Úspěchy našich žáků v soutěžích

 2009/2010 

 

Archimediáda 

 Z.Srbová,P.Holeš,V.Němeček

Okresní kolo Biologická olympiáda

Jonáš Waloschek

Okresní kolo recitační soutěže

(kat. 2) Petr Hnídek

(kat. 3) Nikola Chlpíková

Okresní kolo Fyzikální olympiáda

(kat. F) Jan Berg

Krajské kolo konverzační soutěže v NJ

(kat. I.B) Zuzka Srbová

Krajské kolo konverzační soutěže v AJ

(kat. II.B) Jan Kindl

Krajské kolo ve florbalu (1.stupeň)

Družstvo dívky

Okresní kolo ve  florbalu

Družstvo chlapci

Krajské kolo v basketbalu

Družstvo chlapci

Okresní kolo konverzační soutěže v AJ

(kat. 4 tříd) Adam Horáček

(kat. 6.-7.) Lenka Choltová

(kat. 8.-9.) Anna Nguyen

(kat. 8.-9.) Jan Kindl

Okresní kolo ve florbalu (1.stupeň)

Družstvo dívky

Karlovarský skřivánek - krajské kolo

(kat. ml. žáci) Lucie Večeřová

(kat. st. žáci) Monika Večeřová

Okresní kolo Matematická olympiáda

(kat. 5 roč.) Petr Hnídek

(kat. 8. roči) Andrea Schovánková

(kat. 6 roč.) Markéta Müllerová

Krajské kolo Chemická olypiáda

Jan Berg

Okresní kolo Chemická olypiáda

Adriana Kowaliková

Krajské kolo v šachu (1. stupeň)

Družstvo chlapci + dívky

Okresní kolo v šachu (1. stupeň)

Družstvo chlapci + dívky

Krajské kolo v plavání

Družstvo chlapci

Okresní kolo v plavání

Družstvo chlapci

Okresní kolo ve stolním tenise (1. stupeň)

Družstvo chlapci + dívky

Okresní kolo soutěže v tenise (1. stupeň)

Družstvo chlapci + dívky

Krajská soutěž v tenise smíšených žákovských družstev

Družstvo chlapci + dívky