského.
Řešení Čj str. 99/10

1. p. č. j. 1. p. č. mn. 5. p. č. mn. 4. p. č. mn. 7. p. č. mn.
pilot piloti piloti! piloty piloty
pták ptáci ptáci! ptáky ptáky
kouzelník kouzelníci kouzelníci! kouzelníky kouzelníky
doktor doktoři doktoři! doktory doktory
čáp čápi čápi! čápy čápy

M – Procvičuj si písemné počty zde sčítání: a zde odčítání:
Řešení str.36/13
878 (zb.2) 814 (zb.1) 463 (zb.1) 675 (zb.4) 958 (zb.1) 866 (zb.7)

Čtvrtek 16. 04.
Čj – Procvičuj si skloňování vzoru hrad na str. 100/2 ústně a sleduj koncovky vzoru a ostatních slov.
M - Procvičuj si zaokrouhlování zde:
Vl Motivační video Bořivoj a Ludmila zde
     - Motivační video Svatý Václav zde
     - Přečti si v učebnici str. 16.

Pátek 17. 04.
Čj – procvičuj si skloňování podst. jmen rodu mužského podle vzoru hrad na folii v učebnici str. 100/2, nezapomeň na odůvodňování.
M – geometrie, přečti si v učebnici str. 49 Osová souměrnost a podle cv. 1 si vytvoř osově souměrné útvary.

 

 

 

 


 

UČIVO OD 06. 04. DO 08. 04. 2020

Španělština:

Opakování učiva tohoto šk. roku podle prac. listu – otázky a odpovědi, pokyny

Angličtina pro čtvrťáky: (vloženo 7. 4.)  

Hello pupils. I miss you all. 
Posílám vám cvičení na ovoce a zeleninu:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5497
Tvým úkolem je cvičení si vyzkoušet, několikrát (nejlépe dokud nebudeš mít žádnou chybu). 
Nakresli na papír, které ovoce a zelenina ve cvičení byla a k obrázkům napiš správná anglická slovíčka. Potom mi obrázek vyfoť/naskenuj a pošli na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
A protože budou Velikonoce, podívej se na tohle:
https://youtu.be/4hfV3ubcnqM
Happy Easter!
 
Omlouvám se, dnes 7. 4. mi zmizel obsah předchozího učiva, dodávám zítřek, znovu od příštího týdne, zpětně na dotaz emailem. Přeji všem hezké Velikonoce.
Děkuji za pochopení.
 

Úterý 7. 4.

Čj – Procvičování pravopisu podle vzoru pán zde:
Zopakuj si skloňování a pravopis v učebnici na str. 96/2.
Učebnice str. 98/8a – procvičuj pravopis na folii - řešení středa 8. 4.
M - procvičuj písemné násobení dvojciferným číslem zde:

Přv – dlouhodobý úkol: začíná se nám probouzet příroda, při vycházkách bedlivě pozoruj život v přírodě a začni pomalu se sběrem rostlin, které si vylisuj pro svůj herbář. Květiny musí mít i kořeny. Pokud si nevzpomínáš, jak lisovat rostliny, najdeš návod v učebnici Čj na str. 58.
Také si prohlédni videa.  
Živočichové české přírody 
Vzácné rostliny na loukách 
Konec zimy – příroda
Konec zimy – živočichové a rostliny

 
Středa 8. 4.

Čj - Učebnice str. 99/9 – procvičuj si ústně

Řešení cvičení z Čj str. 98/8a
Za řekou jsme viděli tábořící trampy. (pány, 4. p.) Přivítali jsme milé hosty. (pány, 4. p.) Letos jsem už viděl dva čápy. (pány, 4. p.) V zoo jsem pozorovala veliké krokodýly. (pány, 4. p.) Se zkušenými detektivy (pány, 4. p.) probíhalo vyšetřování rychle. Zkušené horaly (pány, 4. p.)vánice nezaskočí. Nechala jsem si podepsat fotografie známými atlety. (pány, 7.p.) S mými dvěma kamarády jsme si domluvili odpolední výlet. (pány, 7. p.) Postavili jsme vysoké sněhuláky. (pány, 4.p.) V zoo mají dva lvy. (pány, 4. p.) Lvi (páni, 1. p.) stáli těsně u mříží a pávi (páni, 1. p.) nás vylekali svým křikem. Na slony (pány, 4. p.) jsem si dal pozor, stříkali totiž vodu až na moje kamarády. (pány, 4. p.)
M - Procvič si písemné sčítání zde:

Čtení - bajky. Zapamatuj si  poučení: Bajka O koni a lvu, bajka Lev, kočka a člověk.

Čtvrtek 9. 4. Velikonoční prázdniny

Pátek 10. 4. Velký pátek

Pondělí 13. 4. Velikonoční pondělí


Vlastivěda a přírodověda 30. 3. - 3. 4.

Vlastivěda 

– opakování učiva - ke kapitole Sámův kmenový svaz si nakresli obrázek, jak si představuješ avarského bojovníka. Možná Ti při kresbě pomůže motivační text: Avaři nosili vlasy v horní části hlavy vyholené a v dolní splétané do dvou copů zdobených v týle sponami či stuhami. Byli „srostlí“ se svými koňmi, připadali proto Slovanům jako obři – i když zřejmě měřili v průměru 160 cm. Čepele jejich šavlí byly zakřivené proto, aby způsobovaly větší řezné rány. Avaři pomohli Středoevropanům rozšířit chov husí. (S. Jarolímková Co v učebnicích nebývá aneb Čeští panovníci, jak je (možná) neznáte.)

- Přečti si ještě jednou v učebnici kapitolu Naše nejstarší minulost v pověstech na str. 11. Do sešitu si napiš nadpis Naše minulost v pověstech, v knize nebo na internetu si vyhledej pověst o příchodu praotce Čecha na horu Říp a zapiš si do sešitu památnou větu, kterou pronesl praotec Čech, když sestoupil z hory Říp. Doplň sešit obrázkem k pověsti. Video zde: 

Přírodověda

Do sešitu Přv si nakresli nebo nalep obrázek vrabce a doplň k němu nejdůležitější informace: popis (pokrytí těla, barva, velikost), rozšíření, způsob života, potrava, rozmnožování, zajímavost (informace vyhledej v encyklopedii nebo na internetu.
N
apř. zde 1 a zde 2.
Motivační video 1
Motivační video 2
Poznávání živočichů na louce 
Prezentace – Živočichové na poli
Poznávání živočichů a opakování

 

 

 

 

 

Pomůcky pro 4. třídu:

penál: 2 pera (ne propisky ani gumovací), tužky č. 1, 2, 3 (ořezané), ořezávátko, krátké pravítko,

střihající nůžky, sada pastelek, tuhé lepidlo, guma

sešity: 5 ks sešit 523, 4 ks sešit 524, 1 ks nelinkovaný sešit 520, 2 ks sešit 444,

linkovaná podložka do sešitu A5 (podepsané)

1 ks rychlovazače A4 + 20 ks eurofolií

2 ks folií  A5 a 1 ks folie A4 do učebnic na psaní (podepsané)

notýsek na úkoly, blok pro osobní potřebu

2 pravítka (1 trojúhelník s ryskou, 1 rovné), kružítko, vhodné obaly na učebnice a sešity

Věci na Vv a Pč do kufříku: igelitová podložka, vodové barvy, temperové barvy (základní sada), umělohmotný kelímek na vodu, štětce (kulaté i ploché), hadřík, tuš, kelímek na vodu, malé lepidlo (Herkules), pracovní oděv

Věci na Tv: kraťasy, tričko, sportovní obuv do tělocvičny (bílá podrážka) i na ven

6.B - školní rok 2019/2020

22.07.2015

ORGANIZACE PO 8.6. 2020

V týdnu od 8. - 12. června proběhne výběr učebnic, žáci si vyklidí šatní skříňky a odnesou kufřík na VV.

Žáci si s sebou přinesou přezůvky, pití, psací potřeby, IZOLEPU a nůžky. Je nutné přinést všechny učebnice, pracovní sešity (ty si ncháme ve škole ve skříni) a žákovskou knížku.

Prosím, aby si žáci s sebou přinesli finanční obnos pro případnou úhradu poničených učebnic (max. 200Kč, prosím v miních)

8.6.  v 9:00 se dostaví žáci B - K - předpokládaný konec v 11:00

10.6.  v 9:00 se dostaví žáci K - Z - předpokládaný konec v 11:00

Žáci mohou informovat rodiče ze svého mobilního telefonu o svém odchodu. 

 

V týdnu od 15. - 19. června proběhne fotografování třídy. Termín bude upřesněn. Prosím rodiče o vyjádření, zda mají zájem o fotografování třídy. Své vyjádření prosím zašlete emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

26. červnaproběhne předání vysvědčení. Vše bude včas upřesněno.

  

Vážení rodiče, milí žáci,

škola i školní družina jsou až do odvolání uzavřené. Sledujte prosím webové stránky a FB školy, kde se dozvíte aktuální informace.

Během uzavření školy budou žákům prostřednictvím této stránky předávány úkoly pro domácí samostudium. 

 

OD 8.4. BUDE PROBÍHAT ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ VÝHRADNĚ PŘES

*** GOOGLE CLASSROOM ***

 

ČESKÝ JAZYK (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Velikonoční úkol, vypracuj dle pokynů, správné řešení pošlu za týden.

 ----

 
Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. 
Přihlášení zabere trochu času, k tomu budeš možná potřebovat pomoc rodičů. Z balíčku testů pro 6. třídu si vyber:
 • mluvnické kategorie
 • skloňování, stupňování
 • slovní druhy
 
----
 
Žákyně a žáci, kteří nestihli přednést svůj referát na knihu, budou mít tuto knihu zapsanou ve čtenářském deníku, tzn. celkem 3 knihy. Ostatní pouze knihy dvě. 
 

------

Gramatika:

Určování druhů zájmen https://www.pravopisne.cz/2015/05/druhy-zajmen-2-pravoxeso-8/

                                            https://www.pravopisne.cz/2015/03/urcovani-druhu-zajmen-2-pravoxeso/

                                            https://www.pravopisne.cz/2015/03/urcovani-druhu-zajmen-pravoxeso-8/

                                            https://www.pravopisne.cz/2015/01/test-druhy-zajmen-5-10/

Literatura:

Žáci budou číst a četbu zapisovat do čtenářského deníku. Do konce května budou zapsány DVĚ přečtené knihy!

__________________________

- Do slohové sešitu napsat popis pracovního postupu Recept na bramboračku (pozn. TU - vařili jsme na SP, žáci se mohou inspirovat). Nezapomeň vypsat pomůcky, suroviny a jejich množství.

- Učebnice str. 48 Skloňování zájmen můj, tvůj, svůj. Za pomoci tabulky vypracovat do sešitu cvičení 1, 2 a 3.


ANGLICKÝ JAZYK (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Dobrý den,

Na tento týden je jenom jeden jediný úkol. Prosím vytvoř mi VELIKONOČNÍ PLAKÁT V AJ. Můžeš lepit, malovat, kreslit, stříhat… je to na tobě.

Plakát mi pošli na můj email.

Děkuji. Už se na Vás moc těším.

Mgr. Eliška Navrátilová
 
-----
 
Práce z AJ na týden od 30.3.- 3.4.2020
 1)Koukni na video :)
2)  Pokud můžeš - vytiskni si aktivitu k videu a vypracuj cvičení:) Pokud nemůžeš -napiš mi o čem video bylo :)
3) Pokud můžeš, pošli mi vše na email: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
-----
 
Dnešní týden na téma TVÉ OBLÍBENÉ JÍDLO (23.3.2020- 29.3.2020)
1) vyber si jedno ze svých oblíbených jídel 
2) napiš mi ze kterých surovin se skládá a jak se připravuje :) Rozsah: 10- 15  vět, potřebná slovíčka najdeš na stránce: 
Rovněž můžeš vařit s Pepou: 
3) Doplň o obrázky 
4) Fotku tvého projektu mi můžeš poslat na email 
-----
Téma týdne: FOOD. 
1) podívej se na slovíčka (British Council for kids)- posílám odkazy. Většinu slovíček již znáš.  
2) Now write your own menu
a) Choose a name for your restaurant
b) Write the meals, desserts and drinks
c) Write a price for each item on the menu. 

---------

10.-11.3.

První pracovní list- vysvětlení gramatiky- tvorba otázek v minulém čase. Druhý pracovní list- procvičení tvorby otázek v minulém čase. Pokud je možné bylo by dobré, aby pracovní listy byly vytisknuty.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-practice-reference-card-past-simple-questions.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-past-simple-questions-worksheet.pdf


NĚMECKÝ JAZYK

VÝSLEDKY SOUTĚŽE za tento týden: http://www.uschovna.cz/zasilka/WV2JE6867PI3MY8E-EGW

---

 http://www.uschovna.cz/zasilka/WQXYV7CCY6DT5RMU-FP8

Mgr. Pohořalová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

procvičování pravopisu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2548

                                                           https://www.skolasnadhledem.cz/game/2641

procvičování slovní zásoby:         Školní potřeby https://www.skolasnadhledem.cz/game/2551

člen určitý:                        https://www.skolasnadhledem.cz/game/2547

Akkusativ                           https://www.skolasnadhledem.cz/game/2550

kdo jsem:                           https://www.skolasnadhledem.cz/game/2534

 

Žáci se povinně přihlásí do soutěže Spaß mit Deutsch. Pokyny na stránkách školy.

 

---------------------

- Napiš do sešitu o sobě, o svém kamarádovi a o svém zvířátku. Celkem 15 vět.

- PS 29/1, 30/2, 31/1, 2

 

Mgr. Bulínová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Téma: Familie (rodina) - do 17.4. 

1. Vypiš si do slovníčku slovní  zásobu PS 55/odst. Seite 49
2. Přečti text U51/4 - přeložit ti jej pomůže slovníček v PS 55/odst 50+51
3. Vypracuj plakát na téma MEINE FAMILIE (moje rodina) - můžeš svou rodinu namalovat, vyfotit, aj., pojmenuj jednotlivé členy rodiny a napiš něco o nich. Plakát vyfoť a pošli jej na můj email nebo do soukromé zprávy (ne do skupiny) na WA.
4. V průběhu týdne přibudou další online cvičení do seznamu (viz. níže), abys mohl/a dokončit tajenku.

Už se moc těším na tvou práci.

---

Rozhodla jsem se, že pro vás připravím sérii interaktivních cvičení. Bude jich postupně celkem 14. Na konci každého cvičení získáte jedno písmenko do výsledné "tajenky".

Vaším úkolem je postupně vyřešit všechna cvičení, poznamenávat si tajenková písmenka a úplně nakonci po napsat email s tajenkou a zhodnocením, jak se vám cvičení líbila (příp. nelíbila).

Tak hurá na to, startujeme teď!!!

 

 1. Časování pravidelných sloves + sein
  https://learningapps.org/display?v=p8c1jroav20
 2. Časování pravidelných sloves + haben
  https://learningapps.org/display?v=ph7pxvt6a19
 3. Školní potřeby
  https://learningapps.org/display?v=podtrrppt19
 4. Slovní zásoba
  https://learningapps.org/display?v=pyzh64xic2
 5. Seřaď denní program
  https://learningapps.org/display?v=p1zozy6jj20
 6. Vyber správnou odpověď
  https://learningapps.org/display?v=p96xvci0c2
 7.  ?
 8. ?
 9. ?
 10. ?
 11. ?
 12. ?
 13. ?
 14. ?

------

Zkuste si zopakovat své znalosti na následujících webových odkazech. Zájemci se mohou zapojit do soutěže NJ - info na webu školy.

určování času: https://learningapps.org/3280208

dny v týdnu, barvy: https://learningapps.org/display?v=pw7i3qhzt20

vyprávění o sobě, denní program: https://learningapps.org/display?v=p6yn166w220

---------

- Napiš vyprávění o sobě, kamarádovi/partě, domácím zvířeti (příp. oblíbeném zvířeti) - 15 vět

+ alespoň 10 vět o svém denním programu.

Hotovou práci zašlou žáci do 20.3. vyučující na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

(Pokud žáci nemají možnost práci odevzdat emailem, odevzdají sešit ihned po návratu do školy.)

 

MATEMATIKA (daniel.remta@2zs-sokolov.cz)

od 31.3. do 8.4.
 
Téma : Největší společný dělitel - učivo je vysvětleno v učebnici od strany 150. Je to navazující učivo na předchozí kapitoly - Rozklad čísla na součin prvočísel a určení nejmenšího společného násobku.
Úkolem žáků bude si projít v učebnici ukázkové příklady (u příkladů je vysvětlen postup řešení), poté se podívat na toto video, kde je vysvětleno jak najít největší společný dělitel :
 
 
Druhým úkolem bude vypočítat v učebnici cvičení 6 a 7 ze strany 151 a 152 z kapitoly NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL. A podívej se do výsledků v učebnici a proveď kontrolu svých výpočtů. Špatně řešené příklady přepočítej. Bez kontroly výsledků mně práci neposílejte !
Pokud budeš chtít za své domácí snažení známku, která se Ti započítá do výsledné klasifikace, tak vyfoť svůj sešit s vypočítanými příklady a zašli mně ho na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
-----
 
Od 23.3 do 30.3.
 
Téma : Nejmenší společný násobek - učivo je vysvětleno v učebnici od strany 147. Je to navazující učivo na předchozí kapitolu - Rozklad čísla na součin prvočísel.
Úkolem žáků bude si projít v učebnici ukázkové příklady (u příkladů je vysvětlen postup řešení), poté se podívat na tyto videa, kde je vysvětleno jak najít nejmenší společný násobek :
 
video k domácí práci :
 
další videa:

https://www.youtube.com/watch?v=XK3sl899p24&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=5nvLwOe-T-Y

Druhým úkolem bude vypočítat v učebnici cvičení 8 a 9 ze strany 149 z kapitoly NEJMENŠÍ SPOLEČNÝ NÁSOBEK.
Pokud budeš chtít za své domácí snažení známku, která se Ti započítá do výsledné klasifikace, tak vyfoť svůj sešit s vypočítanými příklady a zašli mně ho na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----

16.3. do 23.3.

Téma : Rozklad čísel na součin prvočísel - učivo je vysvětleno v učebnici na straně 145 a 146. Doporučuji prohlédnout. Pro koho, kdo si není jistý, že látku pochopí z učebnice jsem natočil toto video https://www.youtube.com/watch?v=glFJGSL1VxM
 
Úkolem bude vypracovat všechny cvičení ze strany 145 a 146 a provádět kontrolu viz výsledky učebnice. 
Žáci mohou také využít online sbírku úloh http://cihak.webz.cz/Soubory/sbirka_matematiky_Cihak_s_vysledky.pdf . Počítat na straně 13, 14 a kontrolovat výsledky (mají v závorce).

------------

10.3. - 15.3.

- kapitola dělitelnost třemi, šesti - učebnice str. 140 - 142, vypracovat cvičení


PŘÍRODOPIS (jana.krejzova@2zs-sokolov.cz)

učivo do 9.4.: Korýši

- přečíst učivo v učebnici na str.70-73 včetně zelených záložek

- prohlédnout si videa:

https://www.youtube.com/watch?v=cXFY9xIdeDw rak říční

https://www.youtube.com/watch?v=agy_ss2Jmpw korýši

https://www.youtube.com/watch?v=qWd-_bXkIj4  korýši- rakovci

https://www.youtube.com/watch?v=cirvXAlFLlI velekrab japonský

https://www.youtube.com/watch?v=As87aEpKxJo rak kamenáč

https://www.youtube.com/watch?v=JBI9T0qgKWE svlékání raka červeného

https://www.youtube.com/watch?v=JBI9T0qgKWE  langusta

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1955   Poznáš zástupce korýšů?

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1954 Stavba raka

Vypracovat úlohy v pracovním sešitě cv.8-11./str.25-26.

Pokud mi pošleš na školní mail vyřešené cvičení 10 v PS a budeš ho mít celé správně, můžeš dostat 1.

Musíš to stihnout do 9.4.

----

Video k aktuálně probírané látce: https://www.youtube.com/watch?v=JLECOsVQb2k

Přečtěte si v učebnici na str.66-67 charakteristiku kmene Členovců a pak podkmen Pavoukovci na str.67-69. Zápisy do portfolia dostanete dodatečně. Zkuste v textu v učebnici vyhledat odpovědi na otázky 1.-5./str.69. Pokud mi odpovědi pošlete mailem a budou správně, můžete dostat jedničku - jde o dobrovolný úkol.

V PS vyplňte s pomocí učebnice str.23- str.25.

Kromě obrázků v učebnici si můžete některé zástupce pavoukovců prohlédnout i na videech: https://www.youtube.com/watch?v=vjno0YQZh_w https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc https://www.youtube.com/watch?v=uWOXpuSB1x0 https://www.youtube.com/watch?v=7h9YJ7hIBVM https://www.youtube.com/watch?v=R-uBU7Spe1s

Přeji vám úspěšné samostudium a doufám, že nikdo netrpí arachnofobií.

Srdečně vás zdraví J.Krejzová

 

DĚJEPIS (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 
6. - 13.4.2020
 1. Přečtěte si kapitolu "Athény a počátky demokracie" - uč. str. 94 - 95
 2. Promyslete si odpovědi na otázky na konci kapitoly, jen promyslet, nevypracovávejte písemně (uč. str. 95/1,2)
 3. Do svých sešitů si zapište poznámky k nové látce - Athény/Atény (možno psát oběma způsoby)
 • Athény  byly nejmocnějším řeckým městským státem (hned si uvědom, který další městský stát byl také nejmocnějším???SPARTA:-))).
 • !!Athény měly vyspělou demokracii CO JE TO DEMOKRACIE??  - ODPOVĚĎ VLÁDA LIDU
 • Kde byla demokracie vyhlášena?? V Athénách
 • Co to znamená??Občané Athén se mohli podílet na rozhodnutích týkajících se správy města, mohli zastávat různé úřady a mít různá postavení ve vojsku (AVŠAK vše podle svého majetku. Ti nejbohatší zastávali nejdůležitější úřady)
 • Legenda uvádí, že lid Attiky (Athén) poprvé sjednotil pod svou vládu král Théseus. 
 • Obyvatelé Athén se věnovali umění, literatuře, filozofii, měli nejlepší loďstvo, založili námořní válečný spolek 
 • Vrchol Athén tvořilo "horní město - Akropolis" (vrch obehnaný hradbami, z nichž bylo možné kontrolovat celé Athény). Stále zde řada význačných staveb (důležitá stavba - Parthenón)
 • Athéna byla bohyní moudrosti, umění a vítězné války, ochránkyně práva a spravedlnosti
 
4.  S pomocí učebnice a výpisek zkus doplnit odpovědi na tyto otázky??Správnou odpověď ti napoví počáteční písmeno!!!Odpovědi zapiš do sešitu, kontrolu provedeme společně ve škole. 
a) Legenda uvádí, že lid Attiky (lid Athén) sjednotil král? T......................???
b) Narůstající problémy a nespokojenost athénských občanů řešil archont??S.....................????
c) Athény měli nový vládní systém zvaný vláda lidu čili D....................................????
d) Jak se jmenovala řecká bohyně umění, moudrosti a vítězné války??  A........................
e) Kolik archontů bylo voleno do čela státu z řad urozených?? d........................................
Ať se vám práce daří:-))
 
----
 
období od 30.3 do 3.4. 2020
 
 1. Zasílám něco zajímavého o Řeckém divadle.Učivo si zapište do sešitu - ÚKOL č. 1:
Řecké divadlo
 • hrálo se na počest Boha Dionýsa - to byl Bůh radosti, vína a veselí (byl to také syn Dia/Zeuse)
 • hrálo se 3 krát v týdnu
 • v Řeckém divadle se hrály:  komedie - hry, které měly veselý děj a šťastný konec NEBO  tragédie - hry, které měly smutný děj a nešťasný konec
 • hráli pouze muži, hrálo se v maskách, ženské role hráli muži. Proto nosili masky, podpatky.
 • divadla byla kruhovitá a stupňovitá (obr. v učebnici str. 100), vešlo se až 15000 diváků. Diváci měli vstupenky a když se jim představení líbilo, odměňovali herce potleskem a volali DIS (vyslovujem DÝS), znamená to ještě jednou/opakovat. Když se jim představení nelíbilo - mlaskali a syčeli.
 • V divadle byla skvělá akustika, zvuk se šířil celým prostorem díky tvaru divadla a bylo dobře slyšet. 
 • až si tuto látku zapíšete, zkuste si namalovat jednu masku do sešitu - inspiraci najdete v učebnici na str. 101 -ÚKOL č. 2
 
2) K procvičování učiva, které probíráme - Starověké Řecko je možné podívat se na některé filmy, které by se vám mohly líbit a zároveň byste se tak dozvěděli mnoho zajímavých informací z dějepisu. Např. Film Trója - film o Trojské válce nebo film Thermopily 300, film o řecko-perských válkách (toto téma budeme teprve probírat). Kdo má rád četbu, je možné přečíst si pověst/více pověstí z knihy Staré řecké báje a pověsti, po přečtení zapsat krátkou anotaci/výpisky do šešitu. Výpisky si napište i z filmu, abych věděla, že jste film viděli.

3) DOBROVOLNÝ ÚKOL - KVÍZ - ŘECKÉ DIVADLO (viz příloha) - odpovědi vyhledej ve výpiscích, textu učebnice, encyklopedie případně na internetu.
Pokud mi vypracovaný kvíz pošlete mailem a bude správně, můžete dostat jedničku - jde o dobrovolný úkol. 

------

 • opakování Starověké Řecko - uč. str. 82-83 - znalosti si ověř na str. 83/1,2
 • opakování Zrození řecké kultury - uč. str. 86-87 - znalosti si ověř na str. 87/otázky 1,2
 • opakování Sparta - uč. str. 92-93 - znalosti si ověř na str. 93/otázky 1,2

 

ZEMĚPIS (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Téma 1: Litosféra -doporučuji zpracovat do 5. 4.

 • zopakovat litosféru - https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg
 • dotváření zemského povrchu - učebnice strany 21 - 24 - udělat stručné výpisky 
 • dno světového oceánu - učebnice strany 28 - 29 - výpisky + obrázek na straně 29  
 • pojmy na straně 32, cvičení 4 - zapsat dvojice do sešitu

Téma 2: Atmosféra- bude zveřejněno 6. 4. 

 

FYZIKA (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Od 1.4. je vaším vyučujícím fyziky Mgr. Hana Flenerová. Níže uvádím odkaz na materiály pro 

samostudium, které mi pro vás poslala.

http://www.uschovna.cz/zasilka/WRF759INEI65A339-4LW

 

----

Pan učitel Hnízdil posílá odkaz na úschovnu. Jedná se o učivo pro 6. ročníky z fyziky na téma hustota + pracovní list.

www.uschovna.cz/zasilka/WF7RXDVP586E8BXU-2AV

-----

- nová vyučující p.uč. Flenerová:

1.Systematizace učiva převodu jednotek hmotnosti.

2.Měření objemu str.23-30

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ A ZDRAVÍ (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

téma: Komunikace

1. Přečti si kapitolu v U 52
2. Vyřeš cvičení s deštníkem v U 53 + zapiš do sešit co znamenají uvedená ustálená slovní spojení
3. Vyhledej a zapiš si do sešitu následující termíny:
      VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE, vypiš si 3 druhy neverbální komunikace
4. Víš jak komunikují neslyšící? - Ano, znakovou řečí. - Nauč se podle následujícího slovníku znakové řeči říct "dorý den" a "na shledanou" http://znaky.zcu.cz/lekce/kpgznakr-kpgznak2 Naučíš se i něco víc? 


----

Zamyslete se nad tím, co pro vás znamená domov, rodina, rodiče. Pokuste se napsat básničku na toto téma. Už se těším na vaše emaily nebo WA zprávy.

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 
Všechna zadání jsou dobrovolná a pro zpestření času.
Přeji mnoho zdraví, Eva Mokrá
 

----

1) Opakování písní od období leden-březen 2020.

2)Teoretická příprava na část z hudební nauky (základní rytmika, notopis.)

3) Práce s notovým materiálem

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Můžete se zkusit zúčastnit soutěže na téma „včely“, více informací najdete na následujícícm odkazu. https://www.polskyinstitut.cz/aktuality/vytvarna-soutez-pro-deti-vcely-kralovny-zivota-tajemstvi-ulu

Pokud se zúčastníte této soutěže, ohodnotím váš výtvor i v rámci VV.

Tvoříte doma pro radost, vyrábíte velikonoční dekorace, tvoříte s mladšími sourozenci??? – Vyfoťte se při práci a vyfoťte váš finální výtvor, vše mi pošlete emailem nebo na WA. Vaši práci ráda ohodnotím v rámci VV.

Školní poradenské pracoviště

21.07.2015

Škola zavedla třístupňový model péče o žáky v oblasti poradenství navrhovaný MŠMT. Jeho cílem je předcházet selhávání žáka, těžiště péče se přesouvá z oblasti specializované diagnostiky a intervence v PPP (pedagogicko- psychologických poradnách), směrem k pedagogické diagnostice a podpoře.

1. stupeň – individualizovaná pomoc učitele v rámci běžných vyučovacích hodin. Koordinátorem je třídní učitel, není nezbytné vyžadovat souhlas rodičů, jde o pedagogický postup, který je plně v kompetenci školy, nastavuje se plán pedagogické podpory. Jedná se o děti, které selhávají ve výuce z důvodu ne příliš závažných (percepční nezralosti, pomalejší tempo, úzkostnost, sociální obtíže, nepozornost). V rámci 1. stupně jde o kompenzaci mírných obtíží, formou drobných úprav v režimu výuky, domácí přípravy, ve struktuře vyučovacích hodin. Na úpravách se podílejí především pedagogové, ev. školní psycholog, spec. pedagog. Monitorování pokroků dítěte probíhá obvykle po dobu 3 měsíců.

2. stupeň – plán pedagogické podpory, pokud nedošlo k úpravě obtíží, je problematika konzultována s pracovníkem školního poradenského zařízení (školní psycholog, školní speciální pedagog), měl by být vytvořen strukturovaný plán pedagogické podpory (vyhodnocen cca. po 3-6 měsících). Problémy žáka jsou již většího rozsahu, nelze je kompenzovat pouze podpůrnými opatřeními z 1. stupně. Obtíže vyžadují dílčí úpravy v organizaci a metodách výuky, stanovení postupu a forem nápravy. Koordinátorem je tř. učitel, školní psycholog, spec. pedagog.

3. stupeň – přetrvávají-li obtíže žáka, je zapotřebí specializované intervence PPP (Pedagogicko psychologické poradny) ev. SPC (Speciálně pedagogického centra) k potvrzení či vyvrácení diagnóz. Teprve ve třetím stupni předpokládáme využití specializované diagnostiky a intervence na odborném pracovišti či v koordinaci s ním. V rámci tohoto stupně bude škola vytvářet individuální vzdělávací program (IVP). 

 

Jaké informace a pomoc poskytují?

1. Výchovný – kariérový poradce
- jeho činnost spočívá v činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské
- poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
- vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky
- připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům – školou a školskými poradenskými zařízeními


2. Školní metodik prevence sociálně patologických jevů
- jeho činnost spočívá v činnosti preventivní, metodické, koordinační, informační a poradenské v oblasti sociálně patologických jevů
- poskytuje poradenské služby žákům a zákonným zástupcům v souvislosti s projevy sociálně nežádoucího chování žáků
- zaměřuje se na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a dalších sociálně patologických jevů
- kontaktuje odborná pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů

 

3. Speciální pedagog
- zajišťuje kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji
- provádí speciálně pedagogické nápravné, edukační, reedukační a kompenzační činnosti s jedinci a skupinami žáků
- poskytuje speciálně pedagogické poradenství v oblasti nápravných, edukačních, reedukačních postupů, prevence poruch chování, negativních jevů v sociálním vývoji

 

4. Třídní učitel
- zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků třídy
- vytváří podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě a podle pokynů ředitelky i v dalších oblastech vzdělávání a poradenské práce s žáky třídy

 

5. Učitel – metodik pro přípravu ŠVP
- jeho práce spočívá v činnosti koordinační, metodické, poradenské a informační v souvislosti se školním vzdělávacím programem

 

V Sokolově dne 13. 9. 2012

Absolventské práce

21.07.2015

Stručná charakteristika 

Každá studijní etapa v životě člověka má svůj významný začátek a konec.V případě základní školy to je zápis a slavnostní vyřazení či předání posledního vysvědčení. Na vyšších

typech škol jsou běžnou součástí studia jednotlivé práce (ročníkové, závěrečné, klausurní, maturitní, diplomové…), jejichž vypracováním a obhajobou se oficiálně uzavírá „studijní“ část studia.

I žáci na základní škole by si měli zkusit vypracovat a obhájit svoji „vědeckou“ práci na zvolené téma. Jde o to, aby se žáci učili takovou práci zpracovávat. Zkušenosti se

jim hodí v dalším studiu na středních a vyšších školách. I kdyby po některých z nich nikdo podobnou práci nežádal, budou mít povědomí o způsobu a smyslu její tvorby. Kromě samotných zkušeností a pracovních dovedností získají po stránce obsahové zajímavé informace o zvoleném tématu.

 

Co tvorbou závěrečné práce žáci získají, co se mohou naučit?

· absolvovat dlouhodobější individuální práci na zvolené téma

· vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů

· integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, využít

mezipředmětové vztahy

· napsat a graficky zpracovat vlastní souvislý a logicky uspořádaný text doplněný o grafy,

fotografie, tabulky

· formulovat závěry, vývody

· obhájit formu a obsah práce

 

Žáci z práce nemusí mít strach, na zpracování nebudou sami. Povede je vedoucí práce, tedy učitel, k jehož tématu se přihlásí.

Výběr témat

Každý učitel na 2. stupni nabízí žákům minimálně dvě témata, která jsou pro žáky 9. tříd

vhodná. Jejich výběr je opravdu pestrý a zajímavý. Žáci se podle pravidel zapíší k jednotlivým tématům (na jedno téma max. 2 žáci, na jednoho učitele max. 3 žáci). Pokud

by se stalo, že žák nenajde vhodné téma nebo bude jeho vybrané téma již obsazené, může si zvolit svoje vlastní téma, které mu ale musí učitel, jenž není „obsazen“, schválit. Kromě toho lze obsah nabízených témat upravit a projednat s garantem.

Požadavky na absolventskou práci

Rozsah práce bude minimálně 3 strany psaného textu klasického formátu (bez obálky a použité literatury)

Členění práce (formální podoba) – viz soubor Pravidla tvorby

- obálka podle jednotného vzoru (název práce, autor, datum odevzdání, jméno vedoucího práce, podpis žáka)

- obsah (případně)

- resumé (stručný obsah práce)

- stručný úvod (proč právě toto téma atd.)

- vlastní práce

- závěr (co jsem ověřil, zjistil, potvrdil, vyvrátil, případné zdůvodnění neprokázané hypotézy)

- použitá literatura, zdroje

- přílohy (ilustrace, fotografie, obrázky, grafy, vyhodnocení dotazníku, trojrozměrné modely, filmová sekvence apod.)

Další pravidla

- zřetelné využití několika různých informačních zdrojů (literatura, internet, apod.),

- důsledné a přesné uvedení zdrojů (kniha: autor, název, nakladatel, rok vydání, stránky; internet: přesné adresy webových stránek; exponát muzea: název exponátu, časové zařazení, oddělení příp. místo původu; ústní zdroj: jméno, příjmení, datum, bydliště apod.)

Hodnocení

 

a) způsob hodnocení

- po obhajobě a po předchozí konzultaci vedoucího práce s členy komise navrhne vedoucí práce ohodnocení práce na základě stanovených kritérií

- závěrečné hodnocení proběhne po veřejné obhajobě před dvou až tříčlennou komisí a veřejností (mladší spolužáci, rodiče)

 

b) kritéria hodnocení – viz níže

věcná správnost tvořivý přístup a originalita

gramatická, stylistická a grafická úroveň - uplatnění mezipředmětových (víceoborových) vztahů

- využití alespoň 2 informačních zdrojů a jejich přesné uvedení

- úroveň prezentace: 1) stručně, jasně a srozumitelně shrnout základní body práce

2) kultivovaný projev s důrazem na jazykovou správnost

3) eventuální využití prezentační techniky

 

c) stupnice hodnocení:

1 - výborný

2 - velmi dobrý

3 - vyhovující

 

Obhajoby (obhajoby si můžeme představit také jako „seznámení veřejnosti s mojí prací“)

- společné zahájení obhajob za účasti hostů

- dvou - tříčlenná komise bez oponenta (minimálně vedoucí práce, další učitel, žádoucí je zastoupení rodičů)

- účast veřejnosti (rodiče, spolužáci, zástupci zřizovatele - předání certifikátů)

- účast ve vhodném oblečení

- společné zakončení, vyhlášení výsledků, předání osvědčení

 

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE můžeme také chápat jako „hru na maturitu“ nebo na jiné

zkoušky, které děti v životě čekají. Samotná práce je důležitá, ale podstatnější je proces vzniku práce při získávání a vstřebávání pravidel její tvorby. Vědět, kde informace nalézt a jak je zpracovávat, je jedna z podmínek úspěchu nejen při absolventské práci.

 

Hodnotici kriteria - zde

Temata - zde

Pravidla tvorby - zde

Absolventské práce z roku 2016 - info zde 

Absolventské práce z roku 2015 - info zde 

Absolventské práce z roku 2013 - info zde

 

 

 

 

Výchovné poradenství

21.07.2015

 

Jednotná přijímací zkouška 2017 - informace zde

 

Novela školského zákona - výklady a informace - zde

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu prácezde

 

Základní informace – přijímací řízení 2018/2019

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Základní principy jednotné zkoušky

• Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy do 31. ledna 2018.

Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se můžete podívat na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a jednotné testy z roku 2017, které naleznete na
www.cermat.cz v záložceTestová zadání k procvičení.


• Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
      o Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
      o Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Termíny konání přijímacích zkoušek:

 1. termín            12. dubna 2018
 2.  termín           16. dubna 2018

 

Náhradní termín: 10. května 2018, 11. května 2018

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2018. Přihlášky uchazečům vyhotoví naše škola.

Po přijetí uchazeče na SŠ – povinnost odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek obdrží proti podpisu ZZ na schůzce se zástupci středních škol dne 14. 12. 2018 od 16.30 ve velkém sále MDK Sokolov.

Školní jídelna

21.07.2015

 

Přihláška je k dispozici ke stažení zde.

 Pokyny k přihlášení do školní výdejny jídel:

1) Vyplnit si přihlášku ke stravování (je k dispozici ke stažení výše nebo na vyžádání v kanceláři ŠJ)

2) Zakoupit si čipovou kartu, tzv."čip" v hodnotě 100 Kč.

3) Uhradit měsíční platbu na obědy (stravné) na měsíc září, a to pouze bank.převodem na číslo účtu ŠJ: 199527933/0600; jako variabilní symbol Vám poslouží osobní číslo strávníka, které Vám bude sděleno ihned po přihlášení nového strávníka v kanceláři ŠJ).

  Aktualizace ceníku od 1.9.2017

Stravné:
1) strávníci 7-10 let:        24,- Kč/ 1 oběd         měsíční platba: 470 Kč
2) strávníci 11-14 let:      25,- Kč /1 oběd          měsíční platba: 500 Kč
3) strávníci 15 a více let: 26,- Kč /1 oběd          měsíční platba: 510 Kč

 Platby stravného:

Stravné se hradí vždy měsíc předem, a to k 15. dni v měsíci.

(Př.: Stravné na měsíc září 2019 - uhradit k 15. srpnu 2019; atd.)

Nastavení trvalého příkazu na školní rok pro platby stravného:

od srpna 2019 - do května 2020  

Strávníci jsou zařazováni do věkových kategorií dle dosaženého věku v daném školním roce!

(1.9.2019 - 31.8.2020)

(Dle vyhlášky 107/2005Sb)

 ALERGENY

S platností od 13.12.2014 (dle směrnice 1169/2011 EU) má každý provozovatel stravování povinnost označovat alergenové složky, které jsou obsaženy v pokrmech.

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému.

V jídelním lístku budou alergeny označeny pod čísly:

 • 1) OBILOVINY obsahující LEPEK - pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut
 • 2) KORÝŠI a výrobky z nich
 • 3) VEJCE a výrobky z nich
 • 4) RYBY a výrobky z nich
 • 5) PODZEMNICE OLEJNÁ (arašídy) a výrobky z nich
 • 6) SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) a výrobky z nich
 • 7) MLÉKO a výrobky z něj
 • 8) SKOŘÁPKOVÉ PLODY mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich
 • 9) CELER a výrobky z něj
 • 10) HOŘČICE a výrobky z ní
 • 11) SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) a výrobky z nich
 • 12) OXID SIŘIČITÝ a SIŘIČITANY v koncentracích vyšších 10 mg, vyjádřeno SO2
 • 13) VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj
 • 14) MĚKKÝŠI a výrobky z nich
     
     

Přihlášení a odhlášení obědů:

- Kancelář školní výdejny: od 7:00 do 9:00 hod.

- Výdej obědů: 11:15 - 14:00 hod.

   

- Zákonný zástupce strávníka si nejpozději do 15. září 2019 zajistí trvalý příkaz k úhradě měsíčního stravného.

- Pro ostatní již přihlášené strávníky platí: úhrada stravného již v měsíci srpnu 2019 (= záloha stravného na září 2019) bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet školy, č.ú. 199527933/0600 , variabilní symbol = pořadové číslo strávníka (osobní číslo), které vám bude sděleno v kanceláři školní jídelny.

- Ve výjimečném případě je možno uhradit poštovní složenkou typu A.

- Pokud nebude stravné zaplaceno předem, nebude mít strávník na oběd nárok.

- Zůstatky záloh za odhlášené obědy (prázdniny, nemoc..) budou vyúčtovány formou vratky zpět na č.účtu zákonného zástupce strávníka, který každý školní rok vyplňujete v přihlášce ke stravování, a vratka stravného je vyúčtována k poslednímu kalendářnímu dni v roce a na konci školního roku.

- Ke stravování ve školní jídelně je zapotřebí zakoupit si tzv. čipovou kartu = „čip“ - v hodnotě 100 Kč. (vratná záloha)

(Ti, kteří již vlastní čip z minulého školního roku, si nemusí kupovat nový, platí jim po celou dobu docházky do školní jídelny).

- Nově lze objednávat i odhlašovat obědy prostřednictvím internetových objednávek (na hlavní web. str.školy)

- Jídelníček je vyvěšen na nástěnce školní jídelny a k nahlédnutí na web. stránce školy: 2zs.sokolov.cz

- Přihlášení a odhlášení obědů během měsíce je třeba nahlásit vždy 24 hodin předem, denně od 7:00 – 9:00 osobně v kanceláři školní výdejny nebo telefonicky na tel.č.: 352 324 067 ( 7:00 - 9:00 hod.)  Případně na e-mailovou adresu ŠJ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejdéle však do 13:00 hod!

- První den neplánované nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů ve škole nebo školském zařízení se považuje za pobyt ve škole a je možný odběr oběda do vlastních nádob (jídlonosičů). Tento pokrm je určen k přímé spotřebě.

Z organizačních důvodů je stanovena doba pro rodiče k vyzvednutí oběda na 11:15 - 12:00 !

- Ostatní dny nepřítomnosti žáka je třeba předem odhlásit!

- Odhlášky obědů (mimo státních svátků a školních prázdnin) nejsou automatické.

- Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu nebude poskytnuta žádná náhrada.


Dodavatel jídla: ZŠ Sokolov, Běžecká 2055

Vedoucí školní jídelny: Veronika Petříková

 

 

Fotogalerie

21.07.2015

Haloween v tělocvičně

Haloween - fotokoutek

Rodičovská kavárna - říjen 2018

Praktická fyzika

Lyžařský výcvik 2018

Projekt EDISON 2017

Dopoledne s lavičkami - MŠ Vrchlického

Dopoledne s lavičkami - MŠ Barevný klíček

Dopoledne s lavičkami - MŠ Alšova

Zahájení lavičkové sezóny

Lavičky III 2017

Lavičky II 2017

Exkurze 9. ročníků - ept connector, s.r.o. 2017

Čteme společně 2017

Lavičky 2017

Barevné dny - černobílý den - žákovský parlament

Obhajoby absolventských prací 2016

OČMU 2016

Sportovní gymnastika - březen 2016

Navštívila nás ministryně školství

Lyžařský výcvik 2016

Čteme společně stále "frčí"

Fyzika všemi smysly

Družina - Výlet do Techmánie

Obhajoby absolventských prací 2015

Akademie 2015

Kurz Prevence šikany

Školní výlet 8. A a 8. B - Neviditelná výstava

Ponožkoví psi

Stmelovací kurz Alfa 15. - 16. 10. 2014

120. výročí - Poselství budoucím generacím, pamětní strom a balónkový průvod

120. výročí - REKORD - ABSOLVENTI

120. výročí - REKORD - momentky

120. výročí - HISTORICKÉ FOTOGRAFIE VI.

120. výročí - HISTORICKÉ FOTOGRAFIE V.

120. výročí - HISTORICKÉ FOTOGRAFIE IV.

120. výročí - HISTORICKÉ FOTOGRAFIE III.

120. výročí - HISTORICKÉ FOTOGRAFIE II.

120. výročí - HISTORICKÉ FOTOGRAFIE I.

120. výročí - KRONIKA

Čteme společně

Plyšákový den

Výtvarné práce putují do Bejrútu

Poslední zvonění 2013

Odpolední malování s rodiči

Akademie 2013

Žlutý den

Pohár rozhlasu - atletika

Výzdoba školy

Čteme společně

Červenorůžový den

Zelený den

Modrý den

Pasování na čtenáře 2. A

Olympijský den 2012

Lyžařský výcvik 2012

Soutěž pro žáky 1. a 2. tříd s ekologickou tématikou

Třídíme s Tondou Obalem 2011

Návštěva z partnerské školy ze Saalfeldu 31. května 2011

Akademie 2011

Noc s Andersenem 2010 - školní družina

Výlet školní družiny - jeskyně

Anglie 2010

Netradiční tělesná výchova

Čertí den 2009

Halloween 2009 - školní družina

Den bez aut 2009

Akce SOKOL

Akademie 2009

Maškarní karneval 2009 - školní družina

Čert a mikuláš 2008 - školní družina

Bramboriáda 2008 - školní družina

Halloween 2008 - školní družina

Sběr kaštanů 2008

Ekologická exkurze

Den bez aut 2008

Den mimořádných událostí

Němčina nás baví 2008

Ekologická soutež pro 1. a 2. ročníky 2008

Návštěva Saalfeldu 2008

Tonda Obal 2008

Vynášení zimy 19. března 2008

Recitační soutěž

Poznej svůj region

Zimní projekt 2007

Čertí den

Němčina nás baví

Plavání 2007/2008

Školní kolo Dopravní soutěže 4. a 5. ročníků

Exkurze 8. ročníků EV  

Den bez aut - projektový den

Asík a Bat  

Školička

Učíme se první pomoc

Vynášení zimy 2007

Třídíme odpady s Tondou Obalem

Dopravní výchova

Ekologická soutěž pro 1. a 2. ročníky

Plavání

Čertí škola 2006

Den rekordů

Další kapří anabáze

Návštěva ze Saalfeldu

Setkání s Ajaxem

Soutěž první pomoci Helpík

Zaječí škola

Bruslení na školním dvoře

Fantastický kapr

Škola v přírodě

Tři králové

Soutěž Znáš svůj region?

Běh Terryho Foxe

Ekologické aktivity

21.07.2015

 

Aktivity v oblasti EVVO v průběhu školního roku 2019/ 2020

 

Plníme úkol RECYKLOHRANÍ - leden 2020

V lednu se naši žáci 1. i 2. stupně zapojili do plnění úkolu projektu Recyklohraní:

                         Leden2020 1  Leden2020 2   

              Leden2020 3  Leden2020 4

                                Leden2020 5  Leden2020 9

Projektový den žáků 6. ročníků - listopad  2019

V rámci projektového dne žáci 6. ročníků zkoumali lišejníky.

20200210 112119000 iOS  20200210 112120000 iOS

8fbbcc3a e476 4cda 986f aa10d03e4110   fe6d79b3 2602 4d66 8be9 9acd658daf61

 

Sopky - návštěva muzea v Karlových Varech - listopad 2019

V expozici Krajského karlovarského muzea si žáci 8. a 9. ročníků prohlédli výstavu Sopky našeho kraje a sznámili se i s dalšími expozicemi.

20200213 181240000 iOS  20200213 181241000 iOS

   20200213 181239000 iOS  20200210 112740000 iOS

20200210 112739000 iOS

 

Pozorování vývoje motýla   září - říjen 2019

Žáci 6. ročníků měli možnost pozorovat jednotlivá vývojová stádia motýla martináče z Číny. Larvy jsme dostali od Jihočeské univerzity.

9061c425 382e 408c 98c9 129d772d4a5e  20200210 113327000 iOS

a2e50aff 8736 454d a1df f7f1808f283a  902ee01e 0d14 4abf b352 9fdad08850e8 

20200210 113326000 iOS

 

Medový den - říjen 2019

Ve čtvrtek 17. října 2019 dopoledne se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili výstavy Medový den v MDK Sokolov. Pro žáky zde byla připravena beseda o životě a užitku včel, také si mohli vyzkoušet včelařský oblek a seznámili se s tím, co včelař k péči o včely potřebuje. Pro šikovné žáky, kteří v kvízu o životě včel znali správnou odpověď, byla připravena sladká odměna. Žáky také velice bavila ochutnávka různých druhů medu, zdobení perníčků a výroba svíček ze včelího vosku. Akce byla velmi zajímavá a dětem se výstava velice líbila.

21  22

23  24

25  26

27  28

Černošín 2019

Žáci šestých ročníků se jako každý rok vydali na exkurzi do Školícího centra Černošín. V pondělí 30. 9. 2019 vyjely třídy 6. B a 6. A, o den později, tj. 1. 10., se zúčastnila třída 6. C. Žáci se seznámili se základy recyklace, prohlédli si třídící linku i skládku nerecyklovatelného materiálu a zjistili, co vše se může z recyklovaných materiálů vyrobit.

čern1 19

čern2 19  čern3 19

čern4 19

čern5 19

čern6 19

21. září 2019 - Den bez aut

V pátek 21. září 2019 si žáci 1. stupně opět připomněli význam Evropského dne bez aut, připomněli si smysl a důležitost ochrany životního prostředí pro každého z nás - a tedy i to, že pro zlepšení dopravní situace mohou také něco udělat.

dba1 19  dba2 19  dba3 19

dba4 19  dba5 19

12. září 2019

Dnes se všichni žáci naší školy zúčastnili akce Dravci. Seznámili se s mnoha zástupci a také mohli vidět tyto dravce v akci při lovu. Ti, kteří správně odpověděli na dotazy, byli odměněni pěknými cenami. Akce byla zajímavá a přiblížila názorně žákům život dravců v přírodě.

thumbnail IMG 7560 thumbnail IMG 7562

thumbnail IMG 7569  thumbnail IMG 7580

 


Aktivity v oblasti EVVO v průběhu školního roku 2018/ 2019

Červen 2019

V rámci environmentální výchovy se ve středu 5. června zúčastnili žáci 1. a 2. ročníků besedy Duhový svět Popelničky Jáji. Děti se naučily rozeznávat jednotlivé druhy odpadu a jejich správné zatřídění. Také se seznámily s tím, co se z recyklovaného odpadu vyrábí. Výuka probíhala interaktivním způsobem, děti se výuky aktivně účastnily a vyzkoušely si odpady z domácnosti roztřídit do správných kontejnerů. Beseda proběhla v malé tělocvičně naší školy.

20190605 092231000 iOS  20190605 182536000 iOS

20190605 182535000 iOS   20190605 092233000 iOS

20190605 092233000 iOS

Květen 2019

V květnu jsme splnili poslední úkol Recyklohraní a vytvořili jsme hru DOMINO. Při její výrobě jsme si povídali o využití starých elektrospotřebičů a zužitkovali jsme staré reklamní letáky. Na závěr jsme si hru zahráli, moc se nám povedla a pobavili jsme se.

Domino2  Domino1  Domino3

Domino4  Domino5

17. května Den prázdných tříd (akce žákovského parlamentu)

Akce Den prázdných tříd využili žáci naší školy k tomu, aby výuka probíhala v jiných prostorách než je jejich třída. Žáci 3. B využili tento den k výuce v prostoru za řekou.

20190517 083133911 iOS  20190517 062657271 iOS

20190517 083702357 iOS  20190517 085254420 iOS

20190517 091436659 iOS  20190517 083914653 iOS

7. května - projektový den žáků 8. ročníků

Každý rok žáci osmých ročníků se zúčastní projektvého dne, kde pod vedením učitelů plní úkoly z předmětů Př, Z, Ch a Fy. Úkoly se týkají aktuálních temat, jako např. invazivní rostliny, účinky léčivých bylin, chráněné rostliny, rekultivace, filtrace vody a vlastnosti vody.

2019 EV1  2019 EV2  2019 EV3

Březen 2019

V tomto měsíci jsme rovněž plnili další úkol Recyklohraní, tentokrát pod titulem S rýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra. Do soutěže byly zaslány práce za 1. i 2. stupeň.

Rýmování2  Rýmování3

Světový den vody - 22. března

Světový den vody si pod vedením své třídní p. učitelky Rundové připomněli žáci 5. B ve čtvrtek 21. března projektovým dnem, při kterém řešili různé badatelské a problémové úlohy.

voda1  voda2

voda3  voda4

voda5

Také žáci 2. stupně se zapojili k aktivitám připomínajícím tento den a přihlásili se do soutěže Voda pro všechny 2019, kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR. Výstupem byly černobílé fotografie zabývající se touto problematikou. Do soutěže byly zaslány práce žákyň z 9. C Williamsové a Kastlové.

Vynášení Morany - zimy 20. března

Jaro2  Jaro3

Jaro4  Jaro5

Jaro7  Jaro9

Tradiční akcí Vynášení Morany (zimy) se žáci 1. stupně naší školy loučí se zimou. Letos tomu tak bude ve středu 20.března. Připomínáme si tak naše lidové tradice a zvyky.

Žáci se zimou symbolicky rozloučí figurou – Moranou - vyrobenou z přírodního materiálu, která bude vhozena do řeky Ohře. Doprovázet ji bude také množství malých třídních Moren, které pro tuto příležitost vyrobili. Organizaci zajišťuje p. uč. Petrová.

Morena2

Prosinec 2018

V předvánočním čase proběhlo na naší škole mnoho akcí. Např. návštěvy muzea, vánoční koncerty pod vedením p. uč. Mokré, Vánoční jarmark na dvoře školy, do kterého se zapojili všichni žáci i vyučující naší školy, předvánoční besídky v jednotlivých třídách. Žáci si připomněli české i zahraniční vánoční tradice.

Jarmark5

Jarmark3  Jarmark4

Jarmark1    Jarmark2

Od 26. listopadu do 30. listopadu proběhla na škole Burza hraček, jejích výtěžek byl věnován na charitativní účely. Organizaci zajišťovala p. uč. Měřínská.

Listopad 2018

Plníme první úkol RECYKLOHRANÍ – Reklama na třídění baterií a elektrozařízení

Cílem tohoto úkolu bylo zapojit žáky do propagace třídění a recyklace elektrozařízení a baterií. Při tvorbě s využitím různých výtvarných technik žáci vytvořili plakáty, které podpoří sběr baterií a elektrospotřebičů ve škole. Prostřednictvím tohoto úkolu děti přebírají iniciativu a samy budou recyklaci baterií a elektroodpadu podporovat. Ve svých třídách si pak vylepí hotové plakáty s propagací sběru. Všechny práce byly velice zdařilé a všem dětem děkujeme za jejich vyhotovení. Náhledy prací našich žáků zveřejníme až po ukončení termínu odevzdání. N. B.

Související obrázek

Tonda Obal na cestách opět u nás na škole

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2018 na naší škole proběhly besedy Tonda Obal na cestách. Žáci si hravou formou ověřili své znalosti o třídění odpadů. Také se seznámili s tím, jak se jednotlivé suroviny recyklují. Měli možnost pozorovat a prozkoumat, jak vypadají tyto materiály v jednotlivých fázích zpracování. Besedy se zúčastnili žáci 3., 4., 5., 6. ročníků a třídy 2. B. Beseda byla pro žáky zajímavá a přínosná. Organizaci zajistila N. Beňadiková.

         Tonda Obal 1      Tonda Obal 2

         Tonda Obal 4    Tonda Obal 5Výsledek obrázku pro tonda obal

 

Pokračuje sběr starého papíru a víček - vždy v úterý a ve čtvrtek ráno ve vestibulu u ŠD.

Říjen 2018

Poslední říjnový den se uzavřel sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka. Celkem nasbíráno 4296,5 kg, zapojilo se 106 žáků, průměr 40,53 kg na žáka.:-)

kaštany

Černošín 2018 - exkurze

Ve dnech 1. a 2. 10. 2018 navštívili žáci 6. ročníků ekologickou třídírnu odpadů v Černošíně. Seznámili se s likvidací tříděného odpadu. Předměty se rozdělují podle materiálu, vytříděné složky se lisují a dále zpracovávají.

Exkurze začala odborným výkladem, následoval krátký film zaměřený na tuto tematiku a krátká vycházka do terénu.Zpracovala J. Marešová.

         cern1  cern3  cern2

Září 2018

Den bez aut

Dne 21. září jsme si ve škole připomněli, že 22. září je vyhlášen jako Evropský den bez aut. Žáci 1.stupně vlastním pozorováním zjišťovali počet projíždějících aut v okolí školy. Řešili jednoduché problémy týkající se dopravy aSouvisející obrázek ověřovali si správnost svých řešení. Součástí těchto činností byla také dopravní výchova při teoretických i praktických činnostech. Žáci prvních tříd se pak v rámci praktických dovedností učili pod vedením podpraporčíka Jany Mertlové bezpečně přecházet komunikaci u naší školy. Jiné třídy při pozorování dopravy v okolí školy vyhledávaly místa s největšími riziky pro chodce. Cílem tohoto krátkodobého projektu bylo upozornit žáky na tento den, ukázat smysl a důležitost ochrany životního prostředí pro každého z nás - a tedy i to, že pro zlepšení dopravní situace mohou také něco udělat. V rámci činností probíhajících ve třídách se žáci učili rozdíly mezi ekologicky výhodnější a ekologicky a ekonomicky nevýhodnějšími způsoby dopravy, vymýšleli alternativní způsoby dopravy. Při výtvarné výchově žáci vymýšleli plakáty, které na problematiku dopravy a na Den bez aut upozorňují. N.B.

DBA11 2  DBA8

DBA7

DBA6  DBA5

DBA1  DBA4


Aktivity v oblasti EVVO v průběhu školního roku 2017/ 2018

BŘEZEN 2017

Vynášení zimy na Centrálce V první jarní den proběhlo naše tradiční rozloučení se zimou. Ve středu 21. 3. jsme se všichni sešli na dvoře školy a společně jsme  následovali  Moranu, vyrobenou z přírodního materiálu, na Most lásky, kde jsme zazpívali písničku Hřej sluníčko, hřej a Morana byla vhozena do řeky Ohře. Přejeme všem krásné jarní dny. Organizaci zajišťovala p. uč. Kerulová.

zima1  zima2   zima3

Poznáváme Evropskou unii Dne 1. března proběhla pro žáky 5. tříd beseda pod názvem Cestujeme po EU, která žákům přiblížila kulturu a život v jednotlivých evropských státech. Žáci se seznámili se státními symboly těchto zemí, s hlavními městy, se zvyky a tradicemi, významnými osobnostmi, s památkami.

Další beseda proběhla dne 13. března pro žáky 4. tříd na téma Velikonoce v EU. Žáci měli možnost podrobněji poznat velikonoční tradice v jednotlivých zemích Evropy. Obě besedy se dětem líbily a zajímavou formou rozšířily znalosti o státech Evropy. Besedy připravil p. Čermák z Eurocentra Karlovy Vary. Organizaci zajistila N. Beňadiková.

LISTOPAD, PROSINEC 2017

Vánoční jarmark proběhl odpoledne na dvoře školy dne 20. prosince. V nabídce bylo mnoho krásných výrobků našich žáků z celé školy. Na jarmark, na kterém vládla vánoční atmosféra, se přišlo podívat mnoho rodičů. Zpestřením byla vystoupení žáků školní družiny, pěveckého sboru naší školy, živý betlém a občerstvení. Výtěžek bude věnován na charitativní účely.

  14 2017  11 2017

Vánoční stromečky v klášteře sv. A. Paduánského. Na výrobě vánočních ozdob se podíleli žáci 1. a 2. stupně pod vedením p. uč. Petrové a p. uč. Špicnerové. Ozdobenými stromečky tak přispěli k zahájení vánočního kulturního programu města Sokolov a ke krásné vánoční atmosféře.

                                  fotostromek2                  006

Divadlní představení O čisté planetě proběhlo 30. listopadu a zúčastnili se jej žáci 3. a 4. ročníků. Zábavnou formou si připomněli zásady třídění odpadů a šetrného chování k okolí i přírodě.

Hrajeme si s odpady - Nejzdařilejší prostorové práce žáků naší školy soutěžily v krajské výtvarné soutěži Hrajeme si s odpady. V neustále větší konkurenci byla nejúspěšnější práce Cecilie recyklovaná. Její autorkou je V. Němečková z 8.B.

ŘÍJEN 2017

Beseda Cesta za snem s lidmi s handicapem, kteří i přes svůj hadicap dokazují úžasné věci, žijí své sny a umí si je plnit proběhla 24. října.

EV4 2017  EV5 2017

Plníme 1. úkol Recyklohraní

                V říjnu 2017 jsme na 1. i 2. stupni plnili 1. úkol, který se zaměřil na baterie a akumulátory Vydržím víc, posloužím déle.   

EV3 2017  EV1 2017 

 

EV2 2017

Recyklohraní logo  

 

 

Exkurze do Černošína

                Ve dnech 2. a 3. října 2017 se žáci 6. ročníků zúčastnili odborné exkurze na skládku a třídírnu odpadu v Černošíně. Prohlídka areálu včetně odborného výkladu trvala téměř 3 hodiny. Žáci se zde dozvěděli vše o průběhu skládkování. Od samotného založení až po její následnou rekultivaci.

                Veškeré procesy měli žáci možnost spatřit na vlastní oči. Žáci procházeli celým provozem třídírny odpadu a skládky. Zde měli možnost vidět dotřiďování separovaného odpadu (papíru, plastů), který se nadále vykupuje k dalšímu zpracování. Následně si žáci prošli naučnou stezkou, která prochází kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky, kde je z jímaného plynu vyráběna elektrická energie. Exkurze byla přínosná a žáci se přesvědčili o tom, že třídit odpad opravdu smysl má.

Cern1  Cern2  Cern3

ZÁŘÍ 2017

Jako každý rok probíhá i letos sběr kaštanů pro zvířátka v lesích - zapojte se i Vy.

V týdnu 22. 9. – 27. 9. 2017 proběhl projektový týden k Evropskému dni bez aut ve všech třídách prvního stupně. Tato tematika prolínala všemi vyučovacími dny a předměty od 1. do 5. ročníku ve všech třídách. Žáci si rozvíjeli vyjadřovací dovednosti, zabývali se vztahem člověk, jeho aktivity a vliv na přírodu a životní prostředí. Pro žáky byly připravené činnosti přispívající k rozvoji spolupráce mezi dětmi, k uvědomování si hodnot, k řešení složitých situací, k práci s informacemi na internetu a ze sdělovacích prostředků a k mnoha dalším dovednostem a schopnostem. Výstupem jsou zpracované pracovní listy, plakáty a další obrazový materiál.N. B.

Projekt voda - dne 28.9. se žáci třídy 8.B zúčastnili projektu Voda. Ve fiktivní chemické laboratoři pod vedením zkušených lektorek se žáci prakticky seznamovali s vlastnostmi vody, novými pojmy, látkami, pokusy.

Máme vítězství v Karlovarském kraji!

                V rámci 4. úkolu v loňském šk. roce byla za naši školu zaslána videoukázka žáka Jana Kukala z 9. B. Toto krátké video zaměřené na třídění odpadů se umístilo na nádherném 1. místě v kraji. Honzovi za to moc děkujeme a gratulujeme k vítězství. Také pro své spolužáky vyhrál besedu Cesta za snem s lidmi s handicapem, kteří i přes svůj hadicap dokazují úžasné věci, žijí své sny a umí si je plnit. Beseda proběhne 24. října.Výsledek obrázku pro medaile 1. místo


Aktivity v oblasti EVVO v průběhu školního roku 2016/ 2017

- pravidelně vedeme žáky k třídění vzniklého školního odpadu, sběru vybitých baterií do boxů v přízemí školy, sbíráme a zasíláme prázdné tonery k ekologickému zpracování, recyklaciRecyklohraní logo

Aktivity probíhající v ŠD viz stránky ŠD naší školy.


Květen
Žáci 4. B navštívili výstavu v sokolovském muzeu Jak semena putují krajinou, kde se blíže seznámili s přenosem semen v přírodě a jejich dělením. Součástí výstavy byly rovněž interaktivní činnosti k tomuto tematu. Na konci měsíce se vydali na exkurzi do Hornického muzea v Krásně, kde se seznámili s těžbou v okolí Krásna a na Sokolovsku vůbec a vlivu těžby na krajinu.
 
Žáci 3. ročníků byli na exkurzi ve štole a v Muzeu v Jáchymově. Prošli si šlotu a seznámili se s potupem těžby a zpracování uranu a vlivem této těžby na krajinu.
 
V květnu jsme splnili poslední úkol Recyklohraní Tajemství červené krabičky, který byl zaměřen na sběr malých elektrospotřebičů a jejich recyklaci. Žáci druhého stupně k tomuto tematu natočili krátkou videoprojeci.
 
Centralka2  Centralka4
 
Dne 18.5. 2017 plnili  žáci 8.ročníků úkoly z oblasti environmentální výchovy:
       1. Ekosystémy 
       2. Základní podmínky života
       3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí
       4. Vztah člověka k prostředí
 Žáci vyhledávali a třídili informace a na základě jejich pochopení propojili  teoretické poznatky se situacemi
v praktickém životě.
 
projekt1  projekt2
projekt3

Duben

V letošním školním roce žáci malovali obrázky na téma Hmyzí úlet.Výtvarné práce, malované různými technikami, se jim velmi podařily. V celkovém hodnocení byli naši žáci velmi úspěšní, viz hlavní stránky.

Dne 7. dubna 2017 jsme získali titul Škola udržitelného rozvoje Karlovarského kraje 3. stupně.

skola udrz. rozvoje KVK 1 2

Březen

Dne 6. března proběhl tradiční sběr víček od PET lahví.

Akce Vynášení Moreny proběhla dne 20. března. V tento den se žáci 1. stupně definitivně rozloučili se zimou a připomněli si jednu z našich dávných tradic, viz hlavní stránka.

Filmové představeni Planeta Země se konalo 28. března. Tentokrát jsme s moderátory navštívili Brazílii, žáci se seznámili se životem lidí ve velkých městech i v pralese a poznali přírodní zajímavosti tohoto státu a kontinentu. Představení se zúčastnili žáci 4. - 9. ročníků naší školy.

Mezinárodní filmový festival EKOTOPFILM navštívili žáci 4. a 5. tříd 29. března. Blíže se sznámili s recyklací baterií, získali drobné odměny v soutěžích na dané téma a zhlédli dokumentární filmy zabývající se problematikou životního prostředí.

Na konci března jsme zaslali výtvarné práce našich žáků na soutěž, kterou pod názvem Hmyzí úlet vyhlásil ke Dni Země DDM v Sokolově.

Únor

Dne 23. února dopoledne proběhla na naší škole beseda pro žáky 3., 4. a 5. tříd Recyklace hrou. Žáci si zopakovali a upevnili při praktických činnostech své dovednosti v oblasti třídění odpadů. Organizaci zajistila N. Beňadiková. N. B.

RECYK.2  RECYK1

RECYK3  RECYK4

RECYK5

Leden

V lednu jsme v rámci zapojení do projektu RECYKLOHRANÍ splnili úkol Staň se tiskařem aneb dostaň písmo na papír! N.B.

P1160002  P1160004  P1270013

Prosinec

První týden v prosinci již tradičně proběhla vánoční burza hraček. Letošní rok se podařilo vybrat rekordních 18 700 korun. Přispíváme nadaci Dobrý anděl a snažíme se pomoci dětem z našeho regionu. Část peněz se věnovalo na nákup drobných dárků pro seniory v Domově ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově, s nímž dlouhodobě spolupracujeme. Organizaci zajišťovala p. uč. Měřínská.

Rovněž se naši žáci pod vedením p. uč. Korbelové a Špicnerové zapojili do tradiční přehlídky vánočních stromků jednotlivých škol, která proběhla v klášteře sv. Antonína Paduánského. Výstava trvala celý prosinec.

12. prosince proběhla pro žáky beseda na téma Vánoce v EU, při které se žáci seznámili s tradicemi jednotlivých států Evropy. Organizaci zajišťovala p. uč. Beňadiková.

Dne 21. prosince proběhly na dvoře vánoční trhy. Rodiče a veřejnost zde měli možnost zakoupit si předměty, které převážně vyrobili žáci naší školy. Atmosféru zpříjemnilo pásmo koled zazpívaných malým sborem našich žáků pod vedením p. uč. Moukré. K dispozici bylo občerstvení s teplým čajem a koláčem. Výtěžek z prodeje byl krásných osm tisíc korun, které žákovský parlament předal hned ve čtvrtek mamince nemocného chlapečka ze Svatavy. Organizaci zajišťovala p. uč. Sieberová, Pisárová a žákovský parlament, foto N. Beňadiková.

 Trhy1

  Trhy2  Trhy3

Výtvarná soutěž 2016 - projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. Plníme dětské sny - mladší žáci tvořili vánoční ozdoby, starší žáci vyráběli betlém. V mladší kategorii (1. – 4. třída) se na 1. místě umístil Tomáš Mahdalík z 1. C s prací Sobík a v kategorii (5. – 9. třída) 1. místo obsadila Vendula Němečková ze 7.B s prací Narodil se. Vítězové si převzali diplom a dárky dne 12. 12. 2016 v Krajské knihovně v Karlových Varech. Organizaci zajišťovala p. uč. Špicnerová a Příplatová.

Dne 22. prosince se vydali žáci prvních tříd do muzea v zámečku na Výstavu hraček. Zde se seznámili s hračkami, se kterými si hrály děti dříve, některé hračky si mohly i vyzkoušet.

Jako již tradičně poslední den ve škole proběhly na třídách vánoční besídky.

Listopad

Dne 17. listopadu proběhl pro žáky 7. a 9. ročníků vzdělávací pořad Peru. Organizaci zajišťovala p. uč. Žáková.

Po dobu měsíce září a října probíhal na škole sběr kaštanů pro zvířátka v lese. Nejlepší sběrači byli odměněni drobným dárkem. Organizaci zajišťoval p. uč. Remta.

Říjen

Ve dnech 3. a 4. října proběhla exkurze žáků 6. tříd na skládku odpadů v Černošíně, aby se zde seznámili s provozem tohoto zařízení a současně se zamysleli nad tím, co mohou sami udělat pro to, aby bylo méně odpadu a více materiálů se recyklovalo. Organizaci zajišťovala p. uč. Marešová, foto Martin Piller.

skládka1  skládka2

Dne 14. října navštívili žáci IV. B muzeum v zámečku. Organizaci zajišťovala p. uč. Beňadiková.

Září

Dne 21. září se vydali žáci IV. B na exkurzi do Botanické zahrady v Bečově, aby zde strávili dopoledne plné činností v přírodě a ověřili si zde své teoretické znalosti v praxi. Organizaci zajišťovala p. uč. Beňadiková.

Žáci IV. C a III. A vyjeli na exkurzi na farmu Kozodoj ve Staré Roli, kde se seznámili s chovem domácích zvířat a vyzkoušeli si dovednosti spojené s životem na farmě. Organizaci zajišťovala p. uč. Žídková a Riplová.


Září 2015

Dne 22. 9. 2015 se žáci 3. A a 3. B vydali na exkurzi na farmu Kozodoj. Po krátkém úvodním přivítání jsme se rozdělili do dvou skupin. První skupina se vydala na prohlídku farmy. Téměř všechna domácí zvířata jsme si mohli pohladit a i nakrmit. Dětem se velmi líbily lamy, prasátko Piškot i ovce a kozy. Také se o nich žáci dověděli mnoho nových a zajímavých informací. Druhá skupina si vyzkoušela zpracování vlny. Vlnu si nejprve vyprali, pak učesali a na závěr si vyrobili vlněnou kuličku na památku. Oba naši průvodci na farmě se nám plně věnovali a dětem přiměřenou a zajímavou formou přiblížili život domácích zvířat i zpracování vlny. Na závěr si děti domů odnesly i malý dárek – krabičku na svačinku s hračkou. Výlet se všem moc líbil. N. B.

kozodoj1     kozodoj2

kozodoj3      kozodoj4

 

V týdnu 21. 9. – 25. 9. 2015 proběhl projektový týden k Evropskému dni bez aut ve všech třídách prvního stupně. Tato tematika prolínala všemi vyučovacími dny a předměty od 1. do 5. ročníku ve všech třídách. Žáci si rozvíjeli vyjadřovací dovednosti, zabývali se vztahem člověk, jeho aktivity a vliv na přírodu a životní prostředí. Pro žáky byly připravené činnosti přispívající k rozvoji spolupráce mezi dětmi, k uvědomování si hodnot, k řešení složitých situací, k práci s informacemi na internetu a ze sdělovacích prostředků a k mnoha dalším dovednostem a schopnostem. Výstupem jsou zpracované pracovní listy, plakáty a další obrazový materiál, který je součástí výzdoby na chodbě naší školy i ve třídách.N. B.


Aktivity v oblasti EVVO v průběhu školního roku 2014/ 2015

Duben 2015

V pátek 24. dubna jsme se zúčastnili velmi zajímavé přehlídky dravců. Žáci se o ptácích dověděli mnoho zajímavých informací, mohli si je dobře prohlédnout a také mohli pozorovat dravce při lovu a letu velmi zblízka. Celá přehlídka byla velmi profesionálně organizovaná a žáky zcela zaujala.

  Dravci1

Březen 2015:

Druhý úkol Světlo, jehož splnění dokončujeme právě v těchto dnech, vede žáky, aby se zamysleli nad zdroji světla. Mladší žáci zdroje světla ztvárnili výtvarně, nebo namalovat čtyři různé druhy světla. Starší žáci měli zachytit různé druhy světla fotoaparátem a bylo jen na nich, jak pojem světlo pochopí a ztvární. Jak se jim to všem povedlo, můžete posoudit sami. Do tohoto úkolu se zapojili z prvního stupně žáci 1. C, 3. C, 4. A, B, C, 5. B, C a z druhého stupně někteří žáci 8. a 9. ročníků: K. Černá z 9. A, M. Onak z 8. B a L. Vakešová z 9. B. Všem žákům, kteří se zapojili moc děkujeme a přejeme ještě mnoho tvůrčích nápadů. (N. B. 30. 3. 2015)

20. března jsme se opět společně rozloučili s letošní zimou a poslali ji po proudu řeky Ohře. Symbolické vynášení Moreny letos bylo o to víc magické, protože jsme mohli také pozorovat částečné zatmění Slunce. Den jsme si moc užili. Do akce se zapojili všichni žáci 1. stupně.

P3200005  P3200011

Leden 2015

Black out byl první úkol, do kterého jsme se zapojili a vyzkoušeli jsme si, jaké by to bylo, kdyby nastal velký výpadek proudu. Žáci tak zjistili, jak moc jsme na elektřině závislí. Menší děti připravovaly občerstvení z obrázků nebo modelíny. Starší žáci v dotazníkové části zjistili, kolik mají doma elektrospotřebičů a také si vyzkoušeli, zda-li by se uměli zabavit bez použití televize, počítače a dalších podobných zařízení. Na závěr žáci šestých a sedmých ročníků vyrobili pohoštění a snažili se, aby nemuseli použít žádný z elektrických pomocníků v kuchyňce. Na obrázcích je vidět, že se jim práce dařila a připravené občerstvení bylo nejen pěkné, ale i chutné. Všichni si jistě uvědomili, jak moc je v dnešní době elektřina důležitá a jak je důležité s ní šetřit.

Říjen 2014:

Exkurze do centra environmentální výchovy v Černošíně proběhla v pondělí 6. 10. 2014 a zúčastnili se jí žáci a žákyně tříd VI. A a VI.B. Na místě proběhla prohlídka zařízení třídící linky odpadů, kompostárny a skládky odpadů  s odborným výkladem.

Opět, stejně jako v minulých letech, proběhl na podzim sběr kaštanů pro zvířátka na zimu.

Září 2014:

Letos jsme se poprvé zapojili do projektu RECYKLOHRANÍ. Cílem tohoto projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her a praktických činností. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v našem speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek.

 

Krátkodobý projekt Den bez aut proběhl na 1. stupni v týdnu od 15. září do 19. září. Zapojily se do něj pod vedením všechny děti a přiměřeně svému věku se zabývaly problémy vznikající s nadbytečnou dopravou v okolí školy. Opět vznikly velmi zajímavé plakáty, výtvarné práce, proběhly besedy ve třídách a žáci také pracovali na drobných úkolech z pracovních listů.

 

V rámci oslav 120. výročí založení školy byla před budovou školy 24. září 2014 slavnostně zasazena pamětní lípa, která bude oslavy tohoto výročí připomínat.

  


     

 

 

Nenuda - zájmové kroužky

21.07.2015

Vedoucí: Mgr. Michaela Frýdlová, tel: 352 324 050, 606 572 576, 
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
 na 2. pololetí šk. roku 2019/2020

PŘIHLÁŠKA ŽÁKA DO KROUŽKU - zde

 

Aktuálně:

 
Platby za zájmové kroužky pořádané školou (únor - květen 2020)
Poplatky se budou vracet dne 8.6.2020 v kanceláři školy v čase 14.00 - 15.00 hodin.
Jsou to poplatky za ZK: Keramika, Háčkování, Anglický jazyk, Německý jazyk, Divadelní kroužek.
 

PRO 1. STUPEŇ (1. - 5. ročníky)

Anglický  jazyk pro 1. ročník, vedoucí: Bc. K. Cooper, kdy: po 13.00 - 13.45 h, cena: max. 480 Kč 

Anglický jazyk pro 2. ročník, vedoucí: Bc. K. Cooper, kdy: út 13.30 - 14.15 h, cena: max. 480Kč 

Německý jazyk 1. ročník, vedoucí: Mgr. T. Pohořalová, kdy: čt 13.30 - 14.15 h, cena: max. 480 Kč 

Anglický jazyk 4. - 5. ročníky, vedoucí: BSc. M. Cooper, kdy: st 14.00 - 14.45 h, cena: max. 480 Kč 

Míčové hry 2. - 5. ročníky, vedoucí: Mgr. B Křížová, kdy: út 14.30 - 15.30 h, cena: max. 440 Kč
(cena je na celý školní rok, přihláška DDM)

Logopedie 1. a 2. ročníky, vedoucí: Mgr. J. Žídková, kdy: út 7.00 - 7.30 h, dle individuální domluvy, zdarma

Veselá věda 1. - 5. ročníky, kdy: st 13.30 - 14.30 h, veškeré informace a přihlášky na www.veselaveda.cz 

Florbal 1. - 5. ročníky, vedoucí: F. Moravec, kdy: st 14.00 - 15.00 h, cena: 460 Kč (cena je na celý školní rok, přihláška DDM)

Stolní tenis 1. a 2. ročníky, vedoucí: M. Choděra, kdy: út 16.00 - 17.00 a pá 16.00 - 18.00 h, cena: 500 Kč
(cena je na celý školní rok)

PRO 1. i 2. STUPEŇ (1. - 9. ročníky)

Norský jazyk 5. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. E. Píšová, kdy: pá 14.00 - 14.45 h, cena: max 480 Kč

Francouzský jazyk 4. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. G. Petrová, kdy: út 14.00 - 14.45 h, cena: max. 480 Kč

Keramika 1. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. Z. Zimmelová, kdy: po 13.30 - 15.00 h, cena:  max. 400 Kč

Keramika 1. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. Z. Zimmelová, kdy: st 13.30 - 15.00 h, cena:  max. 400 Kč 

Divadelní kroužek 4. - 8. ročníky, vedoucí: Ing. M. Volný, kdy: po 15.30 - 17.00 h, cena: max. 480 Kč

Hudební kroužek 1. - 9. ročníky, vedoucí: Diplom. um Bc. Mgr. E. Mokrá, kdy: po 13.50 - 14.50 h, cena: 330 Kč (cena je na celý školní rok, přihláška DDM)

Hra na zobcovou flétnu 1. - 9. ročníky, vedoucí: Diplom. um Bc. Mgr. E. Mokrá, kdy: po 14.55 - 15.55 h, cena:  330 Kč (cena je na celý školní rok, přihláška DDM)

Dopravní výchova 3. - 9. ročníky, vedoucí: H. Stinglová, kdy: po 14.00 - 15.00 h, cena: 250 Kč (cena je na celý školní rok, přihláška DDM) 

Háčkování 1. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. Z. Zimmelová, kdy: út 13.30 - 15.00 h, cena: max. 240 Kč, v ceně není zahrnut materiál

 

PRO 2. STUPEŇ (6. - 9. ročníky)

Anglický jazyk 6. - 9. ročníky, vedoucí: BSc. M. Cooper, kdy: pá 14.00 - 14.45 h, cena: max. 480 Kč 

3D tisk 6. - 9. ročníky, vedoucí: Mgr. P. Mentlík, kdy: po 14.00 - 15.00 h, cena: 600 Kč (cena je na celý
školní rok, přihláška DDM)

Seminář z Českého jazyka 9. ročníky, vedoucí: Mgr. L. Pisárová, kdy: po 14.00 - 14.45 h, cena: max. 280 Kč

Seminář z Českého jazyka 9. ročníky, vedoucí: Mgr. P. Šišková, kdy: pá 7.00 - 7.45 h, cena: max. 280 Kč

Seminář z Matematiky 9. ročníky, vedoucí: D. Špicnerová, kdy: po 7.00 - 7.45 h, cena: max. 280 Kč

Seminář z Matematiky 9. ročníky, vedoucí: Mgr. J. Krejzová, kdy: po 14.00 - 14.45 h, cena: max. 280 Kč

Seminář z Matematiky 9. ročníky, vedoucí: Mgr. D. Remta, kdy: po 7.00 - 7.45 h, cena: max. 280 Kč

Seminář z Matematiky 9. ročníky, vedoucí: Mgr. P. Mentlík, kdy: st 14.00 - 14.45 h, cena: max. 280 Kč

Čtenářský klub 5. - 9. ročníky, vedoucí: J. Šrámková, kdy: po 14.00 - 15.30 h, cena: zdarma

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

♣ Činnost zájmových kroužků bude zahájena 1. října 2019.

Přihlášku do zájmového kroužku si žák/yně vyzvedne u svého třídního učitele, případně rodič na třídních schůzkách,kterému ji také odevzdá zpět. Přihlášku je možné si i vytisknout z webových stránek Nenudy. Přihlášku DDM si žáci musí vyzvednout u vedoucího kroužku.S tímto neotálejte, pokud bude o kroužek velký zájem, budou do kroužku zařazeni žáci, kteří odevzdali přihlášku nejdříve.

Přihlásit nebo odhlásit žáka do nebo ze zájmového kroužku je možné na začátku školního roku nebo v pololetí písemnou formou zákonným zástupcem.

První schůzku kroužku lze považovat za zkušební. Pokud žák již nebude chtít na kroužek chodit, bude přihláška stornována. Platbu za kroužek je třeba uhradit hotově dle pokynu vedoucího kroužku ve stanovený den. Kdo poplatek včas neuhradí, bude z kroužku vyřazen (zajistěte si tedy úhradu i v případě absence žáka ve škole). Ceny jsou uvedené na pololetí školního roku, cena může být snížena podle počtu žáků v kroužku. Ceny u kroužků DDM jsou na celý školní rok a platí se na účet DDM.

Pokud bude žák chybět na kroužku, je třeba jej omluvit a doložit písemnou omluvenku.

Po celou dobu konání schůzky ZK platí pro žáky Školní řád, při jeho porušování nebo nekázni bude žák z kroužku vyřazen bez náhrady poplatku.

Veškeré informace o zájmovém kroužku se žáci dozví od jeho vedoucího. Pokud kroužek z nějakého důvodu odpadne, budou o tom žáci informování písemně nebo rozhlasem školy, případně rodiče formou sms.

Veškeré informace a případné poradenství v oblasti volného času vám ráda zodpoví Mgr. Michaela Frýdlová – vedoucí Centra volného času – Nenuda. Tel: 352 324 050, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

 

Anglický jazyk pro 1. ročníky

 

Zájmový kroužek navštěvují žáci prvních a druhých tříd. Výuka je organizována tak, aby došlo k aktivnímu zapojení žáků, střídání aktivit po 10 minutách. Audio-orální aktivity - poslech, skupinové a individuální opakování slovíček, učení slovíček podle obrázků, sledování videa, učení formou hry - střídání pohybových aktivit (hledání správného obrázku po třídě, práce v kruhu) a aktivit, kdy žáci sedí na místě. Dále se děti učí krátkým rozhovorům - práce ve dvojicích, jednoduchým písničkám s patřičnou slovní zásobou.

 

 aj1zk

 

 

Háčkování

Žáci se v tomto kroužku naučí základním technikám háčkování a něco pěkného si vyrobí.

IMG 20200305 WA0007

IMG 20200305 WA0011

IMG 20200305 WA0012

 

Keramika

Kroužek keramiky je určen pro všechny žáky, kteří si chtějí vyrobit nějaký hezký výrobek z keramiky a zvládnout základy práce s hlínou. Děti se naučí modelovat z hroudy, stavět válečky, modelovat pláty. Po vypálení si své výrobky dle vlastní fantazie naglazují a odnesou si je pro vlastní potěchu domů.

kerzk

 kerzk2

ker1

ker2

ker3

 

Divadelní kroužek

Kroužek je určen pro žáky 2. - 5. ročníků.
Děti se seznámí s divadlem a divadelními zákonitostmi. Naučí se mluvit na jevišti a pohybovat se po něm.
Nazkoušíme představení, které pak předvedeme spolužákům a rodičům.
div

 

 
 

 

 

nenuda2

 

 

 

Zařazení žáka do tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků

21.07.2015

TERMÍNY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2018/19:


Přihlášky je nutné podat v kanceláři školy do 30. 4. 2019

Řádný termín výběrového řízení: 15. 5. 2019 od 8:00 (náhradní termín 22.5.2019)KONTAKT NA NAŠI ŠKOLU:

 

Telefon: 352 324 050


e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ROZŠÍŘENÁ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ


Cizí jazyk – anglický jazyk je podle ŠVP vyučován od prvního ročníku základní školy. Rozšířená výuka cizích jazyků začíná od třetího ročníku. Žáci se učí anglický jazyk s vyšší hodinovou dotací, vyučující jsou kvalifikovaní učitelé anglického jazyka. Ve vyšších ročních vyučují anglický jazyk i zahraniční lektoři – rodilí mluvčí.

Druhý cizí jazyk – německý jazyk je vyučován od šestého ročníku a tříhodinovou týdenní dotací. Vyučován je vedeno kvalifikovanými učiteli německého jazyka nebo rodilými mluvčími.

 

ZAŘAZOVÁNÍ DO TŔÍD S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU CIZÍCH JAZYKŮ

 

Postup pro zařazení do 3. ročníků s rozšířenou výukou cizích jazyků:  

Žáci školy

Zákonný zástupce si podá řediteli školy žádost o zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků v termínu do 30. 4. příslušného školního roku. Žádost si můžete stáhnout zde.
Ředitel školy na základě posouzení výsledků prospěchu a chování žáka v prvním pololetí druhého ročníku a na základě výsledků výběrového řízení rozhodne do 31. 5. o zařazení žáka do třídy s RVJ.

 

Žáci z jiných škol

Zákonný zástupce si podá řediteli školy žádost o přestup na Základní školu Sokolov, Rokycanova 258 a žádost o zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků v termínu do 30. 4. příslušného školního roku. Žádosti si můžete stáhnout zde.
Ředitel školy rozhodne o přestupu žáka do Základní školy Sokolov, Rokycanova 258 a na základě posouzení výsledků prospěchu a chování žáka v prvním pololetí druhého ročníku a na základě výsledků výběrového řízení rozhodne do 31. 5. o zařazení žáka do třídy s RVJ.

 

Výběrové řízení do tříd s RVJ

Při přijetí žádosti pro výběrové řízení do tříd s RVJ bude každému žákovi přiděleno registrační číslo. 
Výběrové řízení se koná v první polovině měsíce května. Na výběrové řízení budou účastníci písemně pozváni minimálně týden před konáním výběrového řízení.
Při výběrovém řízení ředitel školy posuzuje prospěch a chování v prvním pololetí druhého ročníku, výsledky písemného a ústního testu, doporučení školy.
Po ukončení výběrového řízení budou v budově školy zveřejněny výsledky pod registračními čísly. Výsledky budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách školy. O přijetí budou rodiče písemně informování.


Postup pro zařazení do vyšších ročníků s rozšířenou výukou cizích jazyků:

Zákonný zástupce podá řediteli školy příslušné žádosti (jiné jsou pro žáky školy a pro žáky z jiných škol, ke stažení jsou výše). Ředitel školy neprodleně určí termín rozdílové zkoušky z cizího jazyka a předá zákonnému zástupci okruhy látky k rozdílové zkoušce (ke stažení zde). Ředitel školy na základě posouzení výsledků prospěchu a chování žáka v aktuálním pololetí školního roku a na základě výsledků rozdílové zkoušky rozhodne do 5 dnů od termínu konání rozdílové zkoušky o zařazení žáka do třídy s RVJ.

 

Rozdílové zkoušky

Rozdílové zkoušky se konají v termínu, který určí podle možností školy ředitel školy. 
Při rozdílové zkoušce z cizího jazyka ředitel školy posuzuje prospěch a chování v aktuálním období školního roku na základě předložení posledního školního vysvědčení nebo jeho opisu, hodnocení v cizím jazyce, výsledků ústního a písemného testu a poslechu.
O zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků rozhodne ředitel školy do 5 dnů od termínu konání rozdílové zkoušky.


Rozdělení tříd - 2019/2020

21.07.2015
1.A Mgr. Monika Sieberová 6.A Vladimír Hnízdil
1.B Mgr. Kamila Rundová 6.B Mgr. Simona Bulínová
1.C Mgr. Gabriela Petrová 6.C Mgr. Eva Píšová
2.A Mgr. Michaela Frýdlová 7.A Mgr. Eliška Navrátilová
2.B Mgr. Barbora Křížová 7.B Drahomíra Špicnerová
3.A Mgr. Věra Příplatová 7.C Mgr. Michaela Zímová
3.B Mgr. Iva Brachtlová 8.A Mgr. Lada Měřínská
3.C Mgr. Jana Martincová 8.B Mgr. Lenka Pisárová
4.A Mgr. Jana Nováková 8.C Mgr. Daniel Remta
4.B Mgr. Naděžda Beňadiková 9.B Mgr. Petra Šišková
4.C Mgr. Olga Hörlová 9.C Mgr. Petr Mentlík
5.A Mgr. Ludvík Kareš    
5.B Mgr. Lucie Havlová     

Základní informace

17.07.2015

Jsme státní základní škola v Sokolově. V roce 2019 slavíme již 125 let své existence. Více než 35 let u nás probíhá rozšířená výuka jazyků, v současnosti jsme jedinou školou s jazykovým zaměřením v okrese Sokolov. Škola poskytuje vzdělání podle vzdělávacího programu Škola jazykům otevřená a Základní škola. Ve třídách s rozšířenou výukou jazyka nabízíme výuku anglického, německého, španělského a ruského jazyka. Výuka prvního cizího jazyka - angličtiny - probíhá již od 1. ročníku. Od 3. tříd žáci pokračují ve výuce anglického jazyka, v 6. ročníku přibírají německý jazyk a v 8. ročníku jazyk ruský. Od 2. ročníku mají žáci možnost navštěvovat nepovinný předmět Španělský jazyk.

Na škole aktivně pracuje žákovský parlament. Absolventi školy jsou velmi dobře připraveni na další vzdělávání a bez problémů jsou přijímáni ke studiu (a úspěšně studují) na všech typech středních škol, zejména gymnáziích. Kapacita je 600 žáků, školu v současné době navštěvuje 570 žáků.

Mezi silné stránky školy patří kvalitní pedagogický sbor, složený z lidí, kteří se rádi učí novým věcem, stále se zdokonalují v nejrůznějších dovednostech a reagují na aktuální dění ve všech oblastech. Svým žákům nabízejí aktivity mimo rámec běžné výuky formou zájmových kroužků, nejen jazykových, ale i badatelských, počítačových a sportovních. Klub Nenuda ve školním roce nabízí přes 20 různých zájmových kroužků. Rovněž organizují celou řadu exkurzí, vzdělávacích zájezdů, lyžařské výcviky a školy v přírodě.

Škola realizuje celou řadu projektů. Jedním z nejvýznamnějších je od roku 2013 projekt Čteme společně. Jedná se o projekt, v rámci něhož se pravidelně setkávají žáci I. a II. stupně. Žáci II. stupně fungují jako tutoři a s mladšími spolužáky čtou, řeší úkoly a vyprávějí si. Velkým přínosem projektu je kromě aktivní práce všech zapojených dětí také prevence šikany, protože mladší žáci mají ve starších spolužácích kamarády a v případě potřeby důvěrníky. Projekt postupně rozšiřujeme i do jiných vzdělávacích oblastí, jako je cizí jazyk a přírodní vědy.

Desátým rokem také vycházející žáci naší školy zpracovávají po přijímacích zkouškách tzv. absolventské práce. Kromě kvalitního zpracování tématu se rovněž učí, jak správně psát citaci, dodržovat formální stránku práce, práci obhájit a argumentovat. Absolventské práce uzavírají etapu povinné školní docházky a díky jejich zpracovávání nemají žáci naší školy problémy při vytváření seminárních, příp. ročníkových prací na středních školách. Někteří žáci 9. ročníků zpracovávají a obhajují své práce v anglickém jazyce.

Škola spolupracuje aktivně s rodiči i mimoškolskými subjekty. V rámci těchto partnerství stojí určitě za zmínku projekt Posaďte se, prosím. V něm žáci, rodiče, pedagogové, městské organizace aj. vyráběli a malovali pestré lavičky, které v roce 2017 a 2018 zdobily sokolovské Staré náměstí a městský park. Projekt se setkal s velmi pozitivní odezvou sokolovských občanů i turistů, kteří město v letní sezóně navštívili. Ve školním roce 2018/2019 jsme spolu se sdružením Dolmen zorganizovali ve škole Jarní jarmark radosti. Celá budova školy hostila desítky obchůdků, vystoupení, workshopů. Akci navštívily stovky rodičů, přátel školy a lidí z celého Sokolovska.

Již pátým rokem realizujeme rovněž projekt EDISON BASIC organizovaný agenturou AIESEC. Jedná se o týdenní návštěvu stážistů ze zemí celého světa, kteří ve škole prezentují své země, seznamují naše žáky se svými tradicemi, kulturami, památkami. Projekt pomáhá našim žákům zlepšit anglický jazyk a zvyšuje motivaci k jeho učení se.

V loňském školním roce jsme se zapojili do celé řady e-twinningových projektů, spřátelili se se školami v Dánsku, Francii, Španělsku, Slovensku, Řecku. Naší novou partnerskou školou se stala Szkola podstawowa nr. 11 v Ostrowie Wielkopolskim. Školu jsme navštívili v únoru 2019, kolegové z Polska přijeli na náš jarmark radosti. V tomto školním roce plánujeme výměnný pobyt žáků.

V rámci spolupráce s rodiči nabízíme tzv. rodičovské kavárny – pravidelná setkání ve spolupráci se školní psycholožkou a psychologem Mgr. Jakubem Onderem, na něž jsou zváni odborníci z oblastí souvisejících s výchovou a vzděláváním.

Škola nabízí nadstandardní služby v oblasti kariérového poradenství. Naši žáci jsou již deset let testováni v aplikaci COMDI, což je nejkomplexnější testovací sada v oblasti kariérového poradenství. V současné době jsme jedinou školou v sokolovském okrese, která nepřetržitě toto testování poskytuje. Každý rok pořádáme pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče setkání se zástupci středních škol, zveme naše bývalé žáky, aby vycházejícím přiblížili studium na všech typech středních škol, realizujeme tzv. Rodičovské dny, během nichž představují naši rodiče své zajímavé profese. Správný výběr dalšího směřování našich žáků je pro nás jednou z priorit.

Rovněž v oblasti primární prevence je naše škola velmi úspěšná. Ve škole je nastaven funkční minimální preventivní plán. V rámci něj jsou od roku 2013 realizovány ve spolupráci s občanským sdružením Odyssea Praha adaptační programy (6. ročníky), programy na prevenci šikany (7. ročníky), programy na prevenci závislostí (8. ročníky) a tzv. odrazové můstky pro žáky 9. ročníků, aby se snadno adaptovali na středních školách. Kurzy mají výborné výsledky, s výstupy se dále pracuje. Rodiče vnímají dle dotazníkových šetření školu jako velmi bezpečnou.

Mgr. Petra Šišková

ředitelka školy

 

 

 

Otevření školy :

7.30 - pro žáky 1. stupně

7.40 - pro žáky 2. stupně

 

Vyučovací hodiny :

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 10.55 - 11.40

5. 11.50 - 12.35

6. 12.45 - 13.30 

7. 13.40 - 14.25

8. 14.35 - 15.20

 

 

 

Ředitel školy

Mgr. Petra Šišková
352 324 053
petra.siskova@2zs-sokolov.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Hana Flenerová
352 324 054
hana.flenerova@2zs-sokolov.cz

Školní jídelna

Veronika Petříková
352 324 067
2.vydejna@seznam.cz

Školní družina

Barbora Malá
352 324 056
barbora.mala@2zs-sokolov.cz