· Žáci strávníci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mohou oběd konzumovat ve školní výdejně. Zde budou mít pro konzumaci vyčleněný oddělený prostor, a to v čase od 12:00 – 13:00 hodin.

· Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

· Žáci strávníci, kteří se vzdělávají prezenčně, mají oběd automaticky objednán .

· Během distanční výuky jsou obědy automatiky odhlášeny.

· V případě zájmu vyzvedávání obědů i během distanční výuky je třeba si obědy jednotlivě zajistit předem.

·od 12.4. – 16.4. doba výdeje od 11:15 – 13:30 hod. (lichý týden)…

· od 19.4. – 23.4. doba výdeje od 11:15 – 14:15 hod. (sudý týden)…

Ve školní jídelně platí hygienická pravidla (viz Informace k provozu školy od 12. 4. 2021). Žáci jsou povinni nosit ochranu úst (chirurgická rouška, respirátor).