Ve dnech 17. září – 21. září se naše škola zúčastní projektu EDISON organizovaného mezinárodní studentskou organizací AIESEC. Ve škole přivítáme šest dobrovolných stážistek z Rumunska, Číny, Gruzie, Brazílie, Kyrgyzstánu a Indie. Tyto studentky pak v hodinách pomocí prezentací a zajímavých aktivit představí našim dětem svoji zem a kulturu. Poslední den (v pátek) se v tělocvičně koná tzv. Global Village. Stážisté si připraví stánky se suvenýry, vlajkou i ukázkami dalších zajímavostí ze své země.

 

 O agentuře a projektu:

AIESEC je největší mezinárodní studentská organizace na světě, která se zaměřuje na rozvoj lidí a leadershipu. Tohoto cíle dosahuje pomocí pracovních nebo dobrovolnických stáží po celém světě.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

 

AIESEC