Stalo se již tradicí, že žáci druhého stupně naší školy mají možnost vždy v květnu absolvovat Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka. Mezinárodní certifikáty Cambridge English jsou nejuznávanější jazykové zkoušky na světě a představují oficiální doklad o dosažené úrovni angličtiny. Naši žáci se na zkoušky připravují v průběhu celé školní docházky, skládají je v 8. a 9. ročníku, a to na úrovni A2 - B1 Evropského jazykového rámce. Letos se zkoušek zúčastnilo 25 žáků - z toho 8 žáků zvládlo úroveň B2, 13 žáků úroveň B1 a 4 žáci úroveň A2. Výstupem žáků základní školy v prvním cizím jazyce je úroveň A2. Většina testovaných tak v podstatě zvládla úroveň maturitní zkoušky (B1). A to nejlepší na konec - střední školy mohou uznat tento certifikát jako náhradu za školní část maturity v angličtině! Není super mít část maturity už na základní škole? Všem našim žákům moc gratulujeme a děkujeme učitelům a lektorům angličtiny za přípravu!