Přihlašování je možné od 26.8. do 31.8.2020 a 1.9. do 9.00 hod.

Do školní družiny budou přijímáni děti na základě řádně vyplněné přihlášky.

Přihlášky je možné si vyzvednout a vyplnit u vedoucí vychovatelky ŠD (v případě nepřítomnosti budou k dispozici v kanceláři školy denně od 8.00 do 15.00).

Školní družina – určena pro žáky 1.-4. tříd naší školy. Po dohodě lze žáky 4. tříd, kteří v určité dny čekají po skončení vyučování na zájmový kroužek (nejednalo by se o pravidelnou denní docházku), přijímat do školního klubu.

Školní klub – určen pro žáky 5. tříd a 2. stupně.

Přihlašování do ŠK je možné od 26.8.2020.

Přihláška do školní družiny - zde   ;  Přihláška do školního klubu - zde