Milí rodiče a budoucí prvňáčci,

je nám líto, že se letos neuvidíme v naší Školičce, kterou pravidelně pro naše budoucí žáky 1. tříd připravujeme. Doba, která nyní zasáhla do života úplně všem, změnila i chod ve škole. Dovolujeme si tedy alespoň touto cestou nabídnout rodičům možnosti www stránek, na kterých najdou mnoho nápadů na procvičování a přípravu do školy. Také připojujeme seznam věcí, které budou naši prvňáčci potřebovat do školy.

Již nyní se na naše budoucí žáčky moc těšíme a věříme, že se v září 2020 potkáme v lepších časech.

NÁVRHY PRO RODIČE NA PROCVIČOVÁNÍ DOMA - zde

na Základní škole v Sokolově, Rokycanova 258 – „Centrálce“

Významným přechodem v životě dětí je zahájení povinné školní docházky. Škola dětem přináší do života nový řád a náročné zaměstnání. Naše škola by chtěla opět budoucím prvňáčkům vstup do školy usnadnit, proto jim nabízí Školičku.

Snahou našich učitelů je vytvořit dětem příznivé mikroklima, seznámit je s prostředím naší školy a připravit je pro život ve škole. Od měsíce dubna, v níže uvedených termínech, budou probíhat výukové programy, které budou vedeny kvalifikovanými pedagogy. Děti se seznámí s efektivními metodami učení, přivyknou školnímu prostředí, budou si pěstovat odpovědnost a vytrvalost. Naším cílem je dát našim budoucím prvňáčkům při těchto schůzkách mnoho kladných citových zážitků a přispět tak do budoucna k tomu, že v celkovém charakteru cítění dětí nabude převahu tendence tvůrčí – optimismus, radost a jistota. Ve školním roce 2017/2018 se učí žáci cizímu jazyku již od prvních ročníků. V 1. a 2. třídě je našim hlavním cílem vzbudit zájem dětí o cizí jazyk a vytvořit si k němu pozitivní vztah. Proto našim nejmenším nabízíme formou zájmového kroužku výuku anglického a německého jazyka. Vzhledem k tomu, že naše škola je zařazena mezi školy s rozšířenou výukou cizích jazyků, mohou se pak žáci druhých ročníků na základě přihlášek a výběrového řízení ucházet o místa v jazykových třídách.

Školička ve školním roce 2019/2020 se nekoná.

Školička začíná v 15:30 h., končí v 16:30 h. Vchod do školy bude z Rokycanovy ulice.

Přezůvky a nůžky s sebou.