Testování bude probíhat ve dnech 28. 4. (středa) – 30. 4. (pátek), z organizačních důvodů v době od 8 do 14 hodin.

Žáci vcházejí do budovy školy vchodem z ulice Gorkého, tímto vchodem také odcházejí.

Testování probíhá ve třídě 8. A (přízemí u jídelny).

Žáci se nepohybují v jiných prostorech školy, jsou povinni mít ochranu úst (chirurgická rouška, nanorouška, respirátor).

Žáci po testování obdrží potvrzení o negativním výsledku testu, které předloží u příjímacích zkoušek. V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce.