Od 2. 11. 2020 dochází k úpravám v rozvrzích jednotlivých tříd. Aktuální rozvrhy najdete v Google Classroomech jednotlivých tříd. 
Kancelář je dále v provozu v době od 7 do 12 hodin, stejně funguje i dohledová služba pro případné vyzvedávání pracovních listů a materiálů. 
Pro žáky 9. tříd fungují distanční Semináře z českého jazyka a matematiky. Zde žáci procvičují učivo a připravují se na přijímací zkoušky. Úhrady za tyto semináře je třeba provést do 9. 11. 2020 buď  v hotovosti v kanceláři školy, nebo převodem na účet školy 150783987/0600. VS pro Seminář z ČJ je 160, VS pro Seminář z M je 161. Do zprávy uveďte jméno dítěte.