Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala ředitelka školy v době od 8. do 26. 3. 2021 tato opatření týkající se provozu budovy školy:

1. Kancelář školy je v provozu v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin. Telefonní číslo do kanceláře: 352 324 050.

2. Dohledová služba je v budově školy vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 7 do 10 hodin. V tuto dobu je možné vyzvedávání práce pro žáky, kteří nejsou on-line, a vracení prací.

3. Konzultace pedagog – konzultační hodiny do 11. 4. nebudou realizovány.

4. Školní výdejna jídel není v provozu.