• 1. stupeň
  • hodiny tělesné výchovy probíhají beze změny
  • výuka hudební výchovy probíhá bez zpěvu
  • 2. stupeň
  • zakazují se sportovní činnosti v rámci hodin tělesné výchovy (hodiny tělesné výchovy budou naplňovány procházkami, v případě nepříznivého počasí teoretickou výukou)
  • výuka hudební výchovy probíhá bez zpěvu

Zájmové kroužky organizované DDM Sokolov se v těchto dvou týdnech nekonají. Jedná se o kroužek 3D tisku, Hudební kroužek, Hra na zobcovou flétnu, Klub dopravní prevence, Míčové hry.

Semináře a zájmové kroužky organizované školou se konají v počtu do 10 účastníků (škola není středisko volného času). Konají se především proto, že jsou součástí výuky (semináře z českého jazyka, matematiky, jazykové kroužky). Dále probíhají v rámci Šablon II - Badatelský klub (Včelařský kroužek), Čtenářský klub (v rámci školního klubu).

Další změny budou oznamovány dle aktuálního vývoje.