• Od 18. 11. 2020 je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné distanční vzdělávání.
  • Prezenční výuka 1. a 2. ročníků probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) dle upravených rozvrhů. Tyto rozvrhy budou oznámeny v jednotlivých třídách prostřednictvím Google Classroom nejpozději v pondělí 16. 11. 2020.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Jedná se o nařízení MŠMT, případný nesouhlas je nutné řešit s MŠMT, zaměstnanci ani vedení školy tuto skutečnost nemůžou ovlivnit, měnit či upravovat. Doporučujeme, aby každý žák s sebou měl 2 roušky a vlastní sáček na odložení roušky.
  • Zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání jsou dále zakázány, nekonají se zájmové kroužky.
  • V provozu bude školní družina. Každá třída 1. a 2. ročníků má svoji družinu s přidělenou vychovatelkou (ranní i odpolední družina tedy bude probíhat v homogenních skupinách stejně jako výuka). Žádáme rodiče, aby zvážili vzhledem k nařízeným podmínkám prezenčního vzdělávání (roušky po celou dobu pobytu ve škole, časté větrání) čas, který jejich děti budou v družině trávit.
  • Školní výdejna jídel je od 18. 11. 2020 v provozu. I žáci v době povinné distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd. Žáci vzdělávající se distančně a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat do přinesených nádob.
  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci vzdělávající se distančně si mohou stravu odebrat do přinesených nádob. Rozpis pro vyzvedávání obědů pro žáky v distančním vzdělávání bude zveřejněn nejpozději v pondělí 16. 11. 2020.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

V Sokolově 13. 11. 2020                                                                Mgr. Petra Šišková

                                                                                                          ředitelka školy