Základní informace

Základní škola v Sokolově, Rokycanově ulici je státní školou s právní subjektivitou a v roce 2014 oslavila již 120 let své existence. Rozšířená výuka jazyků probíhá na škole více než 35 let a v současnosti je jedinou školou s jazykovým zaměřením v bývalém okrese Sokolov. Škola poskytuje vzdělání podle programu vlastního vzdělávacího programu Škola jazykům otevřená a Základní škola. Ve třídách s rozšířenou výukou škola nabízí výuku anglického, německého, ruského a španělského jazyka. Výuka prvního cizího jazyka - angličtiny - probíhá již od 1. ročníku. Od 3. tříd žáci pokračují ve výuce anglického jazyka ve třídách s rozšířenou výukou jazyků, v 6.ročníku přibírají druhý světový jazyk a v 8. ročníku třetí. Do jazykových tříd jsou přijímáni žáci druhých tříd ze škol celého okresu na základě výběrového řízení.

 

Škola je členem asociace škol s rozšířenou výukou jazyků - Linguae. Žáci mohou v průběhu školní docházky skládat mezinárodní jazykové zkoušky - Cambridge test a Kinderzertifikat. V rámci jazykových aktivit a ve spolupráci s partnerskými školami v Rakousku, Francii, Španělsku, Itálii a Německu pracují žáci a učitelé na projektech Sokrates - Stavění mostů. Na škole pracuje i školská rada a žákovský parlament. Absolventi školy jsou velmi dobře připraveni na další vzdělávání a bez problémů jsou přijímáni ke studiu na všech typech středních škol. Školu navštěvuje 597 žáků.

 

Škola má kapacitu 600 žáků.

Kapacita školy je naplněna z 99,5%.

 

Otevření školy :

7.30 - pro žáky 1. stupně

7.40 - pro žáky 2. stupně

 

Vyučovací hodiny :

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 10.55 - 11.40

5. 11.50 - 12.35

6. 12.45 - 13.30 

7. 13.40 - 14.25

8. 14.35 - 15.20