Úspěchy našich žáků v soutěžích

2010/2011

 

Archimediáda okresní kolo

(7.roč.) P.Beranová,K.Lisá,K.Illyakin

Okresní kolo basketbal II. stupeň

(8. -9. roč.) Družstvo chlapci

(6.-7. roč.) Družstvo chlapci

(8.-9. roč.) Družstvo dívky

(6.-7. roč.) Družstvo dívky

Okresní kolo basketbal I. stupeň

Družstvo dívky

Okresní kolo Zeměpisná olympiáda

(8. roč.)Kateřina Hatalová

Okresní kolo konverzační soutěže v AJ

(kat I.A) Sára Benešová

(kat I.A) Lukáš Brabenec

(kat II.A) Michal Niebauer

(kat II.A) Anna Nguyen

Krajské kolo v sólovém zpěvu

Kateřina Zvadová

Okresní kolo konverzační soutěže v NJ

(ml. žáci) Míra Tomko

Pavel Matoušek

Simona Krystlová

Okresní kolo Matematická olympiáda

(kat 5 roč.) Šimon Kabátník

(kat 7 roč.) Markéta Mullerová

(kat 9 roč.) Andrea Schovánková

Okresní kolo florbal  2. stupneň

Družstvo chlapci

Okresní kolo Ringo žáků  I. stupně

Družstvo chlapci

Družstvo dívky

Přespolní běh 2. stupeň

(kat. IV) Družstvo dívky