• Tak, jak jsme to trénovali v září, komunikujeme přes Google Classroom (zadávání úkolů, procvičování, umísťování videí a výukových materiálů) a Google Meet (online výuka – výklad, konverzace v cizím jazyce apod.).
  • K distanční výuce využívej mobilní telefon, tablet nebo počítač. Od středy 14. 10. platí rozvrh pro distanční výuku, který jsi buď dostal/a ve škole, nebo do Google Classroom.
  • V případě nejasností v jednotlivých předmětech se obracej na své vyučující (komunikuj přes Google Classroom), v případě potřeby je v Google učebně tvé třídy k dispozici třídní učitel.
  • Pokud nejsi on-line, práci si vyzvedáváš od pondělí do pátku u dohledové služby v době od 7 do 12 hodin.
  • Práci odevzdáváš on-line dle pokynů učitelů jednotlivých předmětů, pokud si práci vyzvedáváš v papírové podobě, je třeba ji rovněž odevzdat dle pokynů učitelů.
  • V distanční výuce probíhá klasifikace, tvé práce mohou být hodnoceny, v případě delšího trvání distanční výuky budou zadávány různé prověřovací práce.
  • Distanční výuka je povinná, pokud jsi nemocný, případně máš jiný důvod, proč se distanční výuky neúčastníš, je třeba, aby tě zákonní zástupci (rodiče) do 3 kalendářních dnů omluvili!
  • Pokud zjistíš, že sis ve škole zapomněl učebnici či jinou pomůcku potřebnou k výuce, můžeš si ji vyzvednout v pracovních dnech od 7 do 12 hodin.
  • Obědy nejsou po dobu distanční výuky zajišťovány.
  • Komunikuj, ptej se a neboj se - společně to zvládneme!