Informace k provozu školy a školní družiny platí do 22. 12. 2020. Informace k provozu od 4. 1. 2021 budou upraveny dle aktuální situace.

· Od 30. 11. 2020 je povolena přítomnost žáků 1. stupně základních škol, žáků 9. ročníků, žáků 6. – 8. ročníků v režimu tzv. rotační výuky (střídání celých tříd po týdnu). Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

· V týdnu od 30. 11. do 4. 12. se kromě všech 9. ročníků prezenčně vzdělávají tyto třídy:

7. ABC, 8. A

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (6. AB, 8. BC), se povinně vzdělávají distančním způsobem.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. se třídy střídají (prezenčně 6. AB, 8. BC, distančně 7. ABC, 8. A).

· Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Jedná se o nařízení MŠMT, případný nesouhlas je nutné řešit s MŠMT, zaměstnanci ani vedení školy tuto skutečnost nemůžou ovlivnit, měnit či upravovat. Doporučujeme, aby každý žák s sebou měl 2 roušky a vlastní sáček na odložení roušky.

· Zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání jsou dále zakázány, nekonají se zájmové kroužky.

Hodiny tělesné výchovy v 9. ročnících budou realizovány formou procvičování učiva ČJ a M k přijímacím zkouškám na SŠ.

· Školní klub není v provozu z důvodu nemožnosti zachování homogenity skupiny.

· Školní výdejna jídel je v provozu. I žáci v době povinné distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd. Žáci vzdělávající se distančně si mohou stravu odebrat do přinesených nádob.

· Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Žáci vzdělávající se distančně si mohou stravu odebrat do přinesených nádob v pracovní dny v době od 13:45 do 14:00.

· Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

· V provozu nebudou šatní skříňky. Žáci si bundy a obuv nosí do tříd. Je žádoucí, aby vzhledem k častému větrání, měly děti teplé oblečení.

 

V Sokolově 23. 11. 2020

Mgr. Petra Šišková

ředitelka školy