Rozpočet školy

NÁVRH ROZPOČTU ÚČELOVĚ URČENÝCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE NA ROK 2018
v tis. Kč
Ú Č E L 2017 2017 rozdíl 2018 index 18/oček.17
Upr.rozp. k 30.9. oček.skut. (sl. 2 - 1) návrh rozp. (sl. 4/2)
a 1 2 3 4 5
Zahraniční partnerské vztahy ¹) 10 10 0 20 2,00
Příspěvek na školního psychologa 125 125 0 0,00
Příspěvek na asistenty pedagoga pro sociálně znevýhodněné 20 20 0 0,00
Příspěvek na asistenty pedagoga pro zdravotně handicapované 20 20 0 0,00
Příspěvek na mimoškolní aktivity žáků (ZŠ) 100 100 0 100 1,00
Příspěvek na speciálního pedagoga 0 #DIV/0!
Příspěvek na dohledovou službu 60 60 0 200 3,33
Výměna písku ve školních pískovištích (MŠ) 0 #DIV/0!
Příspěvek na logopeda 0 #DIV/0!
Sokolovská mateřinka 0 #DIV/0!
Ostatní účelově určené prostředky jemnovitě: 0 #DIV/0!
Čteme společně 80 80 0 80 1,00
STOP násilí na dětech 42 42 0 0,00
Primární prevence školy 60 60 0 60 1,00
Pronájem tělocvičny Jiskra 70 70 0 90 1,29
Pronájem bytu lektora 70 70 0 70 1,00
projekt Lavičky - posaďte se 30 30 0 0,00
školní výdejna jídel 30 30 0 70 2,33
ÚČELOVĚ URČENÉ PROSTŘEDKY CELKEM 717 717 0 690 0,96
Poznámka:
¹) Nezahrnujte partnerské vztahy financované z projektů
²) Základní škola Sokolov, Rokycanova ul. uvede ostatní režijní výdaje školní výdejny jídel bez výdajů na energie
³) Základní škola Sokolov, Švabinského ul. – uvede výdaje na provoz bazénu bez výdajů na energie

 

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2019-2022
Ukazatel Rok
2019 2020 2021 2022
NÁKLADY 35 894 38 997 42 800 47 050
Náklady na provoz 4 597 4 689 4 783 4 879
Osobní náklady 816 832 848 864
Přímé náklady na vzdělávání 27 597 30 908 34 617 38 771
Ostatní náklady 2 884 2 568 2 552 2 536
VÝNOSY 35 894 38 997 42 800 47 050
Příspěvek zřizovatele na provoz 4 597 4 689 4 783 4 879
Dotace na přímé náklady na vzdělávání 27 597 30 908 34 617 38 771
Neinvestiční dotace z jiných zdrojů 300 0 0 0
Ostatní výnosy 3 400 3 400 3 400 3 400
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0 0

 

NÁVRH SOUHRNNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 - zde