Žáci 6., 7. a 8.tříd, kteří mají zájem o oběd, si musí nyní výjimečně oběd předem objednat.

(Ať jsou v prezenční nebo distanční výuce)

Pro ostatní třídy platí automatické objednávky.