Informace k provozu školy od 17. 5. 2021 - zde

 

Školní jídelna

Výdej obědů: od 11:15 – 14:00 hod.

· Žáci – strávníci mají od pondělí 17.5. obědy automaticky objednané.

· Kdo nemá o obědy zájem, ať si je odhlásí.

· Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

Ve školní jídelně platí hygienická pravidla (viz Informace k provozu školy od 12. 4. 2021). Žáci jsou povinni nosit ochranu úst (chirurgická rouška, respirátor)