Od 1. 4. do 15.4. 2021 je možné elektronickou formou zaregistrovat dítě k zápisu do 1. ročníku na naší škole. Zda budou probíhat zápisy prezenčně, se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace, proto jsme v elektronické registraci nenabízeli možnost výběru termínů.

Kapacita 1. ročníků je 75 žáků.

Formulář žádosti je možné vyplnit na:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs2sokolov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=16037

Zákonný zástupce pak může doručit žádost následujícími způsoby:

- datovou schránkou (elektronický podpis být nemusí),

- elektronicky se zaručeným el podpisem,

- poštou,

- vhozením do schránky umístěné na budově školy (vchod z nábřeží)

- osobně ve dnech pondělí a středa od 8 do 12 hodin.

Přílohou k žádosti v jakékoliv podobě je kopie RODNÉHO LISTU! V případě osobní přítomnosti prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovat OBČANSKÝM PRŮKAZEM. V případě dálkového zápisu je třeba opět kopie občanského průkazu. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V případě odkladu:

pokud má dítě již doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pak zákonný zástupce podá žádost o přijetí i o odklad, doporučení přiloží elektronicky (stačí prostá kopie),

pokud nemá dítě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pak zákonný zástupce podá žádost o přijetí i odklad a uvede, zda čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření.

Pokud neplatí žádná z výše uvedených situací, ale zákonný zástupce chce odklad, podá žádost o přijetí i o odklad a bude dále informován, jak postupovat dle zákona.

zapisy online 580x400

Přednostně budou přijímáni žáci ze spádového obvodu:

Bendlova

J. K. Tyla

Nad Vyhlídkou

Rolnická

Tyršova

Dr. Kocourka

Komenského

Nerudova

Rooseweltova

U Divadla

Dvořákova

Kostelní

Ondříškova

Růžové náměstí

Učitelská

Fibichova

Kraslická

Pod Sokolí strání

Smetanova

Vrchlického

Fügnerova

Křížová

Pražská

Staré náměstí

Wolkerova

Hálkova

Lidické nábřeží

Prokopova

Školní

Zámecká

Husitská

M. Gorkého

Příčná

Škroupova

Žákovská

Janáčkova

Nábřežní

Rokycanova

Tělocvičná

 

V případě dotazů kontaktujte prosím ŘŠ nebo ZŘŠ: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.