Informace k provozu školy a školní družiny platí do 22. 12. 2020. Informace k provozu od 4. 1. 2021 budou upraveny dle aktuální situace.

PROVOZ ŠD (vzhledem k personálním možnostem školy):

1. a 2. ročníky - provoz ranní ŠD od 5.30

- provoz odpolední ŠD do 16.00

1. A – vych. I. Piskáčková ŠD č. 18

1. B – vych. Dagmar Lisá ŠD č. 17

1. C – vych. Kateřina Lisá ŠD č. 16

2. A – vych. J. Šrámková školní klub

2. B + 2. C – vych. B. Malá ŠD č. 15

3. a 4. ročníky - není ranní ŠD

- provoz odpolední ŠD do 16.00 hod.

3. A + 3. B – vych. J. Křenková ŠD č. 107 (uč. 3. B)

4. A + 4. B + 4. C – asistent J. Rund/H. Stinglová ŠD č. 105 (uč. 4. C)

5. ročníky a II. stupeň – školní klub není v provozu

 

PLATBA ŠD:

Poplatek za školní družinu a školní klub za I. pololetí bude snížen o poměrnou částku odpovídající délce uzavření ŠD/ŠK. Přeplatek, který tak vznikne, bude převeden na II. pololetí.

DOPORUČENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:

Děti by měly mít teplé oblečení (stejně jako při výuce), protože se bude častěji větrat. Roušky jsou povinné i v ŠD. Zvažte proto čas, po který je přítomnost Vašeho dítěte v ŠD nutná. Kroužky se nekonají.

 

V Sokolově 23. 11. 2020

Mgr. Petra Šišková

ředitelka školy