Vážení rodiče,
od středy 14. 10. přechází 1. i 2. stupeň na distanční výuku.
1) Vaše děti dnes donesou domů (nebo bude zveřejněn v Google Classroomu vaší třídy) rozvrh platný po dobu distanční výuky. V uvedené hodiny budou vyučující online, budou vysvětlovat, prezentovat, konverzovat, chatovat, odpovídat na dotazy (přes Google Meet), zadávat nějakou formu prověření. Vyučující si budou děti dělit do menších skupin, hodiny nebudou klasicky 45 minut online, ale po kratších časových úsecích (ve zbývajícím čase budou děti procvičovat dle zadání). Rozvrh je dán proto, aby vaše děti "nevypadly z rytmu".
2) K distanční výuce stačí mobilní telefon s připojením k internetu (nevadí, že každé dítě nemá tablet či notebook).
V případě, že dítě nemá připojení online, je nutné si dle pokynů vyučujících vyzvedávat práci ve škole u dohledové služby od 7 do 12 hodin (pondělí - pátek). Vyučující dá pokyn, kdy a v jaké podobě má být práce odevzdána!
3) Pokud si dítě ve škole zapomene učebnici či jinou pomůcku nutnou k distanční výuce, může si pro ni do školy přijít v pracovní dny od 7 do 12 hodin.
4) Distanční výuka je povinná od 1. 9. V případě nemoci či nepřítomnosti z jiného důvodu je třeba dítě do 3 kalendářních dnů omluvit (způsoby danými školním řádem).
5) Obědy ve školní jídelně budou od středy 14. 10. všem automaticky odhlášeny.
6) Kancelář bude v provozu od středy 14. 10. od 7 do 12 hodin.
7) Ve dnech 26. 10. - 27. 10. výuka neprobíhá. Distančně se tedy bude vzdělávat zatím (a doufejme) "jen" 8 dní.
8) V případě dotazů se obracejte na své třídní učitele, případně na ředitelku školy. Děkujeme za spolupráci.