Žádáme rodiče o uhrazení služby Maminko, posílám zprávu - 300 Kč/rok

Platbu provést na účet: 150783987/0600
VS: 157
do zprávy uvést jméno dítěte!!!
 
Pokud nebude platba provedena do konce října 2020, bude dítěti služba deaktivována!
 
Termín do pátku 9. 10. 2020. Pak bude služba deaktivována.