Podzimní období:

- celoroční zapojení do Recyklohraní (1. a 2. stupeň)

- exkurze školního klubu: Ekocentrum v Chebu

- projektový den 1. stupně Den bez aut (20. září)

- poznávání plodů a jejich využití v našem jídelníčku, poznávání živočichů

- exkurze žáků 2. stupně šesté ročníky

- projektový den v ŠD – Pes přítel člověka – výchova, výcvik, psí sporty

- tradice Hallowenu – výzdoba tříd

- Hallovenský týden - výzdoba chodby, Halowennská party (školní družina)

Zimní období:

- zvyky a tradice – vánoční čas, Advent, Nový rok

- vánoční výzdoba tříd a chodeb školy

- život v přírodě v zimním období – vycházky, doplňování krmítek

- tematický den 1. stupně Čertí den

- Pekelné odpoledne v ŠD, maškarní karneval

- školní kolo Biologické olympiády žáků 6. - 9. ročníků

Jarní období:

- lidové zvyky: vynášení Morany (1. stupeň)

- lidové tradice a obyčeje – Velikonoce, Zaječí školička (1. a 2. roč.)

- Velikonoční dílnička v ŠD – tvoření, lidové zvyky

- Den Země 22. dubna

- poznávání stromů a květin, výroba herbářů

- okresní kolo Biologické olympiády

Letní období:

- výlety do přírody

- Světový den životního prostředí (5. června)

- projektový den 8. ročníků PT environmentální výchova (květen 2020)

- Planeta Země

- školní výlety, přírodovědné exkurze

- sportování a hry v přírodě ŠD

 

V Sokolově 14. září 2020

Zpracovala Mgr. N. Beňadiková, Mgr. J. Krejzová a za ŠD B. Malá