Dle přílohy k vyhlášce č.107/2008 Sb.jsou strávníci zařazováni do věkových kategorií podle dosaženého věku v daném školním roce. ( Školní rok = od 1.9.2020 - do 31.8.2021)

 

Věkové kategorie:     Cena za 1 oběd    Měsíční záloha  
6 - 10 let:   27 Kč   540 Kč  
11 - 14 let:   28 Kč   570 Kč  
15 a více let:   29 Kč   600 Kč